Ga direct naar de content

Beleggingsinstellingen beleggen minder in obligaties eurolanden

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: maart 7 2018

■ Malka de Castro Campos (DNB)

Nederlandse beleggingsinstellingen zijn in veel gevallen een investeringsvehikel van pensioenfondsen en verzekeraars. Het totaal belegd vermogen van Nederlandse beleggings­instellingen bedroeg in het derde kwartaal van 2017 870 miljard euro. Dit bedrag bestaat voor 246 miljard euro (ofwel 28 procent) uit beleggingen in obligaties. En daarvan is 152 miljard euro belegd in staatsobligaties, die een veilig deel vormen binnen de beleggingsportefeuille.

Sinds het begin van 2014 bestond de portefeuille van Nederlandse beleggings­instellingen hoofdzakelijk uit staatsobligaties van Frankrijk en Duitsland, en in mindere mate van Italië en Nederland. De staatsobligaties uit deze landen telden op tot zeventig procent van het totaal. Van de resterende dertig procent werd twintig procentpunt geïnvesteerd in ­overige Europese landen zoals België (3,5 procent) en Spanje (7,5 procent) en landen buiten de eurozone (10 procent). Daarnaast was het bezit van Amerikaans en Engels staatspapier gering.

Sinds het derde kwartaal van 2014 zijn investeringen in beter renderende staatsobligaties van de Verenigde Staten en Verenigd Koninkrijk sterk toegenomen, terwijl het aandeel van Frans, Duits, Italiaans en Nederlands staatspapier is gedaald. Deze verschuivingen zijn verder doorgezet vanaf het begin van de kwantitatieve verruiming (QE) door de ECB (figuur 1). In het derde kwartaal van 2017 is het bezit van staatspapier van de bovengenoemde vier continentale Europese landen afgenomen tot 45 procent van het totaal. Het bezit van Amerikaans en Brits staatspapier is daarentegen gegroeid tot 24 procent van de totale staatsobligaties. Het aandeel van deze zes landen ten opzicht van het totale bedrag in staatsobligaties is redelijk constant gebleven, rond zeventig procent.

Andere landen die de aandacht van beleggingsinstellingen hebben getrokken zijn Australië, Canada en Indonesië. Het bezit van staats­obligaties uit deze landen is in dezelfde geanalyseerde periode verdrievoudigd, maar nog steeds beperkt tot drie procent van het totaal.

Auteur

Categorieën