Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: maart 8 2013

.

158 Jaargang 98 (4655) 8 maart 2013
ESB Agenda
Promoties
Op 12 maart promoveert Stefan Groot aan de Vrije Universiteit Amsterdam
op zijn proefschrift Agglomeration, globalization and regional
labor markets. Micro evidence for the Netherlands. Zijn promotoren zijn
Henri de Groot en Piet Rietveld. De plechtigheid vindt plaats in het
Auditorium van de universiteit en begint om 13.45 uur.
Op 12 maart promoveert Joost Bücker aan de Radboud Universiteit
Nijmegen op zijn proefschrift Interacting with ‘strangers’. The cultural
intelligence scale: a tool for measuring global management competencies.
Zijn promotor is Willem de Nijs en zijn copromotoren zijn Olivier
Furrer en Erik Poutsma. De plechtigheid vindt plaats in de Academiezaal
van de universiteit en begint om 15.30 uur.
Op 12 maart promoveert Jan Möhlmann aan de Vrije Universiteit
Amsterdam op zijn proefschrift Globalization and productivity.
Micro-evidence on heterogeneous firms, workers and products. Zijn
promotoren zijn Henri de Groot en Piet Rietveld. De plechtigheid
vindt plaats in het Auditorium van de universiteit en begint om
15.45 uur.
Op 14 maart promoveert Lei Chen aan de Universiteit Maastricht
op haar proefschrift Institution and corporate governance. Haar promotoren
zijn Frank Moers en Rob Bauer. De plechtigheid vindt
plaats in de Aula van de universiteit en begint om 12.00 uur.
Op 14 maart promoveert Shiko Ben-Menahem aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam op zijn proefschrift Strategic timing and
proactiveness of organizations. Zijn promotoren zijn Henk Volberda
en Frans van den Bosch. De plechtigheid vindt plaats in de
Senaatzaal
van de universiteit en begint om 13.30 uur.
Op 14 maart promoveert Joost Kleuters aan de Radboud Universiteit
Nijmegen op zijn proefschrift Van Westbindung naar Ostpolitik.
Zijn promotor is Bob Lieshout. De plechtigheid vindt plaats in de
Academiezaal van de universiteit en begint om 15.30 uur.
Op 15 maart promoveert Hester Duursema aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam op haar proefschrift Strategic leadership.
Haar promotor is Rob van Tulder en haar copromotor is Dirk van
Dierendonck. De plechtigheid vindt plaats in de Senaatzaal van
de universiteit en begint om 9.30 uur.
Op 15 maart promoveert Rui Mu aan de Technische Universiteit
Delft op haar proefschrift Transit-oriented development in China.
How can it be planned in complex urban systems? Haar promotoren
zijn Ernst ten Heuvelhof, John Groenewegen en Martin de Jong.
De plechtigheid vindt plaats in de Aula van de universiteit en begint
om 10.00 uur.
Op 15 maart promoveert Jeewanie Jayasinghe aan de Universiteit
van Tilburg op haar proefschrift A unified modeling framework for service
design. Haar promotor is Piet Ribbers en haar copromotoren zijn
Hans Weigand en Manfred Jeusfeld. De plechtigheid vindt plaats in
het Auditorium van de universiteit en begint om 10.15 uur.
Op 15 maart promoveert Murat Tarakci aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam op zijn proefschrift Behavioral strategy:
strategic consensus, power and networks. Zijn promotoren zijn Patrick
Groenen en Daan van Knippenberg. De plechtigheid vindt
plaats in de Senaatzaal van de universiteit en begint om 11.30 uur.
Op 18 maart promoveert Nienke Siebenga* aan de Technische
Universiteit Delft op haar proefschrift Wegen door Brussel. Staatssteun
en publieke belangen in de vervoersector. Haar promotoren zijn
Hans de Bruin en Elies Steijger. De plechtigheid vindt plaats in de
Aula van de universiteit en begint om 10.00 uur.
Agenda
Personalia
Op 21 maart houdt Wouter Dullaert zijn oratie ter acceptatie
van zijn hoogleraarschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
De plechtigheid vindt plaats in de Aula van de universiteit en
begint om 15.45 uur.
*Toegelicht
Lidstaten van de Europese Unie mogen hun ondernemingen
niet zomaar staatssteun geven. Staatssteun kan
de concurrentiepositie van deze ondernemingen versterken
en daardoor de vrije en eerlijke concurrentie in
de EU verstoren. Maar soms is staatssteun wenselijk,
bijvoorbeeld om publieke belangen te borgen. Wil een
lidstaat dergelijke steun verlenen, dan heeft hij daarvoor
toestemming van de Europese Commissie nodig.
Uit het promotieonderzoek van Nienke Siebenga komt
naar voren dat het staatssteunrecht veel mogelijkheden
biedt om publieke belangen met overheidsbijdragen te
borgen. Indien de overheidsbijdragen al aan een goedkeuring
van de Europese Commissie onderhevig zijn,
dan wordt deze goedkeuring in verreweg de meeste gevallen
gegeven. Het beeld van de Europese Commissie
als dwarsligger kan dan ook worden bijgesteld.
De auteur heeft verklaard dit artikel alleen te publiceren in ESB en niet elders
te publiceren in wat voor medium dan ook. Het is wel toegestaan om het artikel voor eigen gebruik
en voor publicatie op een intranet van de werkgever van de auteur aan te wenden.
Workshop
Op 13 maart organiseren de Vrije Universiteit Amsterdam en het Centraal
Planbureau de workshop Micro-evidence on labour market implications of
glabalization and agglomeration. Sprekers tijdens de workshop zijn onder
anderen Henri de Groot, Anna Salomon, Charles van Marrewijk en Stefan
Groot. De workshop vindt plaats in het gebouw van de SER te Den Haag en
