Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: januari 9 2009

agenda
Gezondheidszorg
Op vrijdag 6 februari organiseert het
Tilburg law and economics center (Tilec),
in samenwerking met de Nederlandse
Zorgautoriteit (NZa), een workshop over
concurrentie in de markt voor de gezondheidszorg. De workshop wordt geopend
door Jan Boone (Universiteit van Tilburg)
en Frank de Grave (NZa). Sprekers zijn
onder anderen Leigh Hancher (Universiteit
van Tilburg) en Martijn Snoep (De Brauw
Blackstone Westbroek). De workshop vindt
plaats aan de Universiteit van Tilburg in
het Cobbenhagengebouw in zaal CZ6.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Tilec via 013–4668789, of
u kunt de website www.tilburguniversity.nl/
tilec raadplegen.

Sociale zekerheid
Op woensdag 11 februari organiseert het
Nederlands Instituut voor Sociale Zekerheid
(NISZ) een studiemiddag over de sociale­
zekerheidspositie van ZZP’ers. Sprekers
zijn onder anderen Ton Wilthagen (Uni­
ver­ iteit van Tilburg), Charles Verhoef
s
(FNV-ZBo) en Susanne Heeger (Universiteit Utrecht). De ­ tudiemiddag vindt
s
plaats in de Raadzaal van de Universiteit
Utrecht van 15.00 tot 17.30 uur.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Kim Hermans via
k.hermans@law.uu.nl, of de website
www.nisz.nl raadplegen.

Volkshuisvesting
Op woensdag 4 maart organiseert het
Onderzoeksinstituut OTB van de TU Delft
een studiedag met de titel Gemeentelijk
woonbeleid nu en in de toekomst. De dagvoorzitter is Hugo Priemus (TU Delft), en
de sprekers zijn onder anderen Kees Jan
de Vet (VNG), Co Poulus (ABF Research)
en Roland Goetgeluk (Onderzoeksinstituut
OTB). Naast presentaties van deze
sprekers vinden er ook een aantal panelgesprekken plaats, waaraan Paul Depla
(wethouder Nijmegen) en Mary Fiers
(wethouder Eindhoven) deelnemen. De
studiemiddag vindt plaats in de Jaarbeurs
in Utrecht.
Voor meer informatie kunt u zich wenden
tot Eveline Vogels via 015–2783560 of
E.M.Vogels@tudelft.nl. Inschrijven kan via
de website www.otb.tudelft.nl/agenda.

Patenten
Op donderdag 26 en vrijdag 27 maart
organiseert het Tilburg law and economics
center (Tilec) een congres over patent­
hervormingen, misbruik van patenten, en
problemen met onzekerheid in patentwetten. Sprekers zijn onder anderen Howard

Shelanski (Berkeley Law University
of California), Vincenzo Denicolò
(Università di Bologna) en Damien
Geradin (Universiteit van Tilburg). Het
congres vindt plaats in het Grand Hotel
Krasnapolsky in Amsterdam.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Tilec via 013–4668789, of
u kunt de website www.tilburguniversity.nl/
tilec raadplegen.

Infrastructuren
Op donderdag 14 en vrijdag 15 mei
vindt het twaalfde congres over de economie van infrastructuren plaats aan
de TU Delft. Het thema is dit jaar de
internationalisering van infrastructuren.
­
Sprekers zijn onder anderen Milton
Mueller (Syracuse University), Mark
Jamison (University of Florida) en Paul
Nightingale (University of Sussex). Op
beide dagen worden workshops gehouden
over internationalisering in verschillende
netwerkindustrieën.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Klara Paardenkoper via
K.M.Paardenkooper-Suli@tudelft.nl, of
u kunt de website www.tbm.tudelft.nl
bezoeken.

Personalia
Eduard Kimman is per 1 september 2008
benoemd tot hoogleraar Onderneming
en ethiek aan de faculteit der rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit
Nijmegen. Kimman studeerde algemene
economie en bedrijfskunde in Rotterdam.
Kimman werd in 1989 hoogleraar
Bedrijfsethiek aan de Vrije Universiteit
Amsterdam en de Universiteit Maastricht.
Op 15 januari om 15.45 uur vindt zijn
oratie plaats in de academiezaal aula van
de Radboud Universiteit Nijmegen.

Promoties
Op 23 januari promoveert Stefan
Trautmann aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam. De titel van zijn proefschrift
luidt Uncertainty in individual and social
decisions: theory and experiments. Zijn
promotoren zijn professor P. Wakker en
professor H. Bleichrodt. De plechtigheid
vindt plaats in de senaatszaal van de
universiteit om 13.30 uur.
Op 29 januari promoveert Amy Wong aan
de Erasmus Universiteit Rotterdam. De
titel van haar proefschrift luidt Derivatives
in dynamic markets. Haar promotoren zijn
professor C. de Vries en professor D. van
Dijk. De plechtigheid vindt plaats in de
senaatszaal van de universiteit om 11.00
uur.

Seminars
UNU-MERIT
25 februari: A look inside the forge:
developer productivity in open source
projects. Jan Eilhard (CERNA).
www.merit.unu.edu

CPB
14 januari: Family forms and children’s
educational performance in a crossnational perspective: effects of school’s
resources and family policies of modern
societies. Jaap Dronkers (European
University Institute).
www.cpb.nl

CentER
2 maart: Corporate finance. Gyöngyi
Lóránth (Judge Business School).
4 maart: Sharp identification regions
in games. Francesca Molinari (Cornell
University).
16 maart: Asset pricing. Guofu Zhou
(Washington University in St. Louis).
28 april: Market structure and innovation: a dynamic analysis of the global
automobile industry. Johannes Van
Biesebroeck (Katholieke Universiteit
Leuven).
center.uvt.nl

Tinbergen Instituut
17 februari: Modeling and measuring
inequality of opportunity in health.
Pedro Rosa Dias (The University of
York).
3 maart: The effect of childhood
conduct disorder on human capital.
Dinand Webbink (CPB).
11 maart: Market conditions and
general practitioners’ referrals. Albert
Ma (Boston University).
www.tinbergen.nl

Tilec
13 maart: Privacy, publicity, and
choice. Jennifer Reinganum (Vanderbilt
University).
www.tilburguniversity.nl/tilec

Nice
17 maart: The road may not have been
taken, but it was explored: behavioral
economic concerns in early twentieth
century consumer choice theory. Wade
Hands (University of Puget Sound).
www.ru.nl/nice

De auteur heeft verklaard dit artikel alleen te publiceren in ESB en niet elders

te publiceren in wat voor medium dan ook. Het is wel toegestaan om het artikel voor eigen gebruik
en voor publicatie op een intranet van de werkgever van de auteur aan te wenden.

ESB

94(4551) 9 januari 2009

31