Ga direct naar de content

Beleggers onzeker over afloop handelsconflict

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: juni 3 2019

■ Bodo Verberkt en Sophie Steins Bisschop (DNB)

Aandelenbeleggers zijn onzeker of het wereldwijde handelsconflict op korte termijn een goede afloop zal hebben, zo blijkt uit termijncontracten gekoppeld aan de volatiliteitsindex VIX. De VIX, ook wel de fear index genoemd, is een veelgebruikte maatstaf voor de verwachte volatiliteit op de Amerikaanse aandelenmarkt. Termijncontracten op deze index bieden beleggers de mogelijkheid om in te spelen op de verwachte hoogte van de aandelenvolatiliteit in de toekomst. De prijzen van deze termijncontracten geven daarom een indicatie of beleggers roerige of juist rustige tijden verwachten.

Normaal gesproken stijgt de prijs met de looptijd van het contract, waardoor het prijsverschil tussen lang- en kortlopende contracten positief is, zoals de stippellijn in de figuur laat zien. Dit fenomeen, aangeduid met contango, weerspiegelt de natuurlijke neiging van beleggers om in langer lopende contracten meer volatiliteit in te prijzen – aangezien de onzekerheid toeneemt naarmate de contractlooptijd langer is.

Sinds president Trump op 5 mei aankondigde om nieuwe importtarieven op Chinese producten te gaan heffen, is het prijsverschil tussen een VIX-termijncontract met een lange looptijd en een contract met een korte looptijd echter fors afgenomen (zie de lichtblauwe lijn). Dit komt doordat de prijzen van contracten met een korte looptijd zijn gestegen, terwijl die met een langere looptijd vrijwel gelijk zijn gebleven. Dit is een signaal dat beleggers op korte termijn meer volatiliteit verwachten.

Kort na de aankondiging door Trump was het prijsverschil tussen VIX-termijncontracten met een lange en een korte looptijd zelfs een paar dagen negatief. Nu de handelsspanningen sinds eind mei opnieuw oplopen, is dit wederom het geval. Een dergelijke aflopende termijnstructuur, backwardation genaamd, duidt erop dat beleggers verwachten dat de Amerikaanse beurs op korte termijn volatieler zal zijn dan in de verdere toekomst. Periodes van backwardation komen relatief weinig voor en leiden doorgaans tot een plots toenemende volatiliteit en tot verliezen op de aandelenbeurzen. Begin mei was dat weer het geval: de Amerikaanse beurs verloor in korte tijd vijf procent, en de VIX steeg tot het hoogste niveau sinds januari.

Auteurs

Categorieën