Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: maart 7 2008

agenda
Personalia
Prof. dr Herman van Dijk is per 1 maart
2008 benoemd tot algemeen directeur
van het Tinbergen Instituut. Hij volgt
hiermee prof. dr M.C.W. Janssen op die
per 1 april 2008 zal aftreden. Van Dijk is
hoogleraar Econometrie bij de Faculteit
der Economische Wetenschappen aan
de Erasmus Universiteit Rotterdam en
was tevens directeur van het Tinbergen
Instituut van 1993 tot 1997.
Prof .dr Willem F.C. Verschoor is benoemd
tot hoogleraar Finance aan de Faculteit
der Economische Wetenschappen van
de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tot
op heden was hij hoogleraar Financial
Economics en Corporate Finance aan de
Nijmegen School of Management van de
Radboud Universiteit Nijmegen. Verschoor
was eerder als hoogleraar International
Finance verbonden aan het Limburg
Institute of Financial Economics (LIFE)
van de Universiteit Maastricht.
Emeritus hoogleraar Geert Hofstede zal
op 20 maart een Doctoraat Honoris Causa
ontvangen van de Université de Liège. Op
27 juni volgt een eredoctoraat aan de ISM
Universiteit in Vilnius, Litouwen. Hofstede
wordt onderscheiden vanwege zijn onderzoek naar de gevolgen van cultuurverschillen in internationale handel.

Promoties
Op vrijdag 14 maart promoveert
J. Lammers aan de faculteit Economie
en Bedrijfskunde van de Universiteit van
Tilburg. De titel van het proefschrift luidt:
HIV/AIDS, risk and intertemporal choice.
De promotie vindt plaats om kwart over
twee in het Auditorium van de universiteit
en prof. dr A.C. Meijdam is de promotor.
Op 25 maart promoveert L. Ratnovski aan
de faculteit Economie en Bedrijfskunde
van de Universiteit van Amsterdam. De
titel van het proefschrift luidt: A random
walk down the Lombard Street: Essays on
banking. Promotor is prof. dr E.C. Perotti.
De promotie vindt plaats om 14.00 uur in
de Agnietenkapel van de universiteit.

Arbeidsmarkten voor
wetenschappers en ingenieurs
ROA en NIESR organiseren samen op
30 en 31 mei in Maastricht een tweedaagse workshop over de arbeidsmarkten
voor wetenschappers en ingenieurs. De
workshop belicht theoretisch en empirisch onderzoek. tevens zal er naar de
arbeidsmarkten voor wetenschappers
en ingenieurs. Tevens zal er een lezing

gehouden worden door Richard Freeman
(Harvard University, LSE). Het doel van
de workshop is zowel arbeids- en innovatie
economen als experts aan de vraagzijde
(management wetenschappers en industriële organisatoren) samen te brengen. Voor
meer informatie over de workshop kunt u
terecht op de website www.roa.unimaas.
nl of kan contact opgenomen worden met
Andries de Grip: a.degrip@roa.unimaas.nl,
tel 043-3883647.

Winst(uitkering) in de
gezondheidszorg
Op donderdagmiddag 27 maart organi­
seert de Vereniging voor Gezond­ eids­
h
economie (VGE) een discussiemiddag
rondom het thema winstuitkering in de
gezondheidszorg. Na korte inleidingen
door Marco Varkevisser (EUR) en Michel
van Schaik (Rabobank) is er ruimte om
onderling van gedachten te wisselen
over dit vraagstuk. De bijeenkomst vindt
plaats van half twee tot half vijf op het
Woudesteincomplex van de Erasmus
Universiteit Rotterdam. U kunt zich voor
de discussiemiddag aanmelden bij het
VGE-secretariaat:
rianne.kruijssen@planet.nl

Doelmatigheid in
Water en Energie
Op donderdag 27 maart organiseert IPSE
Studies (TU Delft) een colloquium met als
thema marktprikkels, doelmatigheid en
publieke waarden in de water- en energiesector. Gastsprekers zijn Machiel Mulder
(Economic Expert DTe), Elbert Dijkgraaf
(adjunct-directeur SEOR) en Helen Stout
(Hoogleraar Recht TU Delft).
Het colloquium wordt gehouden in het
Zalencentrum Delftstede in Delft van half
vier uur tot vijf uur. Aanmelden kan via
email: L.degroot-charite@tudelft.nl of
015-2786111.

Tien jaar euro
Het samenwerkingsverband van Europese
economische instituten waarin het CPB
participeert (Euroframe), houdt op 6
juni in Dublin zijn vijfde conferentie over
Europese economische beleidsissues. Dit
jaar heeft de bijeenkomst als onderwerp:
tien jaar een gemeenschappelijke munt
in het eurogebied. Bekeken wordt wat er
economisch is bereikt en wat de beleidsuitdagingen zijn. Papers kunnen worden
ingediend voor 17 maart.
Voor meer informatie over het insturen van
papers en de conferentie kunt u terecht op
www.cpb.nl

Seminars
Tinbergen Instituut
10 maart: Learning in an estimated
medium scale DSGE model, Raf
Wouters (Université Catholique
Louvain).
11 maart: Collective strategic defaults: bailouts and repayment incentives, Razvan Vlahu (Universiteit van
Amsterdam).
11 maart: Ignorance? The effect of
information feedback on students’
performance, Oriana Bandeira (London
School of Economics).
11 maart: Scale economies and marginal costs in airports, Augusto Voltes
(Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria).
11 maart: Behavioral economics
as a cognitive science, Erik Angner
(University of Alabama, Birmingham)
11 maart: Shareholder cross-holdings
and their effect on acquisition Decisions,
Dirk Jenter (Stanford University).
14 maart: Evaluating the impact of
performance-related pay for teachers in
England, Simon Burgess (University of
Bristol).
14 maart: Asymmetry in the business
cycle: Revisiting the friedman plucking model, Tara Sinclair (Washington
University).
17 maart: À la carte trade agreements,
quality choice, and private ­ olitical
p
pressure, Richard Chisik (Florida
International University).
18 maart: Is backdating vicious? An
investigation on the rationale of backdating CEO stock options, Betty Wu
(Universiteit van Amsterdam).
20 Maart: Executive compensation
and investment incentives, Ko-Chia Yu
(Erasmus Universiteit Rotterdam).
www.tinbergen.nl

CPB
13 maart: Market thinness, list price
revisions and time to sell: evidence
from a large-scale housing dataset,
Marco Hoeberichts (DNB).
www.cpb.nl

ESB

7 maart 2008

159