Auteur

Marieke de Bruine

Groter dempend effect van coronasteun op arbeidskosten in 2020

Mede door nieuwe loonkostensubsidies, waaronder de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en de zorgbonus, hebben de subsidies nu een groter dempend effect op de arbeidskosten. Voor het eerst sinds de start van de statistiek bevindt de grootste relatieve toename zich bij de subsidies, die namelijk van twee naar bijna vijftien miljard euro gegaan zijn.

Veel inkomenssteun voor Amsterdamse werknemers

Met de Noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid konden bedrijven met verminderde inkomsten het loon van werknemers doorbetalen. Vooral in de regio Groot-Amsterdam werkte een groot aandeel van de werknemers bij een bedrijf dat noodsteun ontving (36,7 procent van de werknemersbanen).