Auteur

Theodoor de Jong

Ondernemers anticiperen op verhoging box 2-tarief

Aanmerkelijk-belanghouders hebben in 2019 sterk geanticipeerd op de verhoging per 2020 van het belastingtarief in box 2, zo blijkt uit de aangiftegegevens van de dividendbelasting. Dit onderstreept eens te meer het idee dat winstuitkeringen aan aanmerkelijk-belanghouders (de belastinggrondslag voor box 2) sterk fiscaal bepaald zijn.