Ga direct naar de content

Beste wensen voor 2019

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: december 20 2018

Het thema van deze ESB is kansenongelijkheid in het onderwijs. We hebben drie empirische studies die documenteren en agenderen, en een artikel gebaseerd op een advies van de Onderwijsraad. De column van onderwijs­bestuurder Arnold Jonk kan goed gelezen worden als inleiding, wat mij de kans geeft om hier wat andere onderwerpen te noemen, zoals de Economentop 40 die dit jaar een nieuwe nummer één kent.

Klimaattafels

Daarnaast heeft u wellicht al opgemerkt dat deze ESB iets dikker is dan gebruikelijk. Dat hebben we gedaan omdat de onderhandelingen aan de Klimaattafels op stoom lijken te komen, en we u de standpunten die experts en betrokkenen in ESB in­nemen niet als mosterd na de maaltijd willen serveren.

We openen de klimaatdiscussie met een klassiek economisch betoog tegen de coördinatie door de overheid. Machiel Mulder pleit voor een pigouviaanse oplossing (internaliseer de klimaatschade in de prijzen). Die oplossing kwam ook veelvuldig terug in de ­Preadviezenbundel van de KVS.

Belangrijk onderwerp voor hen die meer willen doen, is de onrendabele top op de verduurzamingsinvesteringen. Simpel gezegd: als een niet-duurzame investering 80 euro kost en een duurzame 100 euro, dan moet iemand het verschil van 20 euro betalen voordat er verduurzaamd wordt.

Subsidiëren is een optie. Bart Wesselink en Donald Pols van Milieudefensie en Faiza Oulahsen van Greenpeace lijken hiervoor best te porren, zolang het bedrijfsleven de ­kosten van deze subsidie zelf middels een CO2-belasting draagt. Werk­geversvoormannen Hans de Boer en Cees Oudshoorn waarschuwen in ESB uiteraard tegen een Nederlandse Alleingang met een CO2-belasting. De Wereldbank (2018) laat echter zien dat de meeste West-­Europese landen al een vorm van CO2-­belasting kennen; die Alleingang is er dus nu al.

Woord van dank

Bijkomende toevalligheid is dat de ESB-redactie met deze extra pagina’s meer dan 1.000 pagina’s heeft behandeld dit jaar in twaalf reguliere nummers, drie dossiers – over de toekomst van banken, vrouwen in de economische wetenschap en digitale platformen – en de KVS-preadviezenbundel. Aan deze pagina’s hebben meer dan 500 auteurs meegewerkt. Aan mij de eer hen namens de lezer te bedanken voor al deze inzichten. Jullie maken ESB tot wat het is!

Nieuwe dingen in het nieuwe jaar

Het nieuwe jaar brengt ook een aantal veranderingen. Zo komt ESB in het voorjaar met een nieuwe vorm­geving van de artikel­pagina’s. De redactie wil deze pagina’s graag rustiger maken, zodat we duidelijker accenten kunnen zetten, en het voor u makkelijker wordt om gauw de hoofdlijn van een artikel te ontwaren. Hiermee kunt u sneller vinden waar u naar op zoek bent, of dat nou de figuren zijn, de implicaties of de analyse zelf.

Nieuwsgierig? Neem alvast een kijkje op www.esb.nu/nieuwevormgeving. Op- en aanmerkingen worden zeer gewaardeerd. Mijn emailadres is lukkezen@economie.nl. Alvast de beste wensen van de ESB-redactie!

Literatuur

Wereldbank (2018) State and trends of carbon pricing 2018. Rapport te vinden op openknowledge.worldbank.org.

Auteur

Categorieën