Auteur

Barbara Baarsma

Hobbels op de weg naar duurzame langetermijnwaardecreatie

Langetermijnwaardecreatie staat sinds 2016 centraal in de Nederlandse Corporate Governance Code. Zes jaar later is het tijd om deze open norm nader in te vullen en het blikveld van vennootschappen te verbreden tot voorbij de aandeelhouderswaarde. Dat gaat niet zonder slag of stoot.

Ondernemerschap is nodig voor vergroening van de groei

De overheid dient de ecologische grenzen aan de groei te bewaken met beprijzing, normstelling en verplichte duurzaamheidsrapportages als prikkels voor een groen ondernemerschap. Maar de overheid bewaakt de ecologische grenzen onvoldoende, en ondernemers moeten op creatieve en innovatieve wijze hun eigen verantwoordelijkheid nemen bij de vergroening van de groei.

Naar een coronabeleid zonder lockdowns

Het nieuwe kabinet heeft de opdracht om de doorstart mogelijk te maken van de samenleving naar een toekomst met het coronavirus. Wat zijn de ingrediënten voor deze langetermijnaanpak?

Kabinet – beken kleur voor een stabiele en veerkrachtige Europese economie

Er ontbreekt in Nederland een heldere politieke visie over ­Europa, en dit verzwakt onze onderhandelingspositie. Bij een voorkeur voor verdere integratie van de Europese Unie (EU) passen andere beleidspakketten dan bij een voorkeur voor meer marktwerking.

Langetermijnbelangen worden bij de aanpak van corona veronachtzaamd

In het coronabeleid prevaleert de acute zorgvraag boven alles, in navolging van de aloude rule of rescue. Deze aanpak was aanvankelijk begrijpelijk, maar is in het licht van de langetermijnconsequenties inmiddels onverdedigbaar.

Rekenen aan corona #11: Wanneer kunnen we door vaccineren terug naar normaal?

Er heerst opluchting - nu de vaccins er zijn, kunnen we vast snel het oude normaal herstellen. Maar het gaat nog lang duren voordat iedereen gevaccineerd is. Kan Nederland pas open als iedereen gevaccineerd is of kan dat eerder?

Een reële blik op risico-gestuurd coronabeleid

Er is veel kritiek op risico-gestuurd coronabeleid. Waarom is het toch verstandig?

Meer online boodschappen als lokale ziekenhuisopnamen stijgen

In deze tijden van corona doen mensen vaker online boodschappen. Die toegenomen vraag hangt in Nederland vooral samen met het lokale aantal ziekenhuisopnamen, zo blijkt uit een ­analyse van data van de online-supermarkt Picnic. Het hamstergedrag aan het begin van de lockdown hing daarentegen vooral samen met de perceptie van de landelijke virussituatie.

Korte voedselketens dragen bij aan kringlooplandbouw

De Nederlandse landbouw is sterk gericht op export, terwijl er ook veel voedsel geïmporteerd wordt. Ons huidige voedselsysteem stuit op ecologische en economische grenzen en er is een omslag naar kringlooplandbouw nodig. Kortere voedselketens helpen daarbij.

Accountant: kijk breed mee

Dat accountants de naleving van gedragsbepalingen in de code niet lijken te controleren, is een gemiste kans, want juist in het kritisch onderzoeken van de gedragingen van het bestuur ligt een belangrijke toegevoegde waarde van de accountantscontrole.

Gebrek aan grip maakt ontevreden en voedt het populisme

Mensen die menen dat ze grip op hun leven hebben, zijn gemid­deld genomen gelukkiger. Grip blijkt zelfs meer aan het levens­geluk bij te dragen dan inkomen. Dat zou politieke implicaties kunnen hebben.

Open brief: Europese aanpak coronacrisis is in het Nederlands belang

De Nederlandse terughoudendheid om de coronacrisis Europees aan te pakken en te financieren roept een ongekende hoeveelheid onbegrip en frustratie op. Ook bij ons Nederlandse economen. Wij roepen de Nederlandse regering op nu de koers te wijzigen en een Europese aanpak te ondersteunen.

Kabinet: zorg dat iedere ton CO2-uitstoot dezelfde prijs krijgt

Begin dit jaar riepen ruim zeventig economen het kabinet op om een algemene CO2-heffing voor alle bedrijven in te voeren. Daarmee kan Nederland tegen de laagste maatschappelijke kosten de klimaatdoelen bereiken. Wij zijn verheugd dat het kabinet in maart een ‘verstandige’ CO2-heffing aankondigde.

Scenario-analyse geeft zicht op bank van de toekomst

De omgeving waarin banken opereren, verandert razendsnel. Hoe kunnen banken nadenken over de toekomst om zich goed op strategische beslissingen te kunnen voor­bereiden?

Geen code voor accountants

Kan de Corporate governance code misschien een handje helpen om het blazoen van accountants op te poetsen? Het antwoord is een kort maar krachtig ‘nee’.

Lacunes in degelijk WRR rapport over financiële sector

De WRR heeft een evenwichtig en rijk gedocumenteerd rapport gepubliceerd dat zonder twijfel discussie zal losmaken.

Fintechbankieren

Nieuwe bedrijven die financiële technologie ontwikkelen, kunnen een bedreiging voor banken vormen. Tegelijk zijn er veel kansen als banken strategisch inspelen op de opkomst van fintechbedrijven.

Column: Tijdsgeest


Concurrentie en de transmissie van onconventioneel monetair beleid


Uit de column van Barbara Baarsma


Uit de column van Barbara Baarsma


Statistiek


Uit de column van Barbara Baarsma


Uit de column van Barbara Baarsma


Column: Het voorleescircus


Statistiek


Column: Kraamzorg uit het basispakket


Het economische doel van het mededingingsrecht


Column: Het raadsel van de gesubsidieerde kinderopvang


Statistiek