Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: september 19 2008

agenda
Personalia
Prof. dr Peter Roosenboom is per 1
september benoemd tot hoogleraar
Entrepreneurial Finance and Private Equity
aan de Rotterdam School of Management.
Roosenboom promoveerde in 2002 bij
CentER van de Universiteit van Tilburg.
Sinds 2002 is hij werkzaam bij de
Rotterdam School of Management. Het
huidige onderzoek van Roosenboom concentreert zich op initial public offerings,
private equity en corporate governance.
Prof. dr Rob Alessie is per 1 september
2008 benoemd tot hoogleraar microecono­ etrie aan de Faculteit Economie
m
en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit
Groningen. Alessie is gespecialiseerd in
onderzoek naar de economische problemen van de vergrijzing. Hij werkte eerder
als universitair hoofddocent aan de Vrije
Universiteit te Amsterdam en als hoogleraar aan de Universiteit Utrecht.
Op 18 september heeft prof. dr ir Jan van
den Ende zijn hoogleraarschap aanvaard
aan de Rotterdam School of Management.
Van den Ende is bijzonder hoogleraar
Management van Technologie en Innovatie
vanwege de Vereniging Trustfonds
Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn
onderzoek richt zich op het management
van het innovatieproces en het organiseren van systeeminnovatie.

Promoties
Op maandag 22 september promoveert
H. Leahu aan de faculteit der Econo­ i­
m
sche Wetenschappen en Bedrijfskunde
van de Vrije Universiteit Amsterdam. De
titel van het proefschrift luidt Measurevalued differentiation for finite products
of measures: theory and applications.
Promotor is prof. dr H. Tijms. De ­ romotie
p
vindt plaats in de aula van de Vrije
Universiteit Amsterdam.
Op donderdag 23 oktober promoveert
M. Yu aan de Rotterdam School of
Management van de Erasmus Universiteit
Rotterdam. De titel van het proefschrift
luidt Enhancing warehouse performance
by efficient order picking. Promotor is
prof. dr R. de Koster. De promotie vindt
plaats om 16.00 uur in het M-gebouw van
de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Microfinanciering
Op 25 september organiseert het
Amsterdam Centre for Entrepreneurship
een congres met de titel Microfinance and

entrepreneurship in developing countries.
Tijdens het congres zal ingegaan worden
op de vraag welke vormen van microfinanciering effectief zijn en op welke manier
deze kunnen bijdragen aan armoedereductie. Daarnaast wordt besproken hoe onderzoek kan bijdragen aan de vormgeving
van microkredieten in de toekomst. Het
congres staat onder leiding van D. van den
Brink (Amsterdam Centre for Corporate
Finance)
Voor meer informatie over het congres
kunt u terecht op www.ace-uva.nl.

Seminars

Lang leven

24 september: Are stocks really less
volatile in the long run? L. Pastor
(University of Chicago).

Op 25 en 26 september organiseert
Netspar een congres met de titel The 4th
international longevity risk and capital
markets solutions conference. Tijdens het
congres zal worden gesproken over het
inschatten van levensverwachtingsrisico’s
voor pensioenbeheerders. Daarnaast
worden instrumenten besproken die pensioenfondsen kunnen gebruiken om deze
risico’s in te schatten en te beheren en
hoe pensioenfondsen zich het beste tegen
deze risico’s kunnen verzekeren. De conferentie staat onder leiding van dr David
Blake (Cass Business School London).
Voor meer informatie over het congres
kunt u terecht op www.longrisk.com.

Grondmarkt
Op 19 en 20 november zal aan de
Wageningen Business School een cursus
worden gegeven met de titel Grondmarkt
in beweging of op slot? Tijdens de cursus
zal worden gesproken over de partijen die
actief zijn in de grondmarkt, de economische afwegingen die de verschillende
partijen maken, de bestuurlijke vragen
rondom de uitvoering van gebiedsontwikkeling en recente ontwikkelingen in overheidsbeleid. De cursus staat onder leiding
van dr ir J.H.M. Peerlings (Wageningen
Universiteit) en ir E.P. Treep (Grontmij).
Voor meer informatie en inschrijving kunt
u terecht op www.wbs.wur.nl.

SOM
22 september: Are optimistic expectations keeping the Chinese happy?
P. Frijters (Queensland University of
Technology, Brisbane).
30 september: Sequential auctions
for full truckload allocation, M. Mes
(Universiteit Twente).
www.rug.nl/feb/onderzoek

Tinbergen

25 september: Put your money where
your butt is: a commitment savings
account for smoking cessation,
D. Karlan (Yale University).
www.tinbergen.nl

ACLE
22 september: Global market surveil­
lance, S. Johan (Universiteit van
Tilburg).
www.acle.nl

ERIM
29 september: Leading us and them:
Intergroup leadership in ­ rganizations,
o
M. Hogg (Claremont University).
www.erim.nl

CPB
30 september: Does it pay to study
well? Grades and wages of higher education graduates in the Netherlands,
N. Zubarov (CPB).
www.cpb.nl

UNU-Merit
2 oktober: Creativity and motivation in
consumption, M. Bianchi (Università
degli Studi di Cassino, Italië).
www.merit.unu.edu

Woonruimteverdeling

Tilec

Op 24 en 25 november vindt een tweedaagse cursus over actuele thema’s in de
woonruimteverdeling plaats. Deze cursus
wordt gehouden door het onderzoeksinstituut OTB van de Technische Universiteit
Delft. Gedurende de cursus zullen onder
anderen G. van Daalen (CBS), W. van
der Laan (TU Delft), M. van der Land
(TU Delft) en P. Elsinga (Ministerie
van VROM) spreken over thema’s rond
woonruimteverdeling.
Voor meer informatie en inschrijving kunt
u terecht op www.otb.tudelft.nl.

6 oktober: When banks are insiders:
Evidence from the global syndicated
loan market, Ferreira (ISCTE Business
School).
www.tilburguniversity.nl/tilec

ESB

NiCE
7 oktober: MNCs and export spillovers:
An analysis of Indian manufacturing
industry, C. Franco (Università di
Bologna, Italië).
www.ru.nl/economie

93(4543) 19 september 2008

575