Auteur

Emina van den Berg

Nieuwkomers scoren beter op bètavakken, ondanks taalachterstand

Het aantal nieuwkomers in Nederland is de afgelopen jaren toegenomen, en met de recente ontwikkelingen in Afghanistan en Oekraïne is de verwachting dat dit verder zal doorzetten. Opvallend is dat de schoolgangers onder hen het in de bètavakken beter doen dan de niet-nieuwkomers, ondanks hun taalachterstand.

Rijke ouders uit de Randstad betalen vaker voor bijles en huiswerkbegeleiding

Aanvullend onderwijs kan voor leerlingen het verschil betekenen tussen een vmbo- of havo-diploma, of tussen een havo- of vwo-diploma. Welke leerlingen maken gebruik van aanvullend onderwijs en hoeveel geld besteden ouders eraan?

Statistiek: Minderjarige mbo’ers tussen wal en schip

Het afschaffen van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdragen en schoolkosten pakt nadelig uit voor de groep minderjarige en leerplichtige leerlingen die een beroepsopleidende leerweg (BOL) aan het mbo volgen.