Auteur

Emina van den Berg

Rijke ouders uit de Randstad betalen vaker voor bijles en huiswerkbegeleiding

Aanvullend onderwijs kan voor leerlingen het verschil betekenen tussen een vmbo- of havo-diploma, of tussen een havo- of vwo-diploma. Welke leerlingen maken gebruik van aanvullend onderwijs en hoeveel geld besteden ouders eraan?

Statistiek: Minderjarige mbo’ers tussen wal en schip

Het afschaffen van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdragen en schoolkosten pakt nadelig uit voor de groep minderjarige en leerplichtige leerlingen die een beroepsopleidende leerweg (BOL) aan het mbo volgen.