Auteur

Yannick Hemmerlé

Buitenlandse directe investeringen vallen in Nederland sterk terug

De directe investeringen vanuit het buitenland daalden in 2020 sterk, maar dit was voornamelijk het gevolg van de negatieve onderlinge schuldstromen. Hierdoor is niet aannemelijk dat de sterke daling van de directe investeringen de economische activiteit in Nederland substantieel heeft beïnvloed.

Besparingen Europese huishoudens stijgen naar recordniveau

De besparingen van huishoudens in het eurogebied zijn in de eerste drie maanden van dit jaar historisch sterk opgelopen tot 16,9 procent van het beschikbaar inkomen. En op basis van de spaargeneigdheid is de verwachting dat dit niet snel daalt.

Nederlandse economie volatieler dan van buurlanden

De Nederlandse economie kent grote pieken en dalen. Dit gaat gepaard met onzekerheden en hoge aanpassingskosten. Hoe ­verhoudt deze wisselvalligheid in Nederland zich tot onze ­Europese ‘peers’?