Ga direct naar de content

Ceteris Paribus

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: mei 29 2009

ceteris paribus
Vraag v/d week

Aan Jos Blank, directeur Instituut voor publieke sector
efficiëntie studies, Technische Universiteit Delft.

Kan de overheid nog wel zekerheid bieden
ten tijde van een economische crisis?
Of de overheid zekerheid kan bieden in deze
barre tijden is geen interessante vraag. De
overheid moet die zekerheid bieden. In een
wereld waar alle andere economische spelers
elkaar alleen maar met meer onzekerheden
opzadelen, zal de overheid de rots in de
branding moeten zijn. Banken die geen
kredieten verstrekken, consumenten die
geen auto’s meer kopen en werkgevers die
hun personeel op straat zetten en niet meer
investeren, zullen ons niet uit de huidige

De wereld volgens Ottow:

crisis helpen. Onze hoop is gevestigd op een
overheid die systeembanken voor omvallen
behoedt, eigen werknemers en die in de
semipublieke sector koestert en haar eigen
investeringen handhaaft. Discussies over
bezuinigingen en de hypotheekrenteaftrek
passen niet bij die zekerheid biedende
overheid. De overheid biedt ook zekerheid
door geloofwaardig te blijven door nu plannen
te ontwikkelen om openstaande rekeningen
later te kunnen voldoen. Als burgers hun
recente welvaart terug willen hebben, moeten
zij straks bereid zijn om de huidige onvrijwillig
niet-gewerkte uren in te halen. Discussie
over langer werken en verhoging van de
pensioenleeftijd kunnen dan ook niet worden
gemeden. Verder moet de overheid zekerheden
in het systeem terugbrengen door de huidige
systeemfouten te corrigeren.

ESB-Top 10
Faillissementen in Nederland de afgelopen tien
jaar.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2005
2004
2006
2003
2007
2008
2002
2001
2000
1999

10.082
9.349
9.179
8.748
7.950
6.847
6.771
5.834
4.498
3.840

Bron: CBS

Parkeergarages
De groeiende autodichtheid zal ertoe leiden dat voor de periode tussen 1970 en 1980 rekening zou
moet worden gehouden met ten minste een auto per woning. Tot dusverre heeft men de auto op straat
opgeslagen, maar zodra zelfs dit niet meer mogelijk is, zal vanzelf het verlangen opkomen naar
p
­ arkeergarages.
Wanneer men tot het besluit zou komen de binnenstad geheel af te sluiten, behoeven er in de s teden
­
geheel geen parkeergarages te komen. In sommige steden zal zulk een afsluiting vroeg of laat stellig worden ingevoerd. Het zal in de toekomst steeds meer
blijken, dat het vlugger, veiliger en voordeliger is met de trein te reizen en
daarom zal de automobilist zijn auto willen parkeren bij een station. Als stedebouwkundigen in de woonwijken zoveel mogelijk parkeerruimte op de openbare
weg blijven reserveren dan zullen zij in de toekomst kritiek krijgen dat ze geen
vooruitziende blik hebben gehad.
Ploeg, J. van der (1966) Parkeergarages. ESB, 51(2531), 238–240.

352

ESB

94(4561) 29 mei 2009

Colofon
ESB signaleert nieuwe ontwikkelingen in de
economische wetenschap. Daarnaast worden
in ESB economische inzichten toegepast om
beleidsrelevante aanbevelingen te doen voor
de overheid, maatschappelijke instellingen en
bedrijven. Ook analyseert ESB de belangrijkste
ontwikkelingen in de Nederlandse economie.
Artikelen in ESB verschijnen op persoonlijke
titel.
ESB-redactie
Hoofdredacteur: Albert Jolink
Redacteur: Mark Dijkstra
Redactiemedewerkers: Johannes Drees,
Roxanne Korthals, Hanne van Voorden
Bureauredactie: De Twee Hanen v.o.f.
Redactiesecretariaat: Carla van der Meulen
Marketing: Herco Kruik
Uitgever: Roel Langelaar
Commissie van Redactie
P. Kooreman, W.T.M. Molle (voorzitter),
E.J.J. Schenk, L.L.G. Soete,
C.N. Teulings, H.A.A. Verbon, H. Verbruggen.
Redactieadres
Postbus 20025
2500 EA Den Haag
tel. (070) 378 92 37
fax (070) 799 98 40
esb@sdu.nl
www.esbonline.nl
Kopij
Auteursaanwijzingen staan op internet:
www.esbonline.nl. Gelieve kopij elektronisch
aan te leveren op het redactieadres.
Abonnementen
Sdu Klantenservice, Postbus 20014,
2500 EA Den Haag, tel. (070) 378 98 80,
fax (070) 378 97 83, sdu@sdu.nl. Tarieven
voor Nederland en België incl. btw: bedrijven
en instellingen € 259,70, particulieren
€ 126,14, studenten € 29,15.
Losse nummers
€ 8,53 incl. btw en portokosten.
Losse nummers van ESB zijn te
bestellen via Sdu Klantenservice,
tel. (070) 378 98 80, fax (070) 378 97 83,
sdu@sdu.nl.
ESB verschijnt ook online (www.esbonline.nl).
Advertentieverkoop
Product- en Personeelsadvertenties:
Soenith Chaturi, tel. (070) 378 07 04
fax (070) 799 98 79.
E-mail: s.chaturi@sdu.nl
Basisvormgeving en artdirection: Flinc.Design
Opmaak: Jacques van Schie
Illustratie: Roel Ottow
Foto’s: Robert Goddijn, Arenda Oomen,
Hollandse Hoogte
Druk: De Groot Drukkerij bv.
ISSN 0013-0583
ESB is een uitgave van Sdu Uitgevers.
ECORYS Nederland BV is houder van de merknaam ESB (Economisch Statistische Berichten).
ESB werkt samen met de Koninklijke Vereniging
voor de Staathuishoudkunde.