Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: juli 25 2008

agenda
Personalia
Prof. dr Elmer Sterken wordt de nieuwe
decaan bij de Faculteit Economie en
Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit
Groningen, als opvolger van prof. dr Henk
Sol. De ingangsdatum is 1 september
2008 en de benoemingstermijn is vijf
jaar. Sterken is sinds 1994 hoogleraar
Monetaire economie. Hij studeerde econo­
metrie in Groningen en promoveerde in
1990 aan de Rijksuniversiteit Groningen
in de economie. Daarna werd Sterken
in 1994 hoogleraar en was hij onder
andere gasthoogleraar aan universiteiten
in München, Kobe en Atlanta. Sterken
is tevens directeur van the Netherlands
Network of Business Economics.
De Universiteit van Tilburg heeft prof.
dr Laurens de Haan per 1 ­ eptember
s
benoemd als hoogleraar bij het Departe­
ment Econometrie & Operations
Research van de Faculteit Economie
en Bedrijfswetenschappen. De Haan,
emeritus hoogleraar bij de Erasmus
Universiteit Rotterdam, is gespecialiseerd
in kansrekening en wiskundige statistiek.
Hij bestudeert daarbinnen de zogeheten
extremewaardetheorie. Prof. dr Laurens
de Haan is fellow aan het IMS Institute of
Mathematical Statistics, VS en ontving in
2000 een eredoctoraat aan de Universiteit
van Lissabon.
De Universiteit van Tilburg heeft prof.
dr ir Edwin van Dam met ingang van
1 juli 2008 benoemd tot hoogleraar
Mathematics and Operations Research.
De leerstoel is gevestigd bij het
Departement Econometrie & Operations
Research van de Faculteit Economie en
Bedrijfswetenschappen. Van Dam werkt
sinds 1998 aan de Universiteit van
Tilburg. Hij doet onderzoek naar combina­
torische (optimaliserings)problemen,
onder andere op het gebied van de grafentheorie en computersimulaties. Binnen de
grafentheorie doet hij onderzoek naar de
relatie tussen algebraïsche en structurele
eigenschappen van grafen.
Prof. dr Harald Benink is met ingang
van 1 juli 2008 benoemd tot hoogleraar
Banking and finance en vice-decaan
Internationalisering bij de Faculteit
Economie en Bedrijfswetenschappen van
de Universiteit van Tilburg. De leerstoel
van Benink is ondergebracht bij het
departement Algemene Economie. Benink
is tevens lid geworden van het nieuwe
European Banking Center. Als vice-decaan
internationalisering maakt hij deel uit van

het Facultaire Management Team en is
hij verantwoordelijk voor de herstructure­
ring van het aanbod van internationale
onderwijsprogramma’s op het gebied van
Economie en Bedrijfswetenschappen.
Gedurende de afgelopen jaren is Benink
als hoogleraar Finance verbonden geweest
aan de Rotterdam School of Management
(RSM) van de Erasmus Universiteit
Rotterdam.
Prof. dr Arnold Schilder, momenteel
hoogleraar Accountantscontrole aan de
Universiteit van Amsterdam, is per 1 januari 2009 voor drie jaar benoemd tot voorzitter van de International Auditing and
Assurance Standards Board (IAASB). Deze
raad stelt op het gebied van accounting
de internationale standaarden op en werkt
onder de auspiciën van de International
Federation of Accountants. Schilder is
sinds 1991 als hoogleraar Grondslagen
en techniek van de accoun­ antscontrole
t
verbonden aan de economie­aculteit van
f
de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast
is hij sinds 1998 lid van de directie van
de Nederlandsche Bank.
Morris Tabaksblat, oud-topman van
Unilever, zal vanwege zijn internationale
bestuurservaring en zijn prestaties op
het gebied van corporate governance in
september een eredoctoraat krijgen van
de Nyenrode Business Universiteit. Morris
was een drijvende kracht achter het ontstaan van de Code Tabaksblat en is onder
meer voorzitter van de raad van toezicht
van de Universiteit Leiden. Het eredoctoraat zal met de academische opening op
1 september uitgereikt worden, de erepromotor is prof. dr Fred van Eenennaam,
voorzitter van de Nyenrode Powerhouse
Corporate Governance.

Promotie
Op woensdag 3 september promoveert
B. Nieuwkamp aan de Faculteit der
Managementwetenschappen van de
Radboud Universiteit Nijmegen. De titel
van het proefschrift luidt De arbeidsrelatie: het spel en haar regels. Een onderzoek
naar de wijze waarop de arbeidsrelatie
gereguleerd wordt. De promotor is prof. dr
F. Huijgen en de copromotor dr J. Christis.
De promotie vindt plaats om 15.30 uur
in de academiezaal van de Radboud
Universiteit Nijmegen.

ment of services. Promotor is prof. dr
E. van Heck. De promotie vindt plaats
om 11.00 uur in het M-gebouw van de
Erasmus Universiteit Rotterdam.
Op donderdag 23 oktober promoveert
­
M. Yu aan de Rotterdam School of
Management van de Erasmus Univer­
siteit Rotterdam. De titel van het
proefschrift luidt Enhancing warehouse
performance by efficient order picking.
Promotor is prof. dr R. de Koster. De
promotie vindt plaats om 16.00 uur
in het M-gebouw van de Erasmus
Universiteit Rotterdam.

De gevolgen van de kredietcrisis
voor Europa
Op vrijdag 5 september ­ rganiseert de
o
Faculteit Economie en Bedrijfsweten­
schappen van de Universiteit van
Tilburg een symposium over de gevolgen van de kredietcrisis voor Europa.
Het symposium zal tevens de opening
zijn van het European Banking Center,
een initiatief van de Universiteit van
Tilburg. Het programma van de dag
bestaat uit een ontvangst door prof. dr
K. Koedijk (Universiteit van Tilburg) en
lezingen van respectievelijk dr
V. Gaspar (Europese Commissie), dr
C. Borio (Bank for international settlements, Zwitserland), prof. dr
S. Claessens (IMF) en prof. dr
C. Goodhart (London School of
Economics). Als afsluiting vindt een
panelsessie plaats waaraan de genoemde sprekers deelnemen.
Voor meer informatie kunt u terecht op
de website www.uvt.nl/ebc.

Psychologie en economie
Op vrijdag 29 augustus vindt het
zevende Tiber Symposium over psychologie en economie plaats. Het hoofdthema van het symposium is Decision
making: interdependent and individual
approaches. Het programma van het
congres bestaat uit twee plenaire
lezingen, door prof. dr S. Gaechter
(University of Nottingham) en prof. dr
E. Shafir (Princeton University), en
verschillende parallelsessies. Het symposium vindt plaats aan de Universiteit
van Tilburg.
Voor meer informatie kunt u terecht
op de website www.tilburguniversity.nl/
faculties/fsw/research/decisionmaking.

Op vrijdag 10 oktober promoveert
U. Radkevitch aan de Rotterdam School of
Management van de Erasmus Universiteit
Rotterdam. De titel van het proefschrift
luidt Online reverse auctions for procure-

ESB

93(4540) 25 juli 2008

479