Auteur

Jante Parlevliet

Populistisch sentiment gaat samen met voorkeur voor expansief begrotingsbeleid

Populistische partijen zijn niet meer weg te denken uit het politieke landschap in Europa en daarbuiten. Men vreest dat populisten kiezers zullen paaien met aantrekkelijke beloften die op de lange termijn financieel onhoudbaar zijn. Is die angst gegrond?

Gebrek aan grip maakt ontevreden en voedt het populisme

Mensen die menen dat ze grip op hun leven hebben, zijn gemid­deld genomen gelukkiger. Grip blijkt zelfs meer aan het levens­geluk bij te dragen dan inkomen. Dat zou politieke implicaties kunnen hebben.

Winnaars en verliezers van vrij verkeer van werknemers

Europese politici benadrukken vaak vooral de mogelijke negatieve effecten van arbeidsmigratie, zoals verdringing op de arbeidsmarkt. Daardoor kan een negatief beeld ontstaan van het vrije verkeer van werknemers. Op basis van een recente enquête brengt dit artikel in beeld hoe ­Nederlanders aankijken tegen vrij verkeer van werknemers in de EU.

Beleidsonzekerheid in Nederland


De Nederlandse en Duitse arbeidsmarkt vergeleken


Begrotingslessen uit de crisis


Statistiek


Mededingingswetgeving en duurzame ontwikkeling