Ga direct naar de content

Ceteris paribus

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: maart 8 2013

.

ESB Ceteris paribus
160 Jaargang 98 (4655) 8 maart 2013
Ceteris paribus
Filevrij rekeningrijden
Ook zonder fileproblematiek kan rekeningrijden de welvaart
bevorderen. Deze conclusie volgt uit het theoretische
model van Tikoudis et al. Het argument is dat de
overheid door middel van rekeningrijden de inkomstenbelasting,
die het arbeidsaanbod verstoort, kan verlagen.
Rekeningrijden is minder verstorend omdat deze belasting
kan variëren per regio: in regio’s waar belastingen weinig
verstorende effecten hebben, kan het tarief per kilometer
hoger zijn. Tolwegen of een uniform tarief per kilometer
bevordert de welvaart ook, maar in mindere mate.
Tikoudis, I., E.T. Verhoef en J.N. van Ommeren (2013) On revenue
recycling and the welfare effects of second-best congestion pricing
in a monocentric city. Tinbergen Institute Discussion Paper, 031.
Uitgelicht
Voorspellen
Economen worden dus geacht te kunnen voorspellen.
Afgaande op de vele mopjes die over economen de ronde
doen, menen anderen dat ze daar niet erg goed in slagen.
Luister maar eens naar een voordracht van een willekeurige
Amerikaanse econoom. Volgens goed Amerikaanse
traditie begint de voordracht met een grapje, wordt er
halverwege nog een gemaakt en eindigt de voordracht
weer met iets leuks. Die mopjes gaan meestal over de
chaos die economen teweegbrengen, of over het feit dat
economen er bij gebrek aan succes maar
toe zijn overgegaan om het verleden te
voorspellen in plaats van de toekomst.
Van Duijn, J.J. (1991) Voorspellen. ESB, 76(3818),
739.
Uit de oude ESB-doos
Wie tussen 1996 en 2006 een televisie heeft gekocht, heeft
zeer waarschijnlijk te veel betaald. In december 2012
heeft de Europese Commissie een kartel van zeven bedrijven
een boete opgelegd van in totaal 1,47 miljard euro voor prijsafspraken
over de intussen in onbruik geraakte beeldbuis in tv’s en monitoren.
De hoogte van de boete zegt niks over wat consumenten te veel hebben
betaald. Het prijsverschil door het kartel wordt de kartelopslag genoemd.
Onderzoek door Connor (2010) naar 1517 kartelopslagen toont aan dat
internationale kartels een opslag van dertig procent tot gevolg hebben.
Voor elk kartel moet echter een aparte berekening worden gemaakt, wat
op verschillende manieren kan. Door de prijsontwikkeling van televisies
tijdens het kartel te vergelijken met de ontwikkeling van een vergelijkbaar
product in dezelfde periode, of juist met de prijsontwikkeling van het
kartelproduct voor en/of na het kartel. Of door de kostprijs vermeerderd
met een redelijke winstmarge te vergelijken met de kartelprijs. Welke
methode er ook gebruikt wordt, het is aannemelijk dat consumenten de
dupe zijn geworden van dit kartel, want het kartelproduct bepaalde voor
vijftig tot zeventig procent de prijs van een televisie.
Vraag v/d week
Door Nicole Rosenboom, onderzoeker mededinging en regulering bij
SEO Economisch Onderzoek
Wat hebben we
te veel betaald voor onze
televisies? ‘

De auteur heeft verklaard dit artikel alleen te publiceren in ESB en niet elders
te publiceren in wat voor medium dan ook. Het is wel toegestaan om het artikel voor eigen gebruik
en voor publicatie op een intranet van de werkgever van de auteur aan te wenden.

Auteur