Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: juli 10 2009

agenda
Personalia
Per 1 juni is Etienne de Klerk
benoemd tot hoogleraar Mathematical
p
­ rogramming bij de Faculteit Economie en
Bedrijfswetenschappen aan de Universiteit
van Tilburg. De Klerk werkte eerder
al als universitair hoofddocent bij het
Departement Econometrie and Operations
Research van deze universiteit. Hij
promo­ eerde in 1997 aan de Technische
v
Universiteit Delft op het proefschrift
Interior point methods for semidefinite
programming.
Per 1 september legt Bert de Groot de
functie van rector magnificus en decaan
van Nyenrode Business Universiteit
neer waar hij deze functie sinds 2006
bekleedde. De Groot promoveerde aan de
Erasmus Universiteit Rotterdam op het
proefschrift Essays on economic cycles.
Hij blijft als hoogleraar Business and economic cycles aan Nyenrode verbonden.

Promoties
Op 25 augustus promoveert Tilman Platz
aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
De titel van zijn proefschrift luidt The
efficient integration of inland shipping into
continental intermodal transport chains.
Zijn promotoren zijn prof. dr Toon van der
Hoorn en prof. dr Rob van der Heijden. De
plechtigheid vindt plaats om 15.30 uur in
de Aula van de universiteit.
Op 3 september promoveert Johanna
Schönrok aan de Rijksuniversiteit
Groningen. Haar proefschrift luidt
Innovation at large. Team and project performance in complex new product development. Haar promotoren zijn prof. dr Jo
van Engelen en prof. dr Roger Leenders.
De plechtigheid begint om 14.45 uur en
vindt plaats in het Academiegebouw van
de universiteit.
Op 7 september promoveert Maureen
Lankhuizen aan de Radboud Universiteit
Nijmegen. Haar proefschrift luidt
Determinants of foreign direct investment
flows. Haar promotoren zijn prof. dr Eelke
de Jong en dr Henri de Groot. De plechtigheid vindt plaats in de aula van de universiteit en begint om 10.30 uur.

plaats in het Academiegebouw van de
universiteit.

Verzorgingsstaat en
overlegeconomie

Op 3 en 4 september organiseert het
Institute of Social Studies de conferentie
Policies for reducing inequality in the
developing world. Sprekers zijn onder
anderen Rolph van der Hoeven (Institute
of Social Studies), Jan Pronk (Institute
of Social Studies) en Jan Willem Gunning
(Vrije Universiteit Amsterdam). De conferentie vindt plaats in het gebouw van
het Institute of Social Studies op de
Kortenaerkade 12 in Den Haag en begint
op 3 september om 09.00 uur.
Voor meer informatie kunt u terecht op
http://www.iss.nl/News/Events/
PEGNet-Conference.

Op 24 september zal Margo
Trappenburg de jaarlijkse Willem
Drees-lezing uitspreken. Trappenburg
is op 1 september 2008 benoemd tot
bijzonder hoogleraar Sociaal-politieke
aspecten van de verzorgingsstaat en
overlegeconomie, de zogenaamde
Drees leerstoel, aan de Universiteit van
Amsterdam. Trappenburg promoveerde
in 1993 aan de Universiteit Leiden
op het proefschrift Soorten van gelijk.
Voor haar benoeming was zij bijzonder
hoogleraar Patiëntenperspectief aan
het Instituut voor beleid en management van de gezondheidszorg. De
plechtigheid vindt plaats om 14.30
uur in de aula van de Universiteit van
Amsterdam.

Troonrede

Seminars

Ontwikkelingssamenwerking

Op 15 september organiseert de
Universiteit van Tilburg het symposium
Na de Troonrede. Panelleden zijn prof.
dr Sylvester Eijffinger (Universiteit
van Tilburg), prof. dr Marcel Canoy
(Universiteit van Tilburg), Wim van den
Goorbergh (oud-bestuurder Rabobank) en
prof. dr Harrie Verbon (Universiteit van
Tilburg). Het symposium zal om 13.00
uur aanvangen en vindt plaats in de aula
van de universiteit.
Voor meer informatie kunt u terecht op
http://stuwww.uvt.nl/kongsi/symposium/.

Leiderschap
Op 18 september organiseert de Faculteit
Economie en Bedrijfskunde van de
Rijksuniversiteit Groningen het symposium Bridging science and practice met
als thema The people make (and break)
the place. Macht, leiderschap en ethische besluitvorming. Sprekers zijn onder
anderen Jeroen Smit (auteur van De
Prooi), Pauline van der Meer-Mohr (hoofd
Human Resources ABN-Amro) en Janka
Stoker (Rijksuniversiteit Groningen). Het
symposium begint om 10.00 uur en vindt
plaats in de Remonstrantste Kerk aan de
Coehoornsingel 14 in Groningen.
Voor meer informatie kunt u terecht op
http://www.rug.nl/feb/calendar/
090626SymposiumHRMexpertise.

CREED (www1.fee.uva.nl/creed/)
17 sept: Allais for all: revisiting the
paradox, Wieland Müller (Universiteit
van Tilburg).
ERIM (www.erim.nl)
18 sept: Can you put that in writing?
Viewing China’s modernization through
the complexity lens, Max Boisot
(University of Birmingham, Birmingham
Business School).

Tinbergen Instituut (www.tinbergen.nl)
8 sept: Investment under risk with
discrete and continuous assets: solution and estimation, Melinda Vigh (Vrije
Universiteit Amsterdam).
15 sept: Information and strategic
voting: heterogenous preferences,
Marcelo Tyszler (Universiteit van
Amsterdam).
22 sept: Likelihood-based estimation of
cointegration rank in fractional systems,
Paulius Stakenas (Universiteit van
Amsterdam).
UNU-MERIT (www.merit.unu.edu)
30 sept: Estimating the patent
premium: evidence from the Australian
inventor survey, Paul Jensen
(Intellectual property research institute
of Australia, University of Melbourne).

Op 10 september promoveert Tigran
Poghosyan aan de Rijksuniversiteit
Groningen. Zijn proefschrift luidt Essays
on foreign ownership in transition banking.
Zijn promotoren zijn prof. dr Jakob de
Haan en prof. dr Elmer Sterken. De
plechtigheid begint om 16.15 uur en vindt
De auteur heeft verklaard dit artikel alleen te publiceren in ESB en niet elders

te publiceren in wat voor medium dan ook. Het is wel toegestaan om het artikel voor eigen gebruik
en voor publicatie op een intranet van de werkgever van de auteur aan te wenden.

ESB

94(4564) 10 juli 2009

447