Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: mei 16 2008

agenda
Personalia
Op 26 mei houdt prof. dr B. Jacobs zijn
oratie: De prijs van gelijkheid. Met het
uitspreken van de rede aanvaardt Jacobs
zijn aanstelling als bijzonder hoogleraar
Openbare financiën en economisch beleid
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
De oratie vindt plaats om 16.00 uur in
de Oxfordzaal van het M-gebouw van de
Erasmus Universiteit Rotterdam.

Promotie
Op vrijdag 23 mei promoveert R. Prins
aan de Erasmus School of Economics. De
titel van het proefschrift luidt Modeling
consumer adoption and usage of valueadded mobile services. Promotor is prof.
dr P.H. Franses en de co-promotor is prof.
dr P. Verhoef. De promotie vindt plaats
om 11.00 uur in de Forumzaal van het
M-gebouw van de Erasmus Universiteit
Rotterdam.
Op woensdag 28 mei promoveert
B. D’Exelle aan de Faculteit der Econo­
mische Wetenschappen en Bedrijfskunde
van de Universiteit Maastricht. De titel
van het proefschrift luidt Inequality, networks and exclusion: distributive decisionmaking in small-scale societies. Promotor
is prof. dr A.M. Riedl en de co-promotor
is dr J. Bastiaensen. De promotie vindt
plaats om 12.00 uur in de aula van de
universiteit.
Op donderdag 29 mei promoveert
A.C. Krawczyk aan de Faculteit Economie
en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit
Groningen. De titel van het proefschrift
luidt Developing e-commerce strategies:
Linking customer purchase process to ecommerce strategies. Promotor is prof. dr
T. Bijmoldt en de co-promotor is dr
E. Huizingh. De promotie vindt plaats om
13.15 uur.

Economie van het gezin
Het Tinbergen Instituut organiseert van 19
tot en met 21 mei lezingen over gezinseconomie. De lezingen vinden plaats in
Amsterdam en worden gegeven door prof.
dr P.A. Chiappori (Columbia University).
Voor meer informatie kunt u terecht op de
website www.tinbergen.nl.

CAO-dag
Op 30 mei wordt de jaarlijkse CAO-dag
van NVA gehouden, waarbij de actuele
ontwikkelingen in de Nederlandse cao’s
beschreven en geanalyseerd worden. De
titel van deze editie is CAO 2008/2009:
Omgaan met inflatie en onzekerheid.

De bijeenkomst vindt plaats in het
Vergadercentrum Vredenburg te Utrecht.
Voor meer informatie kunt u terecht op de
website www.nva-arbeidsverhoudingen.nl.

Laatste Jelle Zijlstra-lezing
Op 27 mei zal de laatste in een reeks van
zes Jelle Zijlstra-lezingen worden gehouden. De titel van de lezing is Systemic
risks in the financial sector en de lezing
zal door prof. dr M. Hellwig worden
gehouden in het Auditorium van de Vrije
Universiteit Amsterdam. Met de afsluiting
van de reeks lezingen zal de Jelle Zijlstra
Professorial Fellowship Stichting worden
opgeheven. Voor meer informatie over de
lezingen kunt u terecht op de site
www.feweb.vu.nl.

Jaarlijkse conferentie ENCORE
Op donderdag 29 mei zal in het Instituut
voor Beeld en Geluid te Hilversum een
conferentie over mediamarkten en concurrentie plaatsvinden. De conferentie wordt
georganiseerd door Encore. Sprekers zijn
H. Weeds (University of Essex),
H. van Kranenburg (Radboud Universiteit
Nijmegen) en J. Waldfogel (Wharton,
University of Pennsylvania). Meer informatie over de conferentie is te vinden op de
site www.encore.nl.

Workshop empirische economie
Op 4 juni zal in Het Kasteel te Groningen
een workshop over empirische economie
worden gehouden. Sprekers bij deze
workshop zijn onder anderen J. Crespo
Cuaresma (University of Innsbruck),
M. Gassebner (ETH-Zürich), M. Mink
(De Nederlandsche Bank), L. Medema
(Rijksuniversiteit Groningen) en G. de
Vries (Rijksuniversiteit Groningen). wVoor
meer informatie over de bijeenkomst kunt
u terecht op de site
www.rug.nl/staff/j.o.mierau/projects.
In het artikel De prijs van geluk van
J. Polak in ESB 4534 stond:
“Als men de invloed van schaarste op
het menselijk gedrag wetenschappelijk bestudeert, houdt dit in dat men
de schaarste, als relevant fenomeen
uit de werkelijkheid, ontkent.” Hier
had moeten staan:
“Als men de invloed van schaarste op
het menselijk gedrag weg laat uit de
wetenschappelijke bestudering houdt
dit in dat men die schaarste, als
relevant fenomeen uit de werkelijkheid, ontkent.â€

Seminars
Rijksuniversiteit Groningen
19 mei: Multiplatform competition and
state aid in EU digital TV: A comparative assessment, N. Matteucci (Marche
Polytechnic University).
www.rug.nl

Tinbergen Instituut
20 mei: Optimal license auction under
private aversion to downside risk, M.A.
Hu (Universiteit van Amsterdam).
20 mei: Job search, conditional treatment and recidivism: the employment
services for ex-offenders program
reconsidered, H. Bierens (Pennsylvania
State University).
21 mei: International trade with heterogeneous retailers, H. Raff (Christian
Albrechts Universität zu Kiel).
22 mei: Consumer acceptance of
allocation mechanisms for scarce
resources, T. Bennings, (Erasmus
Universiteit Rotterdam).
22 mei: Modelling dependent credit
rating transitions and empirical estimates for the corresponding correlations, Y. Kaniovskyi (Free University of
Bozen–Bolzano).
www.tinbergen.nl

CentER
19 mei: Vintage capital and creditor rights, E. Benmelech (Harvard
University).
26 mei: Mixture capital asset pricing
models: a rational solution to value
and size anomalies? M. Guidolin
(Manchester Business School).
Center.uvt.nl

Tilec
23 mei: The dark role of investment
banks in the market for corporate
control, A. Bodnaruk (Universiteit
Maastricht).
23 mei: Conflicts of interest in
n
­ vestment banking: fatal attraction
or necessary evil? R. Bahar (Bär &
Karrer).
www.tilburguniversity.nl/tilec/events

ESB

93(4535) 16 mei 2008

319