Auteur

Dennis Woestenburg

Half miljoen 55-plussers met lage opbouw tweedepijlerpensioen

De Stichting van de Arbeid heeft in 2020 een actieplan opgezet om ervoor te zorgen dat werknemers die geen tweede pijler opbouwen later toch genoeg pensioen krijgen. Echter valt een andere groep nog buiten het zicht van dit plan: werknemers die wel een tweede pijler opbouwen, maar relatief weinig. Hoe groot is deze groep?