Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: juli 24 2009

agenda
Personalia
Charles Erkelens is aangesteld als direc­
teur van het Erasmus centre for strategic
philanthropy (ECSP) dat per 23 sep­
tember opent. Erkelens werkte hiervoor
bij de uitgeverij Springer bij de afde­
ling Geesteswetenschappen. Het ECSP
is opgericht door de Erasmus school
of economics, de Rotterdam school of
management van de Erasmus universiteit
Rotterdam en de Adessium foundation.
Het ECSP richt zich op wetenschappelijk
onderzoek en onderwijs over onderwerpen
die binnen de strategische filantropie
vallen.
Erik Verhoef en Eric Pels hebben de
Highly cited author award van het Journal
of urban economics ontvangen voor hun
paper The economics of airport congestion
pricing die tussen 2004 en 2008 bij de
top tien meest geciteerde papers hoorde.
Verhoef en Pels zijn beiden werkzaam
bij de afdeling Ruimtelijke Economie
van de Faculteit der Economische
Wetenschappen en Bedrijfskunde aan de
Vrije Universiteit Amsterdam.
Frank Neffke, promovendus aan de
Erasmus Universiteit Rotterdam, en
Martin Svensson Henning, promovendus
aan de Universiteit van Lund, Zweden,
hebben de Best Ph.D. paper award van de
European Meeting on Applied Evolutionary
Economics gewonnen. De prijs, die
wordt gesponsord door de Joseph A.
Schumpeter society, bestaat uit een
bedrag van duizend euro.

Universiteit van Tilburg. Haemers is
hoogleraar Econometrie en operations
research aan de faculteit Economie en
Bedrijfswetenschappen. De titel van zijn
oratie luidt Discreet en mooi. De rede
vindt plaats in de aula van de universiteit
en begint om 16.15 uur.

Seminars

Op 4 september zal Peter Roosenboom
zijn oratie houden aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam. Roosenboom is
hoogleraar Entrepreneurial finance and
private equity. De titel van zijn oratie
luidt On the real effects of private equity.
De plechtigheid begint om 16.00 uur
en vindt plaats in het auditorium van de
universiteit.

ERIM (www.erim.nl)
4 sept: Investigating the perceptions
of credit constraints in the European
Union, Erik Canton (CPB) en Isabel
Grilo (Katholieke universiteit Leuven).
7 sept: The effect of firms’ communication complexity on analyst following
and the properties of their earnings
forecasts, Reuven Lehavy (University of
Michigan).
14 sept: Equity cross-listings in the
U.S. and the price of debt, Luzi Hail
(University of Pennsylvania).

Leiderschap
Op 10 september organiseert de
Rotterdam school of management de
Leadership Summit 2009. Het thema
is Leveraging the crisis. New models,
new methods, new mindsets. Sprekers
zijn onder anderen Mark Foster (Group
Chief Executive Accenture) en Belmiro
de Azevedo (CEO van Sonae). De bij­
eenkomst vindt plaats in het World
Trade Center aan het Beursplein 37 in
Rotterdam en begint om 13.00 uur.
Voor meer informatie kunt u terecht op
www.rsm.nl/home/news/events.

Pensioen

Per 15 augustus is Klaas Knot benoemd
als directeur Financiële Markten op het
Ministerie van Financiën. Knot is momen­
teel parttime-hoogleraar Geld- en bank­
wezen aan de Rijksuniversiteit Groningen
waar hij ook promoveerde, en divisiedirec­
teur Toezicht beleid bij De Nederlandsche
Bank.

Op 17 september organiseert Netspar
de conferentie Labour force participation and well-being of the 50+ population binnen het thema Pensions, savings
and retirement. Sprekers zijn onder
anderen Rob Alessie (Rijksuniversiteit
Groningen), Arthur van Soest
(Universiteit van Tilburg), Rob Euwals
(Centraal Planbureau) en Adriaan Kalwij
(Universiteit Utrecht). De conferentie
vindt plaats in de Sweelinckzaal van de
universiteit, Drift 21 te Utrecht.
Voor meer informatie kun u terecht op
www.netspar.nl/events/.

Promotie

Duurzaam

Op 10 augustus promoveert Zhaopeng
Xing aan de Universiteit van Amsterdam.
De titel van zijn proefschrift luidt:
Parametric versus semi-parametric score
tests for independence. Zijn promoto­
ren zijn prof. dr Jan de Gooijer en prof.
dr Peter Boswijk. De plechtigheid vindt
plaats om 14.00 uur in het Tinbergen
instituut Amsterdam.

Op 30 september organiseren de
Sociaal-Economische Raad en de
Nationale Jeugdraad de conferentie
Jong & SERieus over duurzame economie.
Sprekers zijn onder andere Alexander
Rinnooy Kan (voorzitter van de SER),
prof. dr Louise Fresco (Universiteit van
Amsterdam) en Melek Usta (directeur
Colourful People). De conferentie vindt
plaats in het SER-gebouw in Den Haag en
begint om 12.30 uur.
Voor meer informatie kunt u terecht op
www.ser.nl/nl/Actueel/Congressen.aspx.

Oraties
Op 4 september houdt prof. dr Willem
Haemers zijn inaugurele rede aan de

Amsterdam Business School
(www.abs.uva.nl)
28 sept: The practice of corporate
governance, Chris Chapman (Imperial
College London).

CentER (center.uvt.nl)
31 aug: Corporate finance, Alok Kumar
(University of Texas, Austin).
14 sept: Corporate finance, Marco
Pagano (Università degli Studi di
Napoli Federico II, Napels).
22 sept: Banking, Scott Frame
(Federal Reserve Bank of Atlanta).
28 sept: Corporate finance, Meghana
Ayyagari (George Washington
University).

ISS (www.iss.nl)
8 sept: Development interventions and
livelihood realities in the rural North
West Frontier Province, Pakistan, Julia
Gruenenfelder (Universität Zürich).

TiasNimbas (www.tiasnimbas.edu)
22 sept: Actual status of the world
economy, Jacques Sijben (Universiteit
van Tilburg).
29 sept: Redefining your global
s
­ trategy for growth, Pankaj Ghemawat
(IESE, Universidad de Navarra).
Tinbergen Instituut (www.tinbergen.nl)
8 sept: Investment under risk with
d­screte and continuous assets:
i
s
­ olution and estimation, Melinda Vigh
(Vrije Universiteit Amsterdam).
15 sept: Information and strategic
voting: heterogenous preferences,
Marcelo Tyszler (Universiteit van
Amsterdam).
17 sept: Allais for all: revisiting the
paradox, Wieland Mueller (Universiteit
van Tilburg).

De auteur heeft verklaard dit artikel alleen te publiceren in ESB en niet elders

te publiceren in wat voor medium dan ook. Het is wel toegestaan om het artikel voor eigen gebruik
en voor publicatie op een intranet van de werkgever van de auteur aan te wenden.

ESB

94(4565) 24 juli 2009

479