Ga direct naar de content

Arbeidsongeschiktheid

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: mei 23 2018

Zorgt een verlaging van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor meer herintreding op de arbeidsmarkt? Garcia ­Mandicó et al. onderzoeken dit aan de hand van een Nederlandse beleidshervorming in 2004, die leidde tot een hertoetsing van uitkeringsgerechtigden in de leeftijdscategorie van 30–44 jaar. De striktere criteria betekenden voor een derde deel van deze groep een verlaging of beëindiging van de uitkering. De onderzoekers constateren met een difference-in-difference-analyse dat deze uitkeringskorting zorgde voor een flinke toename van de arbeidsparticipatie en het arbeidsinkomen. Voor de beleidshervorming bestond er dus een behoorlijke arbeidscapaciteit bij een omvangrijke groep ­uitkeringsgerechtigden.

Garcia Mandicó, S., P. Garcia-Gomez, A. Gielen en O. O’Donnell (2018) Earnings responses to disability benefit cuts. Tinbergen Institute Discussion Paper, 18-023/V.

Auteur

Categorieën