Ga direct naar de content

Ceteris Paribus

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: oktober 3 2008

ceteris paribus
ESB-Top 10

Vraag v/d week

De meest gelezen economen (aantal
keren dat een artikel gedownload is).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Aan Marco Haan, universitair hoofddocent aan de
Rijksuniversiteit Groningen.

Wie gaat dit jaar de
Nobelprijs van de
economie winnen?
Lastige vraag. Een micro-econoom ligt niet
voor de hand, daar viel de prijs vorig jaar
al. De namen van Fama en French blijven
hardnekkig rondzingen. Sowieso gaat de
prijs zo eens in de tien jaar richting financiering, dus dat zou, na Merton en Scholes
in 1997, weer eens tijd worden. Maar nu
de hele financiële wereld op zijn gat ligt,
kan ik me nauwelijks voorstellen dat het
Nobelcomité het aandurft om net dit jaar
aan dat vakgebied een prijs toe te kennen.
Persoonlijk blijf ik hopen op Avinash Dixit.
Hij heeft ontstellend veel gedaan, maar
misschien net niet iets wat fundamenteel
genoeg is voor een Nobelprijs. Een prijs
richting internationale handel is ook mogelijk. Dan kunnen we denken aan mannen
als Helpman, Grossman of Krugman. Met
wat goede wil valt Dixit voor zo’n handelsprijs ook best binnen te praten.
Binnen de econometrie zie ik niet echt
s
­ erieuze kandidaten. De belangrijkste
namen daar hebben al een prijs. De grootste kanshebber lijkt me daarom macroeconoom Robert Barro. Misschien wat snel,
na Prescott in 2006, maar hij zal hem
toch een keer moeten krijgen. En nu ­ icro,
m
financiering en econometrie niet echt serieuze opties lijken, kan dat net zo goed dit
jaar.

Christopher Baum
Andrei Shleifer
Robert Barro
Ross Levine
Joseph Stiglitz
Pablo Fernandez
James Heckman
John Campbell
Robert Engle
Nicholas Cox

103.882
83.300
74.298
73.967
68.389
65.286
60.927
55.138
54.340
53.144

Bron: Repec

Uit de oude ESB-doos
Tot nu toe heeft de Opec niet kunnen inzien dat
zij niet langer in staat is de oliemarkt zonder
hulp van buitenaf te beheersen, nog afgezien van
haar verzoeken aan andere olieproducenten het
bestaande fragiele evenwicht niet te verstoren.
Wat de Opec moet leren accepteren is dat het
handhaven van een olieprijs in de buurt van het
huidige niveau (een prijs boven de $ 20 per vat)
slechts mogelijk is als de geïndustrialiseerde
landen als een blok de kern van hun energiebeleid van de afgelopen tien jaar laten varen,
nl. het overschakelen van olie op andere energiebronnen. Zonder een dergelijke beleidsommezwaai zal de wereldvraag naar olie weinig of
in het geheel niet stijgen, omdat bij een voortgezette toeneming van de produktie en consumptie
van niet-Opec-olie de internationale vraag naar
olie uit Opec-landen voortdurend verder zal worden
afgeknepen.
Odell, P.R. (1985) De Opec,
de olieprijzen en de Westerse
economieën op lange
termijn. ESB 70(3495), 198­
–199.

Colofon
ESB signaleert nieuwe ontwikkelingen in de
economische wetenschap. Daarnaast worden
in ESB economische inzichten toegepast om
beleidsrelevante aanbevelingen te doen voor
de overheid, maatschappelijke instellingen en
bedrijven. Ook analyseert ESB de belangrijkste
ontwikkelingen in de Nederlandse economie.
Artikelen in ESB verschijnen op persoonlijke
titel.
ESB-redactie
Hoofdredacteur: Albert Jolink
Redacteuren: Mark Dijkstra, Eva Niesten
Bureauredactie: De Twee Hanen v.o.f.
Redactiemedewerker: Kiki Bakker
Redactiesecretariaat: Carla van der Meulen
Marketing: Jacinta Gelauff
Uitgever: Roel Langelaar
Commissie van Redactie
P. Kooreman, W.T.M. Molle (voorzitter),
E.J.J. Schenk, L.L.G. Soete,
C.N. Teulings, H.A.A. Verbon, H. Verbruggen.
Redactieadres
Postbus 20025
2500 EA Den Haag
tel. (070) 378 92 37
fax (070) 799 98 40
esb@sdu.nl
www.esbonline.nl
Kopij
Auteursaanwijzingen staan op internet:
www.esbonline.nl. Gelieve kopij elektronisch
aan te leveren op het redactieadres.
Abonnementen
Sdu Klantenservice, Postbus 20014,
2500 EA Den Haag, tel. (070) 378 98 80,
fax (070) 378 97 83, sdu@sdu.nl. Tarieven
voor Nederland en België incl. btw: bedrijven
en instellingen € 253,34, particulieren
€ 121,90, studenten € 27,56.
Toeslag buitenland: € 63,60.
Losse nummers
€ 8,53 incl. btw en portokosten.
Losse nummers van ESB zijn te
bestellen via Sdu Klantenservice,
tel. (070) 378 98 80, fax (070) 378 97 83,
sdu@sdu.nl.
ESB verschijnt ook online (www.esbonline.nl).
Advertentieverkoop
Product- en Personeelsadvertenties:
Asiea van der Geest, tel. (070) 378 07 06
fax (070) 799 98 79.
E-mail: a.v.d.geest@sdu.nl
Basisvormgeving en artdirection: Flinc.Design
Opmaak: Jacques van Schie
Illustratie: Loek Weijts
Strip: Johan van Zanten
Foto’s: Robert Goddijn, Arenda Oomen,
Hollandse Hoogte
Druk: De Groot Drukkerij bv.
ISSN 0013-0583
ESB is een uitgave van Sdu Uitgevers
ECORYS Nederland BV is houder van de merknaam ESB (Economisch Statistische Berichten)

608

ESB

93(4544) 3 oktober 2008