Ga direct naar de content

Banengroei nu ook in industrie

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: maart 18 1998

Banengroei nu ook in industrie
Aute ur(s ):
CBS
Ve rs che ne n in:
ESB, 83e jaargang, nr. 4144, pagina 239, 20 maart 1998 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
arbeidsmarkt

Het aantal banen van werknemers was eind september vorig jaar 164.000 hoger dan een jaar eerder. De groei blijft daarmee op een
hoog niveau. De cijfers van 1997 laten voor het eerst sinds lange tijd ook enige banengroei in de industrie zien. De commerciële
diensten blijven echter veruit het belangrijkst voor de banengroei.
Het aantal geregistreerde werklozen kwam in de maanden december-februari uit op 346.000, dat is 83.000 minder dan een jaar eerder.
Gecorrigeerd voor seizoeninvloeden is de geregistreerde werkloosheid echter na oktober weinig veranderd.
Zie figuur 1, figuur 2, figuur 3, figuur 4 en figuur 5.

Figuur 1. Banen van werknemers
verschil t.o.v. een jaar eerder, x 1.000

Figuur 2. Gewerkte uren uitzendkrachten
1990 = 100, voor seizoen gecorrigeerd

Figuur 3. Openstaande vacatures
einde kwartaal, x 1.000

Figuur 4. Geregistreerde werklozen
seizoengecorrigeerd, x 1.000

Figuur 5. Werkloosheid in de EU
% van de beroepsbevolking, seizoengecorrigeerd

Copyright © 1998 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur