Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: mei 29 2009

agenda
Personalia
Elbert Dijkgraaf wordt per 1 juni 2009
benoemd tot hoogleraar Empirische econo­
mie van de publieke sector aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam. Dijkgraaf promoveerde aan deze universiteit en is daar
momenteel werkzaam als onderzoeker; ook
is hij adjunct-directeur bij SEOR.
Per 1 april is Luc Laeven benoemd tot
parttimehoogleraar International banking
and corporate finance aan het European
banking center van de Universiteit van
Tilburg. Laeven werkt onder andere bij
het Internationaal Monetair Fonds in
Washington. Hij promoveerde in 2001
aan de Universiteit van Amsterdam op het
proefschrift Essays on financial intermediation in developing countries.

Promotie
Op 5 juni promoveert Ronald Wall aan de
Erasmus Universiteit Rotterdam. De titel
van zijn proefschrift luidt Netscape: cities
and global corporate networks. Zijn promotor is professor Bert van der Knaap. De
plechtigheid vindt plaats om 11.00 uur in
de Senaatszaal van de universiteit.
Op 11 juni promoveert Eva Niesten aan
de Erasmus Universiteit Rotterdam. De
titel van haar proefschrift luidt Regulation,
governance and adaptation: governance
transformations in the Dutch and French
liberalizing electricity industries. Haar
promotoren zijn de professoren Albert
Jolink en John Groenewegen. De plechtigheid vindt plaats om 11.00 uur in de
Senaatszaal van de universiteit.
Op 12 juni promoveert Tijmen Daniëls
aan de Universiteit van Amsterdam. De
titel van zijn proefschrift luidt Rationalised
panics: the consequences of strategic
uncertainty during financial crises. Zijn
promotoren zijn de professor Henk Jager
en dr Franc Klaassen. De ­ lechtigheid
p
vindt plaats om 12.00 uur in de
Agnietenkapel in Amsterdam.

Financiële stabiliteit
Op 2 en 3 juni organiseert het European
banking center van de Universiteit van
Tilburg het congres Financial stability.
Causes, consequences and policies.
Sprekers zijn onder andere Arnoud Boot
(hoogleraar Universiteit van Amsterdam),
Luc Laeven (Internationaal Monetair
Fonds) en Harry Huizinga (Universiteit
van Tilburg). Het congres vindt plaats
om 09.00 uur in het Tiasgebouw van de
universiteit.

Voor meer informatie kunt u terecht op
www.tilburguniversity.nl/ebc/events/fsc/.

Seminars

Experimental economics

3 juni: The role of decision making
processes in the correlation between
wealth and health, Katie Carman
(Universiteit van Tilburg).

Op 5 juni organiseert de Universiteit
van Maastricht de tweede Maastricht
b
­ ehavioral and experimental economics
symposium ‘Theory and experiment’.
Sprekers zijn onder anderen Armin Falk
(Universität Bonn) en Drew Fudenberg
(Harvard University). Het symposium
vindt plaats om 09.00 uur in de faculteit
Economics and Business Administration
aan de Tongersestraat 53 in Maastricht.
Voor meer informatie kunt u terecht op
www.fdewb.unimaas.nl/meteor-seminar-et/.

Financiering
Op 11 juni houdt professor Robert
Merton (Harvard Business School) de Van
Lanschot Lezing 2009. De titel van zijn
lezing luidt On the science of finance in
the practice of finance: the financial crisis:
challenges and opportunities. De lezing
vindt plaats om 15.30 uur in de aula van
de Universiteit van Tilburg.
Voor meer informatie kunt u terecht op
www.uvt.nl/faculteiten/feb/vanlanschot09.

Participatie
Op 12 juni organiseren Stichting 
À Propos, De Burcht en de Stichting
Nederlands Participatie Instituut de
conferentie Voorbij het snelle geld, over
f
­inanciële participatie en zeggenschap
van werk­ emers. Sprekers zijn onder
n
anderen Aloy Soppe (Erasmus Universiteit
Rotterdam) en Annelies Hogenbirk
(Rabobank Nederland). De ­ onferentie
c
vindt plaats om 09.30 uur in het SERgebouw, Bezuidenhoutseweg 60 in Den
Haag.
Voor meer informatie kunt u terecht op
www.snpi.nl/conferentie2009.php.

CentER (www.center.nl)

ERIM (www.erim.nl)
2 juni: User innovation research: where
have we been, and where are we going,
Eric von Hippel (Massachusetts
Institute of Technology).
3 juni: Performance of acquirers of
divested assets: ‘bottom fishers’ of the
U.S. software industry, Matthias Brauer
(Universität St. Gallen).
Radboud Universiteit Nijmegen
(www.ru.nl)
2 juni: Moral responsibility and causal
efficacy: a game-theoretic account,
Martin van Hees (Rijksuniversiteit
Groningen).
9 juni: Getting hooked on drugs: the
Chicago School, the pharmaceutical
project, and the construction of the
modern medical marketplace, Edward
Nik-Khah (Roanoke College).

Rijksuniversiteit Groningen ­
(www.rug.nl)
3 juni: Government outsourcing:
public contracting with private monopoly, Emmanuelle Auriol (Institut
d’Economie Industrielle).
10 juni: The strategic motive to sell
forward: some experimental evidence,
Praveen Kujal (Universidad Carlos III).

Op 3 juni vergadert de Vaste
Kamercommissie voor Sociale Zaken
en Werkgelegenheid over de bundeling
van uitkering- en inkomensvoorziening
aan gemeenten.

Tinbergen Instituut (www.tinbergen.nl)
2 juni: Money talks?, Thomas de Haan
(Universiteit van Amsterdam).
2 juni: Equity markets and institutions: the case of Japan, Julian Franks
(London Business School).
4 juni: Do self-image concerns cause
overconfidence? An empirical test, Aldo
Rustichini (University of Cambridge/
University of Minnesota).
11 juni: Modeling systematic credit
risk: macro, industry, and frailty
effects in defaults during the 2008
credit crisis, Bernd Schwaab (Vrije
Universiteit Amsterdam).

Op 11 juni vergadert de Vaste
Kamercommissie voor Financiën over
de wijziging van de Successiewet
1956, de vereenvoudiging van de
bedrijfsopvolgingsregeling en de herziening tariefstructuur in de Successiewet
1956.

UNU-MERIT (www.merit.unu.edu)
3 juni: The Mexican NIS: institutions,
policies and performance. To what
extend are the innovation policy models
of the OECD useful?, Gabriela Dutrenit
(Universidad Autónoma Metropolitana,
Mexico-stad).

Parlementaire agenda

De auteur heeft verklaard dit artikel alleen te publiceren in ESB en niet elders

te publiceren in wat voor medium dan ook. Het is wel toegestaan om het artikel voor eigen gebruik
en voor publicatie op een intranet van de werkgever van de auteur aan te wenden.

ESB

94(4561) 29 mei 2009

351