Ga direct naar de content

Amerikaanse rente drukt dollar

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: september 23 1998

Amerikaanse rente drukt dollar
Aute ur(s ):
Financiële Diensten Amsterdam
Ve rs che ne n in:
ESB, 83e jaargang, nr. 4171, pagina 767, 9 oktober 1998 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
financiële, markten

De crisis in de (voorheen) emerging markets heeft inmiddels duidelijk zijn tentakels uitgestrekt naar de Westerse economieën en het
Westerse financiële stelsel. Het in liquiditeitsproblemen gekomen Amerikaanse LTCM hedge fund, met daaraan toegeschreven
risico’s voor het financiële systeem, heeft dit duidelijk aangetoond. Voor de Amerikaanse Federal Reserve was de recente labiele
situatie op financiële markten, die aan de basis van de problemen van de LTCM stond, waarschijnlijk de doorslaggevende factor voor de
jongste verlaging van de federal funds rate. Een verlaging van de korte rente was sinds begin september reeds duidelijk verwacht,
hetgeen tot een verkleining van het driemaandsrenteverschil tussen de VS en Duitsland had geleid. Dit heeft vervolgens een bijdrage
geleverd aan de verzwakking van de dollar ten opzichte van de D-mark sinds begin september.
Zie figuur 1, figuur 2, figuur 3, figuur 4 en figuur 5.

Figuur 1. Korte-renteverschil VS-Duitsland en dollarkoers

Figuur 2. Kapitaalmarktrente
10-jaars overheid, mutaties schaal rechts

Figuur 3. Wisselkoersen
versus gulden, april 1998 = 100

Figuur 4. Totale opbrengst obligaties*
laatste zes maanden
som van koerswinst of -verlies (a.g.v. rentedaling of -stijging) van een obligatie en de couponopbrengst, evt. gecorrigeerd voor
valutaschommelingen.

Figuur 5. Aandelenkoersen
mutatie laatste zes maanden

(cijfers zijn afgesloten op 2 oktober 1998.)

Copyright © 1998 – 2003 Economisch Statistische Berichten ( www.economie.nl)

Auteur