Ga direct naar de content

Boeken

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: november 30 2007

agenda
Personalia
Dr Jan Cobbenhagen is per 14 november
benoemd tot bijzonder hoogleraar op
de Robert Noortman-leerstoel De kunst
van het ondernemen aan de ­aculteit
f
der Economische Wetenschappen
en Bedrijfskunde van de Universiteit
Maastricht. Hij zal leiding geven aan het
centrum voor ondernemerschap van de
universiteit. Cobbenhagen is de eerste die
de leerstoel bezet.

Promoties
Op 5 december promoveert A. Haans
aan de faculteit Economie en Bedrijfs­
wetenschappen van de Universiteit van
Tilburg. De titel van het proefschrift luidt:
Multi-outlet/multi-format grocery retailing:
Some issues and insights. Promotor is
prof. dr E. Gijsbrechts. De promotie vindt
plaats om 14.15 uur in de aula van de
universiteit.
Op 10 december promoveert M. Kabki
aan de faculteit Economische Weten­
schappen en Bedrijfskunde van de Vrije
Universiteit Amsterdam. De titel van het
proefschrift luidt: Transnationalism, local
development and social security: The functioning of support networks in rural Ghana.
Promotor is prof. dr J.W. Gunning. De
promotie vindt plaats om 13.45 uur in het
auditorium van de universiteit.
Op 14 december promoveert R. Pijpers
aan de faculteit der Managementweten­
schap­ en van de Radboud Universiteit
p
Nijmegen. De titel van het proefschrift
luidt: Between fear of masses and freedom of movement: Migrant flexwork in
the enlarged European Union. Promotors
zijn: prof. dr F.W.M. Boekema, dr H.J. van
Houtum en dr B.M.R. van der Velde. De
promotie vindt plaats om 10.30 uur in
Academiezaal Aula van de universiteit.
Op 17 december promoveert I. Lonˇ arski
c
aan de faculteit Economie en Bedrijfs­
wetenschappen van de Universiteit van
Tilburg. De titel van het proefschrift
luidt: Essays on the use of convertible
bonds and the security issuance decision. Promotors zijn prof. dr C.H. Velp
en dr J.R. ter Horst. De promotie vindt
plaats om 14.15 uur in de aula van de
universiteit.

ESB-KVS-congres
Op 11 december organiseren ESB en
de KVS gezamenlijk een congresdag.
Het ochtendgedeelte en een gedeelte
van het middagprogramma wordt door
ESB verzorgd en staan in het teken van
de economische pijlers van een nieuw
kabinetsbeleid. Plenaire sprekers zijn
D.M. Sluimers (ABP) en prof. dr C.M. van
Praag (Universiteit van Amsterdam). De
preadviezen van de KVS staan ’s middags in het teken van private equity en
aandeelhoudersactivisme.
De bijeenkomst duurt van 09.00 uur tot
18.00 uur en wordt gehouden in Kasteel
de Wittenburg te Wassenaar. Voor meer informatie en registratie kunt u www.esbonline.nl en/of www.kvsweb.nl raadplegen.

Risicomanagement
Op 12 december organiseert het
Amsterdam Center for Finance and
Insu­ ance samen met het Actuarieel
r
Genootschap, Netspar en de Professional
Risk Managers’ International Association
een evenement over de interne veranderingen bij grote verzekeraars als gevolg
van nieuwe wet- en regelgeving. Sprekers
zijn onder anderen: prof. dr A. Pelsser
(Universiteit van Amsterdam), dr T. Wilson
(ING), dr M. Gelderman (DNB), dr A.
Chen (Universiteit van Amsterdam) en dr
D. Filipovic (Vienna Institute of Finance).
De bijeenkomst duurt van 09.30 uur tot
17.30 uur en wordt gehouden in de Beurs
van Berlage, Damrak 277 te Amsterdam.
Voor registratie kunt u een e-mail sturen
naar info@netspar.nl. Voor meer informatie
kunt u www.netspar.nl raadplegen.

Talent en vergrijzing
Op 18 december organiseert de Stichting
Senioriteit Nederland een conferentie over
talent en vergrijzing. De conferentie is
de afronding van het ESF EQUAL-project
Senioriteit: het verschil creëert de toekomst. Sprekers zijn onder meer: prof. dr
W.A.M. de Lange (OSA/Universiteit van
Tilburg), prof. dr J.J. Schippers (OSA/
Universiteit Utrecht) en J. Creemers (NVI).
De bijeenkomst duurt van 09.00 uur
tot 17.00 uur en wordt gehouden in het
Bestuursgebouw van de Universiteit
Maastricht, Minderbroedersweg 4–6 te
Maastricht.
Voor meer informatie en registratie kunt u
www.stichtingsenioriteit.nl raadplegen.

Seminars
ERIM
3 december: Can auditor be
i
­ndependent? Experimental evidence,
Ch. Koch (Mannheim Business
School).
4 december: Direct evidence of
d
­ ividend tax clienteles, M. Dahlquist
(Handelshögskolan Stockholm).
5 december: Taking happiness seriously: a neo-utilitarian moral foundation for managerial decision making,
W. Felps (Erasmus Universiteit
Rotterdam).
12 december: How culture interacts
with entrepreneurship, M. Frese
(Justus-Liebig-Universität Gießen).
www.erim.nl

CPB
4 december: Does life expectancy
i
­nfluence the decision to retire?,
F. Teppa (Erasmus Universiteit
Rotterdam).
11 december: Evaluating the impact
of a change in employment protection
on lay-offs and wages, K. van der Wiel
(Universiteit van Tilburg).
www.cpb.nl

NiCE
4 december: The impact of types
of accounting standards on accounting strategy, F. van Beest (Radboud
Universiteit Nijmegen).
www.ru.nl/nice

Tinbergen Instituut
4 december: Private roads: ­ uctions
a
and competition in networks, E.
Verhoef (Vrije Universiteit Amsterdam).
10 december: Cross-border mergers
and acquisitions, S. Brakman
(Rijksuniversiteit Groningen).
11 december: What do parents want
from a school? Evidence from housing
prices, O. Silva (London School of
Economics).
www.tinbergen.nl

ACLE
10 december: Wishful thinking: logic
meets game theory, J. van Benthem
(Universiteit van Amsterdam).
www.acle.nl

ESB

30 november 2007

735

Auteur