Ga direct naar de content

Arbeidsmarktmacht werkgevers

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: februari 9 2021

Bij slechts zeventien procent van de Duitse fabrieken speelt marktmacht geen wezenlijke rol bij de totstandkoming van de lonen. Zowel aan de vraagkant als aan de aanbodkant van arbeid is er significant veel marktmacht en daardoor liggen de lonen zelden op het niveau van productiviteit. Dit tonen Dobbelaere et al. aan met behulp van paneldata. Bij bedrijven waar de lonen boven de productiviteit liggen, is vaak de prijs van het product hoger dan de marginale kosten. Dit toont aan dat werkgevers de kosten van de hogere lonen deels op de consument verhalen.

Dobbelaere, S., B. Hirsch, S. Mueller en G. Neuschaeffer (2020) Organised labour, labour market imperfections, and employer wage premia. Tinbergen Institute Discussion Paper, 2020-081/V.

Auteur

Categorieën