Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: september 5 2008

agenda
Personalia
Op vrijdag 19 september zal prof. dr
Bertrand Candelon zijn oratie houden.
Candelon is benoemd tot hoogleraar
internationale monetaire ­ conomie
e
aan de Faculteit der Economische
Wetenschappen en Bedrijfskunde van
de Universiteit Maastricht. De titel van
de rede is A clinical analysis of financial crises. De inauguratie vindt plaats
om 16.30 uur in de MBB 4-6 zaal van
de Universiteit Maastricht. Candelon is
tevens gasthoogleraar aan de Université
d’Orléans en een fellow van Meteor;
eerder was hij universitair hoofddocent
aan de Universiteit Maastricht.
Dr ir Uzay Kaymak is per 1 september
2008 benoemd tot bijzonder hoog­
leraar Intelligence and Computation
in Economics vanwege de Vereniging
Trustfonds aan de Erasmus School of
Economics van de Erasmus Universiteit
Rotterdam. Kaymak is ontwerper van
informatietechnologie en promoveerde
in 1998 aan de Technische Universiteit
Delft. Sinds 2000 is hij werkzaam
bij de Faculteit der Economische
Wetenschappen, achtereeenvolgens als
universitair docent en als universitair
hoofddocent op het gebied van Economie
en Informatica. Kaymaks onderzoek ligt
op het gebied van intelligente systemen
in business modellen. Hij is redactielid
bij diverse wetenschappelijke bladen en
heeft deelgenomen in diverse Europese
Networks of Excellence op het gebied van
intelligente systemen.

Risicomanagement in grond­
stoffen- en energiemarkten
Op 25 en 26 september wordt in
Oosterbeek de cursus Risicomanagement
in grondstoffen- en energiemarkten
gehouden. De cursus zal gegeven worden
door prof. dr J.M.E. Pennings en wordt
georganiseerd door de Wageningen
Universiteit. In de tweedaagse cursus
staat centraal hoe risico’s verbonden aan
de grondstoffenmarkt effectief kunnen
worden georganiseerd met behulp van de
termijncontracten en opties.
Voor meer informatie over de cursus kunt
u terecht op de site van Wageningen
Universiteit www.wau.nl.

Lustrumcongres NVA

Seminars

Op 26 september 2008 organiseert
de Nederlandse Vereniging voor
Arbeidsverhoudingen (NVA) ter ere van
haar 40-jarig bestaan een lustrumcongres
met als thema Flexibiliteit en zekerheid:
hoe organiseer je dat in de praktijk? Het
congres is in het SER-gebouw te Den
Haag en er worden vijf workshops gehou­
den over respectievelijk Employability,
Flexicurity in Europa, Balans werk en
privé, Inkomensbescherming, ontslag en
activering en Arbeidstijden en slimmer
werken. Het lustrumcongres staat in het
teken van de ervaringen in de praktijk en
is bedoeld voor alle professionals, mana­
gers en bestuurders op het gebied van
HRM, arbeidsverhoudingen, sociale zeker­
heid en arbeidsmarktbeleid.
Voor meer informatie over het congres
kunt u terecht op de website
www.nva-arbeidsverhoudingen.nl.

ACLE symposium
Vrijdag 26 en zaterdag 27 september zal
in Amsterdam een symposium met de
titel Financial intermediaries and markets
at the crossroads: economic and legal
perspectives on financial stability, liquidity and corporate control plaatsvinden.
Het symposium is georganiseerd door
de Universiteit van Amsterdam, York
University en ECGI in samenwerking met
de Review of Finance.
Voor meer informatie kunt u terecht op de
website www.cms.uva.nl/acle.
Europese energiemarkten
Op 9 oktober zullen in Den Haag
twee door het CPB, het Ministerie van
Economische Zaken, NMa en Tilec geor­
ganiseerde seminars plaatsvinden. Het
onderwerp van de lezingen is Europese
integratie van energiemarkten. Prof.
dr M. Bjørndahl (Norwegian School of
Economics and Business Administration)
zal het hebben over de Scandinavische
en Nederlandse electriciteitsmarkt; ze
bediscussieert de voordelen van samen­
werking tussen verschillende system
operators en het mogelijke ontbreken van
incentives hiervoor. Dr B. Moselle (The
Brattle Group) zal spreken over incentives
voor regionale integratie van markten
en de interrelatie tussen marktmacht en
internationale transmissiecapaciteit. De
dag wordt afgesloten met een integrale
discussie.
Voor meer informatie kunt u terecht op
de website www.tilburguniversity.nl/tilec/
events.

ESB

SOM
16 september: The effect of cross and
within brand communication on competitive growth, B. Libai (University of
North Carolina at Chapel Hill).
www.rug.nl/feb/onderzoek/
somresearchgraduateschool

Tinbergen
10 september: Evaluating experts,
R. Legerstee (Erasmus Universiteit
Rotterdam).
www.tinbergen.nl

Erim
11 september: Social preferences and
the use of noisy performance measures,
M. van Rinsum (Rotterdam School of
Management).
15 september: Book-tax differences
and reporting incentives, I. Goncharov
(Amsterdam School of Business).
www.erim.nl

CPB
9 september: Evaluating CPB’s published GDP growth forecasts: a comparison with individual and pooled VAR
based forecasts, A. Elbourne (CPB).
11 september: Local economic conditions and the nature of new housing
supply, C. Hilber (London School of
Economics).
23 september: Measuring consumer
preferences for quality, choice and
co-­ ayment in health care insurance: a
p
discrete choice experiment, M. Bijlsma
(CPB).
www.cpb.nl

NiCE

9 september: The effect of financial
incentives on pension age: Results
from a stated preferences experiment,
D. Fouarge (Universiteit Maastricht).
16 september: Viewing tax policy through
party-colored glasses: what German politicians believe, F. Heinemann (Zentrum
für Europäische Wirtschaftsforschung).
23 september: Leadership and conditional cooperation in a sequential
voluntary contribution mechanism:
experimental evidence, J. Vyrastekova
(Radboud Universiteit Nijmegen).
www.ru.nl/economie/onderzoek

93(4542) 5 september 2008

543