Auteur

Koen van der Ven

Nieuwkomers scoren beter op bètavakken, ondanks taalachterstand

Het aantal nieuwkomers in Nederland is de afgelopen jaren toegenomen, en met de recente ontwikkelingen in Afghanistan en Oekraïne is de verwachting dat dit verder zal doorzetten. Opvallend is dat de schoolgangers onder hen het in de bètavakken beter doen dan de niet-nieuwkomers, ondanks hun taalachterstand.

Bijstelling schooladvies vaak gerechtvaardigd

Leerlingen die door middel van een bijstelling het voordeel van de twijfel krijgen, maken het vertrouwen grotendeels waar, zo laten Koen van der Ven en Paul bisschop (SEO) zien met Haagse data.

Rijke ouders uit de Randstad betalen vaker voor bijles en huiswerkbegeleiding

Aanvullend onderwijs kan voor leerlingen het verschil betekenen tussen een vmbo- of havo-diploma, of tussen een havo- of vwo-diploma. Welke leerlingen maken gebruik van aanvullend onderwijs en hoeveel geld besteden ouders eraan?