Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: oktober 3 2008

agenda
Promotie
Op donderdag 16 oktober promoveert
Martijn van den Assem aan de Erasmus
School of Economics. De titel van zijn
proefschrift luidt Deal or No Deal?
Decision making under risk in a largestake TV game show and related experiments. Promotor is prof. dr J. Spronk. De
promotie vindt plaats om 13.30 uur in het
M-gebouw van de Erasmus Universiteit
Rotterdam.

Personalia
Op woensdag 22 oktober zal prof. dr
Jaap Bikker zijn oratie houden. Bikker
is benoemd tot bijzonder hoogleraar
Banking and Financial Regulation aan de
Utrecht School of Economics. De titel
van de rede is Meten is weten? Prestatieindicatoren van financiële instellingen
langs de meetlat. De inauguratie vindt
plaats om 16.15 uur in de aula van het
Academiegebouw van de Universiteit
Utrecht.

Krapte op de arbeidsmarkt
Op dinsdag 7 oktober organiseren de SER
en de SER Vlaanderen een studiedag in
Den Haag, getiteld Krapte op de arbeidsmarkt. Er zullen plenaire gesprekken
plaatsvinden met Frank Vandenbroucke
(minister Werk, Onderwijs en Vorming),
Piet Hein Donner (minister Sociale Zaken
en Werkgelegenheid) en Erik van de Linde
(Netwerk Toekomstverkenningen). In
de middag zijn er drie parallelsessies,
waarin de arbeidsproblematiek wordt
besproken. De dag wordt afgesloten door
Karel van Eetvelt (SER Vlaanderen). De
bijeenkomst is bedoeld voor vertegenwoordigers van betrokken ministeries, sociale
partners, publieke en private arbeids(re)
integratie-instanties, kennisinstituten en
planbureaus.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Iris Weimar, afdeling
Communicatie, SER (studiedag@ser.nl,
070 3 499 531).

WRR-lezing
De jaarlijkse WRR-lezing vindt dit jaar
plaats op 8 december 2008 en heeft
als thema Saving globalisation from its
cheerleaders. Gastsprekers zijn Nancy
Birdsall (Center for Global Development
in Washington) en Ha-Joon Chang
(University of Cambridge). Zij zullen
spreken over de vraag wie de winnaars en
verliezers van de globalisering zijn, wat de
toekomst van internationale ontwikkelingssamenwerking is en wat de (on)mogelijk

heden van global governance en de rol van
nationale staten zijn. Daarna volgt een
reactie van Herman Wijffels, bewindvoerder bij de Wereldbank.
Voor meer informatie kunt u terecht op
www.wrr.nl.

ACLE-conferentie

Seminars
ERIM
6 oktober: Monetizing information:
Complexity of future competition in
online markets, Alok Gupta (Carlson
School of Management).

Het Amsterdam Center for Law &
Economics organiseert op 5 en 6 maart
2009 zijn vijfde jaarlijkse Competition &
Regulation conferentie. De titel van de
conferentie is To Enforce and comply:
Incentives inside corporations and agencies. De deadline voor het indienen van
papers is op 19 december 2008.
Voor meer informatie en inschrijving kunt u
terecht op http://enforceandcomply.acle.nl.

9 oktober: A DSGE model of the term
structure with regime shifts, Gianni
Amisano (Università degli studi di
Brescia).

Sociale zekerheid

21 oktober: Corporate co-evolution: A
political perspective, Suzana Rodrigues
(Birmingham Business School).

Op woensdag 22 oktober organiseert
het NISZ een studiemiddag over de rol
van sociale zekerheid bij de combinatie van arbeid en zorg. Sprekers zijn
Joop Schippers (hoogleraar Arbeids- en
Emancipatie-economie), Henk Nijboer
(econoom en medewerker onderzoeksprogramma Hervorming Sociale Zekerheid)
en Saskia Keuzenkamp (SCP en VU). De
studiemiddag begint om 15.00 uur en
vindt plaats in de Raadzaal, Achter Sint
Pieter 200 in Utrecht.
Voor meer informatie kunt u terecht op de
website www.nisz.nl.

NAKE Onderzoeksdag
Op 24 oktober wordt de twaalfde NAKE
Onderzoeksdag gehouden. De dag wordt
gecombineerd met de Tinbergenlezing
van de Koninklijke Vereniging voor de
Staathuishoudkunde. Professor Mathias
Dewatripont (Université Libre de
Bruxelles) zal deze lezing verzorgen.
Voor meer informatie kunt u terecht op
www.nake.nl.

TRAIL-congres
Op dinsdag 14 en woensdag 15 oktober
organiseert TRAIL haar tiende congres.
Op de eerste dag vinden lezingen plaats
van prof. Liu Xiaoming (directeurgeneraal Beijing Municipal Commission
of Communications) en mr W.J. Kuijken
(secretaris-generaal VWS). De tweede
dag wordt besteed aan de publicaties van
internationale wetenschappers. De onderwerpen die besproken zullen worden,
hangen samen met transport en mobiliteit,
infrastructuur en verkeer en logistiek. Het
congres vindt plaats in het World Trade
Center in Rotterdam.
Meer informatie is verkrijgbaar via de
website www.rstrail.nl.

10 oktober: Competition uncorked:
Entrepreneurial dynamics in the deregulated Alberta liquor retailing industry,
Glen Dowell (The Johnson School,
Cornell University).

21 oktober: Why do firms use private
equity to opt out of public markets?
Amy Dittmar (Stephen M. Ross School
of Business, University of Michigan).
www.erim.eur.nl

Tinbergen
8 oktober: Intra-firm trade and product
contractibility, Andrew B. Bernard
(Tuck School of Business).
13 oktober: TV wars: Exclusive content
and platform competition in Pay TV,
Helen Weeds (University of Essex).
www.tinbergen.nl

ACLE
6 oktober: Managerial effort incentives
and market collusion, Cécile Aubert
(Université de Toulouse).
www.acle.nl

ROA
14 oktober: Sorting on skills and
p
­ references: Tinbergen meets Sattinger,
A. Dupuy (Universiteit Maastricht).
www.roa.unimaas.nl

NiCE
21 oktober: Does the IMF help or
hurt? The effect of IMF programs on
the likelihood and outcome of currency
crises, Axel Dreher en Stefanie Walter
(Universität Göttingen).
www.ru.nl/nice

ESB

93(4544) 3 oktober 2008

607