Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: december 19 2008

agenda
Veilingen
Op vrijdag 27 februari organiseert het
Tilburg law and economics center (Tilec)
een workshop over de theorie en de praktijk
van veilingen. De bijeenkomst wordt georga­
niseerd in samenwerking met het Koninklijk
Wiskundig Genootschap (KWG). Sprekers
zijn onder anderen Eric van Damme
(Universiteit van Tilburg), Jean-Jacques
Herings (Universiteit Maastricht), Sven de
Vries (Rijksuniversiteit Groningen) en Emiel
Maasland (Erasmus Universiteit Rotterdam).
De workshop vindt plaats in het Dantegebouw van de Universiteit van Tilburg.
Meer informatie vindt u op de website
www.tilburguniversity.nl/tilec. U kunt ook
contact opnemen met Jolande Peeters via
013-4662340.

Congres Tinbergen Instituut
Op vrijdag 13 maart en zaterdag 14 maart
vindt het vierde congres van het Tinbergen
Instituut plaats. Dit jaar luidt de titel
van het congres Crashes and systemic
crises in financial markets: implications
for banks, investors and macroeconomic
policy-makers. Keynote-sprekers zijn
Stijn Claessens (Wereldbank), Philipp
Hartmann (ECB), Graciela Kaminsky
(George Washington University) en Jean
Charles Rochet (Université Toulouse 1).
Meer informatie is te vinden op de website
www.tinbergen.nl. U kunt ook mailen naar
conference2009@tinbergen.nl.

Routines
Op vrijdag 12 juni en zaterdag 13 juni
organiseert de Rotterdam School of
Management een congres met als titel
Towards the micro-level origins of routines and capabilities. Sprekers zijn
onder anderen Nicolai Foss (Copenhagen
Business School), Sidney Winter (Wharton
School of Business) en Maurizio Zollo (SDA
Bocconi School of Management). Artikelen
kunnen worden ingediend tot 1 maart.
Meer informatie is te vinden op www.erim.
nl/capabilityconference, of neem contact
op met Patricia de Wilde-Mes via
pwilde@rsm.nl.

Duurzame bereikbaarheid
Randstad
Op 14 januari organiseert het NWOprogramma Duurzame bereikbaarheid
Randstad (DBR) een onderzoekersbijeen­
komst in Utrecht. Deze dag is bedoeld voor
academische onderzoeksgroepen in het
kader van de tweede subsidieronde. De
onderzoeksgroepen kunnen hun visie geven
over maatregelen om duurzame bereikbaar­
heid op lange termijn te garanderen.
Voor meer informatie kijkt u op www.nwo.nl.

Personalia

Seminars

Vanaf 1 februari zal dr Peter van Bergeijk
als hoogleraar aangesteld zijn bij het
Institute of Social Studies (ISS) in Den
Haag. Als hoogleraar internationale econo­
mie en macro-economie zal Van Bergeijk
betrokken zijn bij het onderzoek op het
gebied van ontwikkelingssamenwerking.
Van Bergeijk is thans nog werkzaam als
Chief Economist van het directoraat gene­
raal voor de Buitenlandse Economische
Betrekkingen en als adviseur van de direc­
tie Algemeen Economische Politiek van
het Ministerie van Economische Zaken.

CentER

Dr Menno Pradhan is benoemd tot bijzon­
der hoogleraar Project and program evaluation for international development aan
de faculteit economie en bedrijfskunde
van de Universiteit van Amsterdam. De
leerstoel is ingesteld vanwege de stich­
ting Amsterdam Institute for International
Development, een gezamenlijk initiatief
van de Vrije Universiteit en de Universiteit
van Amsterdam. In zijn onderzoek richt
Pradhan zich op armoede en de gevolgen
van interventies in het onderwijs en de
gezondheidszorg in ontwikkelingslanden.
Pradhan is gepromoveerd in de economie
aan de Universiteit van Tilburg.

20 januari: Optimal education subsidies: comparing the second best with
a time- consistent redistribution policy.
Joana Pereira (Erasmus Universiteit
Rotterdam).

Promoties
Op 13 januari promoveert Tibor Zavadil
aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De
titel van zijn proefschrift luidt Dynamic
econometric analysis of insurance markets
with imperfect information. Zijn ­ romotor
p
is prof. dr J. Abbring. De plechtigheid
vindt plaats in de aula van de Vrije
Universiteit om 13.45 uur.
Op 22 januari promoveert Remco Zwinkels
aan de Radboud Universiteit Nijmegen
op het proefschrift Heterogeneous agents
in financial markets. Zijn promotoren
zijn prof. dr E. de Jong en prof. dr W.
Verschoor. De plechtigheid begint om
12.30 uur in de aula van de universiteit.
Op 22 januari promoveert Merel van
Diepen aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam. De titel van haar proefschrift
luidt Dynamics and competition in charitable giving. Haar promotoren zijn prof. dr
P.H. Franses en dr B. Donkers. De plech­
tigheid vindt plaats in de Senaatszaal van
de universiteit om 13.30 uur.

22 december: Bank-backed versus
VC-backed IPOs. Christa Bouwman
(Case Western Reserve University).
center.uvt.nl

CPB
13 januari: If you are so smart, why
aren’t you an entrepreneur? Returns to
cognitive and social ability: entrepreneurs versus employees. Mirjam van
Praag (Universiteit van Amsterdam).

27 januari: Measuring the effects of
education on smoking behavior: evidence from twin data. Pierre Koning
(CPB).
www.cpb.nl

UNU-MERIT
21 januari: Non-R&D innovation
of manufacturing firms: theory and
evidence from the third European
Community innovation survey. Can
Huang (UNU-MERIT).
www.merit.unu.edu

Tinbergen Instituut
6 januari: Exponential limits in heavy
traffic for single-server queues: stationary input. Karl Sigman (Columbia
University).
16 januari: A test of racial bias in
capital sentencing. Eliana La Ferrara
(Università Bocconi).
30 januari: Singular vector autoregressions with deterministic terms: consistency and lag order determination.
Bent Nielsen (University of Oxford).
17 februari: Modeling and measuring
inequality of opportunity in health.
Pedro Rosa Dias (The University of
York).
www.tinbergen.nl

De auteur heeft verklaard dit artikel alleen te publiceren in ESB en niet elders

te publiceren in wat voor medium dan ook. Het is wel toegestaan om het artikel voor eigen gebruik
en voor publicatie op een intranet van de werkgever van de auteur aan te wenden.

ESB

93(4550) 19 december 2008

799