Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: maart 21 2008

agenda
Personalia

Marktwerking in de zorg

Op 11 april aanvaardt prof. dr Eduard
Ponds met het uitspreken van de inaugurele rede Collective pension YES! …but
with more young and old het ambt van
hoogleraar Economie van Collectieve
Pensioencontracten aan de Universiteit
van Tilburg. De rede vindt om 16.15 uur
plaats in de aula van deze universiteit.
Naast zijn aanstelling aan de Universiteit
van Tilburg als bijzonder hoogleraar is
Eduard Ponds ook werkzaam bij APG, het
bedrijf dat per 1 maart 2008 namens het
pensioenfonds ABP uitvoerder is van de
ABP-pensioenregeling.

Op 28 maart organiseert Domus Medica
een congres over marktwerking in de zorg.
Op het congres komen onderwerpen zoals
de gevolgen van marktwerking voor de
zorgconsument, het ontstaan van fusies
en marktallianties in de zorg en de veranderingen aangaande bekostiging aan
bod. Sprekers zijn onder anderen Roger
van Boxtel (Menzis), Atie Schipaanboord
(Nederlandse Patiënten Consumenten
Federatie), Agnes Kant (SP), Linze
Dijkstra (ABN-AMRO Healthcare), Frank
de Grave (NZa) en Leo van Leeuwen (NS
ProjectConsult). Voor meer informatie en
aanmelding kunt u terecht op de website
www.marktwerkingindezorg.nl.

Promoties
Op donderdag 3 april promoveert
H. Brumme aan de onderzoeksschool
ERIM van de Erasmus Universiteit
Rotterdam. De titel van het proefschrift
luidt: Capability switching along the technology life cycle in local manufacturing
within the high-tech electronics industry.
Promotor is prof. dr J. van Nunen. De
promotie vindt plaats om 13.30 uur in het
M-gebouw van het Woudesteincomplex.
Op woensdag 9 april promoveert
W. Kets aan de faculteit Economie en
Bedrijfswetenschappen van de Universiteit
van Tilburg. De titel van het proefschrift luidt: On networks and learning
in game theory. Promotoren zijn prof.
dr A.J.J. Talman en prof. dr S. Goyal,
de ­ o-promotor is dr M. Voorneveld. De
c
promotie vindt plaats om 16.15 uur in het
auditorium van de Universiteit van Tilburg.

Netspar-symposium over
pensioenfondsen
Op 11 april organiseert Netspar in samenwerking met ABP een symposium
over pensioenfondsen, getiteld Economy
of collective pensions. Na een receptie
geven Theo Kocken (Cardano), Klaas Knot
(DNB, Rijksuniversiteit Groningen) en
Jean Frijns (Vrije Universiteit, Netspar)
een lezing met als discussanten respectievelijk Olaf Sleijpen (ABP, Universiteit
van Maastricht), Willem Boeschoten
(Shell) en Arnoud Boot (Universiteit van
Amsterdam). De lezingen vinden plaats in
de aula van de Universiteit van Tilburg om
13.00 uur, de inaugurele rede van prof.
dr Eduard Ponds van 16.15 uur zal hierop
aansluiten. Voor meer informatie over het
symposium kunt u terecht op de website
www.netspar.nl/events.

Kohnstammlezing
Op 28 maart zal de negende
Kohnstammlezing wordt gehouden door
WRR-lid Pieter Winsemius. In zijn lezing
gaat hij in op het fenomeen schooluitval.
Naar dit sociale en economische probleem deed hij onderzoek op scholen,
met leerlingen, leerkrachten en schoolleidingen. Winsemius zal zijn aandacht in
de lezing voornamelijk op het bestuur en
bestuurskracht in het onderwijs richten.
De titel van zijn lezing is: Niemand houdt
van ze… De Kohnstammlezing vindt plaats
om 15.00 uur in de Oude Lutherse Kerk
te Amsterdam, inschrijving is mogelijk
via de website van het SCO-Kohnstamm
Instituut:
www.sco-kohnstamminstituut.uva.nl.

Beschermen van innovatie
Op 11 april wordt in Wageningen de internationale conferentie Reconsidering intellectual property policies in public research
gehouden over het spanningsveld tussen
het afdoende intellectueel beschermen
van innovaties in de Life Sciences en de
beschikbaarheid van dergelijke innovaties
voor ontwikkelingslanden. Tijdens de conferentie, die door het Centre for Society
and Genomics wordt georganiseerd, geven
een aantal internationale deskundigen
hun visie op deze problematiek. Daarnaast
zal gesproken worden over mogelijke
oplossingsrichtingen. De conferentie zal
plaatsvinden in het WICC Congress Centre
te Wageningen. Voor verdere informatie en
voor het bijwonen van de conferentie kunt
u contact opnemen met Bram de Jonge,
tel. 0317-484118 of mail
bram.dejonge@wur.nl.

Seminars
CPB

25 maart: Health, financial incentives
and retirement decisions in Spain,
E. Erdogan-Ciftci (Erasmus Universiteit
Rotterdam).
1 april: Europe’s internal market and
the Dutch economy, B. Straathof
(CPB).
8 april: How large is the compensating
wage differential for R&D workers?
A. Dupuy (ROA Maastricht).
www.cpb.nl

Utrecht School of Economics
25 maart: The iron law of oligarchy:
why do bad institutions persist?
D. Acemoglu (MIT).
www.uu.nl

Tinbergen
27 maart: Oligopolistic competition in
price and quality, A. Dubovik (Erasmus
Universiteit Rotterdam).
31 maart: Commitment and redistribution policy with endogenous skills,
J. Pereira (European University
Institute Florence).
www.tinbergen.nl

ERIM
25 maart: Adopting supply chain
technology: lessons learned from the
adoption process of SCMo at Volvo Cars
Corporation, J. Hultman (Jönköping
International Business School).
26 maart: Word of mouth and recommender systems: a theory of the
long tail, A. Hervas-Drane (Harvard
Business School).
www.erim.eur.nl

TILEC
28 maart: Antitrust, innovation, and
uncertain property rights: some practical considerations, D. Williamson (US
Department of Justice).
28 maart: A regulatory theory of IP: implications for competition law, I. Lianos
(University College of London).
www.tilburguniversity.nl/tilec

ESB

21 maart 2008

191