Ga direct naar de content

Bijstelling schooladvies vaak gerechtvaardigd

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: februari 22 2021

■ Koen van der Ven en Paul Bisschop (SEO Economisch Onderzoek)

Het schooladvies dat leerlingen aan het eind van de basisschool meekrijgen, is in grote mate bepalend voor hun verdere onderwijsloopbaan. Het schooladvies is gebaseerd op het oordeel van docententeams en kan eventueel naar boven bijgesteld worden als het resultaat op de eindtoets daar aanleiding toe geeft.

Als een leerling beter scoort op de eindtoets dan het schooladvies, dan is de school verplicht het schooladvies te heroverwegen. Een leerling met een vmbo tl-schooladvies die op de eindtoets op havo-niveau scoort, maakt zo bijvoorbeeld nog kans op een vmbo tl/havo-advies of een havo-advies.

De figuur laat zien dat Haagse leerlingen die door middel van een bijstelling het voordeel van de twijfel krijgen, het vertrouwen grotendeels waar maken. Leerlingen met een bijstelling zitten aan het einde van de onderbouw van het voortgezet onderwijs vaker op een hoger onderwijsniveau dan hun initiële schooladvies vóór bijstelling, in vergelijking met leerlingen die na heroverweging geen bijstelling hebben gehad van hun schooladvies. Van de leerlingen met een bijstelling zit 64 procent op een hoger niveau dan het initiële schooladvies, terwijl dat van de leerlingen zonder bijstelling 43 procent is.

Bij twijfel zouden docenten er goed aan doen om het schooladvies naar boven bij te stellen om daarmee leerlingen de kans te geven het hoogst haalbare te bereiken. De resultaten pleiten voor ‘kansrijk adviseren’, waartoe de PO-raad de scholen heeft opgeroepen.

Daar komt bij dat door het wegvallen van de eindtoets vorig schooljaar het schooladvies uitsluitend gebaseerd is op het oordeel van docenten. De eindtoets, en dus de mogelijkheid op een bijstelling, is belangrijk. Het maakt voor sommigen uit groep 8 het verschil tussen vmbo en havo, of tussen havo en vwo, en is daarmee ook bepalend voor het niveau van vervolgonderwijs: mbo, hbo of wo.

Auteurs

Categorieën