Auteur

Jeroen Nieuweboer

Meeste zelfstandigen vijf jaar na start onder minimumloon of gestopt

De meeste van de in 2013 gestarte zelfstandigen verdienen met hun werk als zelfstandige vijf jaar later minder dan het minimumloon of ze zijn gestopt. Dit is vaker het geval voor zelfstandigen die zijn gestart vanuit een uitkering dan voor hen die vanuit loondienst begonnen zijn.

Verschillen tussen groepen in consumentenvertrouwen groter in hoogconjunctuur

Het consumentenvertrouwen wordt door zowel economen als de media nauwgezet gevolgd, zeker als het zoals nu daalt. Toch is het minder bekend hoe het vertrouwen samenhangt met leeftijd, inkomen en arbeidsmarktpositie. Wat leren we van een uitsplitsing van de ontwikkeling van het vertrouwen naar de sociaal-­economische en demografische ken­merken van respondenten?

Vermogen van directeuren-grootaandeelhouders

In vergelijking met werknemers en zelfstandig ondernemers hebben directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) fors meer vermogen: niet alleen in hun bedrijf, maar ook in hun woning en financiële bezittingen.

Ontwikkelingen op de koopwoningmarkt

De Nederlandse woningmarkt is hersteld van de economische crisis, maar is niet meer dezelfde als daarvoor. Vooral jongeren blijven achter.

Statistiek


Statistiek


Statistiek