Auteur

Hans Brits

De betaalmarkt kent voldoende winstgevende niches voor kleine bedrijven

De betaaldienstverlening geldt als een ‘volumebusiness’, waarbij grote instellingen in het voordeel zijn omdat zij hun vaste kosten over meer transacties kunnen omslaan. Domineren steeds groter wordende betaalreuzen de markt of zijn er ook voor kleinere partijen winstgevende niches?

Stijgende grondstoffenpriizen: dreigend inflatiegevaar?