Ga direct naar de content

Alleen consumptie geeft economie impuls

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juni 9 2002

Alleen consumptie geeft economie impuls
Aute ur(s ):
Divisie macro-economische statistieken en publicaties van het cbs
Ve rs che ne n in:
ESB, 87e jaargang, nr. 4373, pagina 635, 6 september 2002 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):

In de eerste helft van 2002 is de economie amper gegroeid. De investeringen en de uitvoer liggen zelfs lager dan een jaar eerder.
Alleen de lage maar stabiele groeicijfers van de consumptie geven aan de bestedingenkant de economie in ons land nog een impuls.
Gezinnen hebben in het tweede kwartaal aan goederen 1,3 procent meer besteed dan een jaar eerder. Dit groeicijfer is opwaarts
vertekend door de ontwikkeling van autoverkopen in de eerste helft van dit jaar. Bij een vergelijking met vorig jaar liggen deze in
aantallen bijna drie procent hoger, maar in de eerste helft van 2001 waren de autoverkopen ingezakt omdat veel consumenten,
vooruitlopend op de btw-verhoging, hun nieuwe auto reeds eind 2000 hadden aangeschaft. Uitgezonderd de categorie voertuigen is
aan goederen in het tweede kwartaal 0,7 procent meer besteed dan een jaar eerder. Opvallend is verder dat de bestedingen aan
artikelen voor woninginrichting in het eerste en tweede kwartaal fors minder zijn. Dat geldt ook voor kleding en textiel, al is de
daling hier wat kleiner. De consumptie van diensten neemt in het tweede kwartaal met twee procent toe. De gezinsbestedingen bij de
horeca blijven onder druk staan, terwijl de bestedingen bij het vervoer en communicatie zich weer herstellen van de dramatische
gebeurtenissen in september vorig jaar.
Verband koopbereidheid en consumptie
Nader onderzoek heeft aangetoond dat er een duidelijk waarneembaar verband bestaat tussen de jaar-op-jaar mutaties van de
koopbereidheid (een onderdeel van het consumentenvertrouwen) en de volumegroei van de gezinsconsumptie. De jaar-op-jaar mutaties
van de koopbereidheid lopen ongeveer een jaar voor op de procentuele jaar-op-jaar mutaties van de gezinsconsumptie. In het tweede
kwartaal was de waarde van de koopbereidheid 22 punten lager dan in het tweede kwartaal van 2001. In het eerste kwartaal van dit jaar
was dit verschil twaalf punten. De recente verslechtering van de koopbereidheid wijst dan ook voor de komende tijd niet op een
stijgende trend in de groei van de consumptie. Wel zijn er aanwijzingen dat de daling van de koopbereidheid minder dan evenredig zal
doorwerken. De koopbereidheid is het sterkst gedaald bij de twee laagste inkomensgroepen. De laagste twintig procent inkomensgroep
en de één na laagste twintig procent inkomensgroep hebben samen namelijk slechts een aandeel van ongeveer twintig procent in het
totale besteedbaar inkomen.
figuur 1

Figuur 1. Werkelijke binnenlandse individuele consumptie (volume), procentuele mutaties t.o.v. voorgaand jaar
figuur 2

Figuur 2. Koopbereidheid en gezinsconsumptie

Copyright © 2002 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur