Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: januari 25 2008

agenda
Personalia

Verzekerd ouder worden

Prof. mr Steven Schuit is met ingang van
1 november 2007 benoemd tot hoogleraar
aan Nyenrode Business Universiteit. Schuit
bekleedt vanaf dat moment de nieuwe
leer­ toel Corporate Governance & Respon­
s
sibility. De leerstoel is ondergebracht
binnen het Nyenrode Strategy Center.

Op 29, 30 en 31 januari organiseert
Netspar een drietal dagen waarop workshops worden gehouden over de steeds
ouder wordende bevolking en de daarbij
horende veranderende inkomensposities,
gezondheidsrisico’s en verzekeringen.
Hoofdsprekers zijn mr P.H. Donner
(Ministerie van Sociale Zaken), T. Heerts
(PvdA), mr A.J. de Geus (OECD) en prof.
dr C. Teulings (CPB).
De workshops worden gehouden op
de faculteit Rechtsgeleerdheid van de
Universiteit Utrecht en bij het Nederlandse
hoofdkantoor van Fortis in Utrecht. Voor
het programmaoverzicht en de registratieprocedure kunt u www.netspar.nl
raadplegen.

Dr Albert Menkveld van de Vrije
Universiteit Amsterdam is door de jury van
de Mr. N.G. Pierson Stichting uitgeroepen
tot de winnaar van de Pierson-medaille.
De jury kent de prijs aan Menkveld toe
voor zijn onderzoek op het terrein van
financiële markten. De medaille is een
tweejaarlijkse aanmoedigingsprijs voor een
veelbelovende onderzoeker, werkzaam aan
een economische faculteit in Nederland,
die internationaal kan gaan doorbreken.

Promoties
Op 1 februari promoveert H. Brumme aan
de faculteit der Economische Wetenschap­
pen van de Erasmus Universiteit Rotter­
dam. De titel van het proefschrift luidt:
Capability switching along the technology
life cycle in local manufacturing within the
high-tech electronics industry. Promotor is
prof. dr L.F.J.M. Pau. De pro­ otie vindt
m
plaats om 13.30 uur in de senaatszaal
van universiteitscomplex Woudestein.
Op 1 februari promoveert J. Bouma aan
de faculteit Economie en Bedrijfsweten­
schappen van de Universiteit van Tilburg.
De titel van het proefschrift luidt:Voluntary
cooperation in the provision of a semipublic good: Community based soil and
water conservation in semi-arid India.
Promotoren zijn prof. dr A.J. de Zeeuw,
prof. dr E.H. Bulte en dr D.T. van Soest.
De promotie vindt plaats om 14.15 uur in
de aula van de universiteit.
Op 7 februari promoveert H. Chen aan
de faculteit RSM Erasmus University van
de Erasmus Universiteit Rotterdam. De
titel van het proefschrift luidt: Individual
mobile communication services and tariffs.
Promotoren zijn prof. dr ir J.A.E.E. van
Nunen en prof. dr ir L.N. van
Wassenhove. De promotie vindt plaats om
13.30 uur in de Forumzaal van Gebouw M.
Op 8 februari promoveert M. Poplawski
Ribeiro aan de faculteit Economische
We­en­ chappen van de Universiteit van
t s
Amsterdam. De titel van het proefschrift
luidt: Fiscal policy under rules and
r
­estric­ions. Promotor is prof. dr R.M.W.J.
t
Beetsma. De promotie vindt plaats om 10.00
uur in de Agnietenkapel van de universiteit.

Concurrentie banksector
Op 31 januari organiseren het CPB,
CentER/TILEC van de Universiteit van
Tilburg, het Ministerie van Economische
Zaken en het Kenniscentrum voor
Ordeningsvraagstukken een workshop
over de effecten van concurrentie in
de banksector. Sprekers zijn: M. van
Leuvensteijn (CPB), dr N. Cetorelli
(Federal Reserve Bank of New York) en
prof. dr A.W.A. Boot (Universiteit van
Amsterdam). Discussianten zijn: Ch.
Wijnker (Ministerie van Financiën), prof.
dr H. Degryse (Universiteit van Tilburg en
Universiteit Leuven) en dr E. Droste (CRA
International).
De bijeenkomst vindt plaats op de
vierde verdieping van het Ministerie van
Economische Zaken, Bezuidenhoutseweg
153 te Den Haag en duurt van 13.30 uur
tot 17.15 uur. Voor meer informatie kunt
u www.uvt.nl/tilec raadplegen. Voor registratie kunt u een e-mail met uw naam en
affiliatie sturen naar Ali Aouragh
(a.aouragh@cpb.nl).

Charles Cooper-lezing
Op 13 februari organiseert UNU-MERIT
van de Universiteit Maastricht de jaarlijkse Charles Cooper Annual Memoriallezing. De lezing wordt gegeven door dr
S. Ramani van het Institut National de la
Recherche Agronomique te Parijs. Playing
in invisible markets: innovations for the
poor and the role of firms, NGOs and the
state is de titel van de voordracht.
De bijeenkomst vindt plaats in de aula van
de faculteit Economische Wetenschappen
en Bedrijfskunde van de universiteit,
Tongersestraat 53 te Maastricht en duurt
van 16.00 uur tot 18.00 uur. Voor meer
informatie kunt u www.merit.unu.edu
raadplegen.

Seminars
ACLE

28 januari: The Italian Chamber of
Lords sits on listed company boards.
An empirical analysis of Italian listed
company boards from 1998 to 2006,
C. Drago (Università degli Studi di
Napoli Federico II).
www.acle.nl

Tinbergen Instituut
28 januari: Efficiency gains and
structural remedies in merger control,
H. Vasconcelos (Università Bocconi,
Milaan).
1 februari: IV models for binary outcomes, A. Chesher (University College
London).
www.tinbergen.nl

CPB
29 januari: The impact of social
capital on crime: Evidence from the
Netherlands, S. Akcomak (UNUMERIT).
12 februari: Measuring productivity
change without neoclassical assumptions: A conceptual analysis, B. Balk
(Erasmus Universiteit Rotterdam en
CBS).
www.cpb.nl

ERIM
30 januari: Conformity and defiance of
high- and middle-conforming actors:
The case of share repurchase by U.S.
specialized and diversified firms in the
1997-2005 period, G. Bascle (HEC
School of Management).
www.erim.nl

UNU-MERIT
31 januari: Towards a taxonomy of national innovation systems, M. Godinho
(Universidade Técnica de Lisboa).
www.merit.unu.edu

TILEC
15 februari: Commercialization by sale
and entry: Innovation ownership polcies, L. Persson (Research Institute of
Industrial Economics, Stockholm).
15 februari: Patent bundling,
D. Geradin (Universiteit van Tilburg).
www.uvt.nl/tilec

ESB

25 januari 2008

63