Auteur

François Lafont

Ondernemers passen winstinkomen aan rondom grens vennootschapsbelasting

Nieuwe administratieve gegevens over directeuren-grootaandeelhouders bieden een inkijkje in de mate waarin en de manier waarop ze hun inkomen aanpassen in reactie op een wijziging van de vennootschapstarieven.