Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: januari 23 2009

agenda
Personalia

Pensioen

Giovanni Facchini is per 1 januari 2009
benoemd tot hoogleraar in de macroeconomie aan de Erasmus School of
Economics. Facchini promoveerde in
2001 aan de Stanford University in de
Verenigde Staten. Zijn onderzoek richt
zich op internationale handel en internationale factormobiliteit.

Van woensdag 28 januari tot en met
vrijdag 30 januari organiseert Netspar
een workshop over pensioenen. De
sprekers zijn onder anderen professor
Deborah Lucas (Northwestern University)
en professor Dirk Krueger (University of
Pennsylvania). De workshop vindt plaats
in het hotel Eden Amsterdam American in
Amsterdam.
Voor meer informatie kunt u terecht
op www.netspar.nl, of u kunt contact
opnemen met Netspar via 013-4662109.

Jenke Ter Horst is per 1 januari 2009
benoemd tot hoogleraar portfolio-management aan de Universiteit van Tilburg.
Hij verricht onderzoek op het gebied van
hedgefondsen en duurzaam beleggen.
Ter Horst studeerde econometrie aan de
Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde aan de Universiteit van Tilburg op
het proefschrift Longitudinal analysis of
mutual fund performance.

Promoties
Op 29 januari promoveert Rene Segers
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
De titel van zijn proefschrift luidt:
Advances in monitoring the economy. Zijn
promotor is professor P.H. Franses. De
plechtigheid vindt plaats in de senaatszaal
van de universiteit om 13.30 uur.
Op 30 januari promoveert Johannes Voget
aan de Universiteit van Tilburg. De titel
van zijn proefschrift luidt: Tax competition
and tax evasion in a multi-jurisdictional
world. Zijn promotor is professor H.
Huizinga. De plechtigheid vindt plaats in
de aula om 10.15 uur.
Op 30 januari promoveert Mark van de
Vijver aan de Universiteit van Tilburg.
De titel van zijn proefschrift luidt:
Collaboration in buyer-supplier relationships. Zijn promotoren zijn professor
G. Vos en professor H. Akkermans. De
plechtigheid vindt plaats in de aula om
14.15 uur.
Op 12 februari promoveert Ferdinand
Jaspers aan de Rotterdam School of
Management. De titel van zijn proefschrift
luidt: Organizing systemic innovation. Zijn
promotoren zijn professor S. van de Velde
en professor J. van den Ende. De plechtigheid vindt plaats om 13.30 uur in de
Senaatszaal.

Seminars

Asset pricing
Op maandag 29 juni organiseert de
Universiteit van Amsterdam Business
School een congres over asset pricing.
Sprekers zijn onder anderen Ralph Koijen
(The University of Chicago Booth School
of Business), Hanno Lustig (UCLA), Stijn
Van Nieuwerburgh (NYU Stern) en Robert
Whitelaw (NYU Stern). De deadline voor
het indienen van een artikel is 15 maart.
Voor meer informatie kunt u mailen naar
assetpricing@uva.nl.

De nieuwe wereldeconomie
Op maandag 9 februari organiseert
TiasNimbas een lezing over de nieuwe
wereldeconomie, en de macro-economische vooruitzichten voor de Verenigde
Staten en Europa als gevolg van de
economische groei in China en India en
de huidige kredietcrisis. De lezing wordt
gegeven door professor dr Jacques Sijben,
emeritus hoogleraar monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg. De
lezing vindt plaats van 16.00 tot 17.30
uur in het Tias Nimbas-gebouw van de
Universiteit van Tilburg.
Voor meer informatie kunt u terecht op
www.tiasnimbas.edu, of u kunt contact
opnemen met Connie Dollevoet via 0134668685 en c.j.j.dollevoet@tiasnimbas.
edu.

Economische groei
Op 26 januari organiseert de Universiteit
Maastricht een debat over ­ conomische
e
groei en ontwikkeling op basis van
het World development report van de
Wereldbank, dat onlangs is verschenen.
Deelnemers aan het debat zijn Bert
Koenders (minister voor ontwikkelingssamenwerking), Jo Ritzen (Universiteit
Maastricht) en Indermit Gill (Wereldbank).
Het debat vindt plaats van 17.30 tot
19.00 uur in het auditorium aan de
Minderbroedersberg in Maastricht.
Voor meer informatie, raadpleeg de
website www.maastrichtdebates.net.

CentER
26 januari: Does uninsurance affect
the health outcomes of the insured?
Evidence from heart attack patients
in California, Nezahat Meltem Daysal
(University of Maryland).
4 februari: Does it pay to get a reverse
mortgage? Valentina Michelangeli
(Boston University).
center.uvt.nl

Tinbergen Instituut
26 januari: Relative performance pay,
bonuses, and job-promotion tournaments, Anja Schöttner (Universität
Bonn).
27 januari: Child weight and educational outcomes: evidence using
genetic markers, Stephanie von Hinke
Kessler Scholder (University of Bristol).
28 januari: Relative efficiency of
unequal versus equal cluster sizes for
estimating fixed effects and variance
components in cluster randomized and
multicentre trials, Gerard van Breukelen
(Universiteit Maastricht).
20 februari: Realised quantile-based
estimation of the integrated variance,
Mark Podolskij (Aarhus Universitet).
www.tinbergen.nl

CPB
10 februari: Geoengineering: revisiting
the economics of climatic change, Sjak
Smulders (Universiteit van Tilburg).
www.cpb.nl

ACLE
16 februari: Doing away with inequality in loss of enjoyment of life,
Giovanni Comandé (Scuola Superiore
Sant’Anna).
www.acle.nl

ERIM
26 februari: A dynamic model of sponsored search advertising preliminary
and incomplete, Carla Mela (Fuqua
School of Business Duke University).
5 februari: CEO compensation in
cooperatives versus publicly listed
firms, Li Feng (Rotterdam School of
Management).
17 februari: Rule following in work
organizations: what can psychology
contribute, Tom Tyler (New York
University).
www.erim.nl

De auteur heeft verklaard dit artikel alleen te publiceren in ESB en niet elders

te publiceren in wat voor medium dan ook. Het is wel toegestaan om het artikel voor eigen gebruik
en voor publicatie op een intranet van de werkgever van de auteur aan te wenden.

ESB

94(4552) 23 januari 2009

63