begint om 9.30 uur. Deelname is gratis, maar aanmelden is wel gewenst.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.economie.nl/agenda.
Waardering cultureel erfgoed
Op 14 maart organiseert de Vrije Universiteit Amsterdam het symposium:
Cultureel erfgoed op waarde geschat. Aansluitend op het symposium zal
Jan Rouwendal zijn oratie Oud goud. Economische waardering van cultureel
erfgoed uitspreken. Het symposium vindt plaats in zaal MF-G.613 van de
universiteit en begint om 13.30 uur.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.economie.nl/agenda.
Causale relaties
Op 14 maart organiseert de Vrije Universiteit Amsterdam het minisymposium
Causal Relations. Wetenschappers uit verschillende disciplines vertellen
over hun manier om causale relaties in een maatschappelijke setting
te bestuderen. Sprekers zijn onder anderen Chris Olivers, Arianna Betti en
Bas van der Klaauw. Het minisymposium vindt plaats in het Atrium van de
medische faculteit van de universiteit en begint om 15.30 uur.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.economie.nl/agenda.
Jaargang 98 (4655) 8 maart 2013 159
Agenda ESB
Parlementaire agenda
Op 13 maart vergadert de Vaste Kamercommissie voor Economische
Zaken met de minister over de Nederlandse gastvrijheidseconomie.
Op 13 maart vergadert de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken
en Werkgelegenheid met de minister over medezeggenschap en de rol
van ondernemingsraden.
Op 14 maart vergadert de Vaste Kamercommissie voor Buitenlandse
Handel en Ontwikkelingssamenwerking met de minister over handelsmissies
en exportpromotie.
Op 20 maart vergadert de Vaste Kamercommissie voor Financiën met
de minister over de kredietmarkt.
Op 21 maart vergadert de Vaste Kamercommissie voor Economische
Zaken met de minister over de voedselvoorziening en voedselprijzen.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.tweedekamer.nl.
Seminars
Voor meer informatie over de
hier genoemde seminars kunt u
terecht op www.economie.nl/
agenda.
Tinbergen
11 mrt Household debt and social
interactions, Giacomo Pasini (Università
Ca’ Foscari, Venetië).
CentER
11 mrt Merger negotiations with
stock market feedback, Karin
Thorburn (Norwegian School of
Economics, Bergen).
12 mrt Can Caesarean section
improve child and maternal
health?, Miriam Wüst (SFI en
Aarhus Universitet).
13 mrt Words get in the way? Partial
identification of a strategic deliberation
model, Matt Shum (California
Institute of Technology).
18 mrt A theory of initiation
of takeover contests, Andrey
Malenko (MIT).
19 mrt Capital gains taxation and
the cost of capital: Evidence from
unanticipated cross-border transfers
of tax bases, Johannes Voget
(Universität Mannheim).
19 mrt Firm heterogeneity, directed
search, and wage dispersion in the
global economy, Gabriel Felbermayr
(CESifo, München).
20 mrt Comparing the effectiveness
of fiscal stimuli for working
parents, Jan Kabátek (Universiteit
van Tilburg).
CPB
12 mrt Een vergelijking van de
effectiviteit van fiscale stimuli voor
werkende ouders, Henk-Wim de
Boer (CPB).
19 mrt Certificering en kwaliteitsstandaarden
wanneer niet alle
consumenten geïnformeerd zijn,
Florian Schuett (Universiteit van
Tilburg).
DNB
12 mrt Time to ship during financial
crises, Philip Martin (Sciences Po,
Parijs).
ROA
12 mrt The effects of a special
program for school dropouts in
Rotterdam; evidence from a field
experiment, Roel van Elk (CPB).
19 mrt Low stakes, high stakes:
the predictive power of math
achievement tests, Lex Borghans
(Universiteit Maastricht).
ERIM
12 mrt Communities of practice
and vintage innovation, Francesco
Schiavone (Università degli Studi
di Napoli Parthenope).
14 mrt Network analysis in the
social sciences and its application
to the energy domain, Ksenia
Koroleva (Goethe Universität
Frankfurt).
METEOR
14 mrt Economic theory, behaviour
& computing, Alexander Skopalik
(Universität Paderborn).
21 mrt How far from the tree does
the (good) apple fall? Spin-out
generation and the survival of
high-tech firms, Roberto Fontana
(Università degli Studi di Pavia).
DSF
13 mrt The media and the diffusion
of information in financial markets:
evidence from newspaper strikes,
Joel Peress (INSEAD).
CREED
14 mrt Seperating insight from
Bayesian updating: an experimental
investigation, Dan Levin (Ohio
State University).
NiCE
18 mrt The politics of devaluation,
modelling motives for giving
up a peg, Frank Bohn (Radboud
Universiteit Nijmegen).
Op 20 maart promoveert Hans Ligteringen aan de Radboud Universiteit
Nijmegen op zijn proefschrift The maintenance crew for human machinery.
Zijn promotor is Fred Huijgen. De plechtigheid vindt plaats in de Academiezaal
van de universiteit en begint om 15.30 uur.
Op 21 maart promoveert Hans Koster aan de Vrije Universiteit Amsterdam
op zijn proefschrift The internal structure of cities: the economics of
agglomeration, amenities and accessibility. Zijn promotoren zijn Piet Rietveld
en Jos van Ommeren. De plechtigheid vindt plaats in de Aula van de universiteit
en begint om 11.45 uur.
De auteur heeft verklaard dit artikel alleen te publiceren in ESB en niet elders
te publiceren in wat voor medium dan ook. Het is wel toegestaan om het artikel voor eigen gebruik
en voor publicatie op een intranet van de werkgever van de auteur aan te wenden.

Auteur