Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: december 21 2007

agenda
Personalia
De samenstelling van de Wetenschappe­
lijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)
voor de achtste zittingsperiode (2008–
2012) is bekend. De ministerraad heeft
besloten voor herbenoeming voor te dragen
prof. dr W.B.H.J. van de Donk (Universiteit
van Tilburg) als voorzitter en als leden
prof. dr P.A.H. van Lieshout (Universiteit
Utrecht), prof. dr ir G.H. de Vries (Uni­
versiteit van Amsterdam) en prof. dr
P. Winsemius (Universiteit van Tilburg).
Tevens zijn als nieuwe leden benoemd
prof. dr ir M.B.A. van Asselt (Universiteit
Maastricht), prof. dr H.P.M. Knapen
(Radboud Universiteit Nijmegen), prof.
dr H.M. Prast (Universiteit van Tilburg)
en prof. mr J.E.J. Prins (Universiteit van
Tilburg).

Promoties
Op 7 januari promoveert C. Essers aan de
faculteit der Managementwetenschappen
van de Radboud Universiteit Nijmegen. De
titel van het proefschrift luidt: Enterprising
identities; female entrepreneurs of Turkish
and Moroccan origin in the Netherlands.
Promotoren zijn prof. dr J.A.C.M.
Doorewaard en prof. dr Y.W.M. Benschop.
De promotie vindt plaats om 11.30 uur in
de academiezaal Aula van de universiteit.
Op 8 januari promoveert R. Argiolu aan de
faculteit der Managementwetenschappen
van de Radboud Universiteit Nijmegen.
De titel van het proefschrift luidt: Office
location choice behaviour and intelligent
transport systems. Promotoren zijn prof. dr
ir R.E.C.M. van der Heijden en ir V.A.W.J.
Marchau. De promotie vindt plaats om
15.30 uur in de academiezaal Aula van de
universiteit.
Op 10 januari promoveert C. Hoedemakers
aan de faculteit der Economische Weten­
schappen van de Erasmus Universiteit
Rotterdam. De titel van het proefschrift
luidt: Performance, pinned down:
A Lacanian analysis of subjectivity at
work. Promotoren zijn prof. dr S.J.
Magala en prof. dr D.N. den Hartog. De
promotie vindt plaats om 13.30 uur in
de senaatszaal van universiteitscomplex
Woudestein.
Op 11 januari promoveert A. Gielen aan
de faculteit Economie en Bedrijfs­ eten­
w
schappen van de Universiteit van Tilburg.
De titel van het proefschrift luidt: Agespecific labor market dynamics. Promotor
is prof. dr ir J.C. van Ours. De promotie

vindt plaats om 14.15 uur in de aula van
de universiteit.

Seminars

Op 11 januari promoveert
M. van Halderen aan de faculteit RSM
Erasmus University van de Erasmus
Uni­ ersiteit Rotterdam. De titel van het
v
proefschrift luidt: Organizational identity
expressiveness and perception management: Principles for expressing the
organizational identity in order to manage
the perceptions and behavioral reactions
of external stakeholders. Promotor is prof.
dr C.B.M. van Riel. De promotie vindt
plaats om 16.00 uur in de forumzaal van
gebouw M.

8 januari: Processing the concept of
the balanced scorecard at the level of
a specific organization: the case of the
Dutch Rabobank, Koos Wagensfeld
(Radboud Universiteit Nijmegen).

Op 16 januari promoveert
W.H. Woertman aan de faculteit Economie
en Bedrijfswetenschappen van de
Universiteit van Tilburg. De titel van het
proefschrift luidt: Learning in consumer
choice. Promotoren zijn prof. dr J.J.M.
Potters en prof. dr J.P.C. Kleijnen. De
promotie vindt plaats om 14.15 uur in de
aula van de universiteit.

Pensioeninkomen
Op 18 januari organiseert Netspar samen
met het Limburg Institute of Financial
Economics een symposium over langeter­
mijninvesteringen en pensioeninkomen.
Sprekers zijn prof. dr C.G.E. Boender
(Ortec en Vrije Universiteit Amsterdam),
drs M.S.M. Musters (ABP) en prof. dr
L.M. Viceira (Harvard Business School).
De bijeenkomst vindt plaats in de Karl
Dittrich zaal, Bonnefantenstraat 2 te
Maastricht, en duurt van 12.30 uur tot
16.00 uur. Toegang is gratis. Voor registratie kunt u een e-mail sturen naar
life@finance.unimaas.nl

Wet- en regelgeving
Op 15 februari organiseren ACLE en
ACIL een seminar over de invloed en
relaties tussen Europese gerechtshoven
en wet- en regelgeving op lidstaatniveau.
Discussievoorzitter is dr D. Obradovic
(Universiteit van Amsterdam), gastdeelne­
mers zijn dr N. de Sadeleer (Facultés
Universitaires Saint-Louis, Brussel),
prof. dr T. Tridimas (Queen Mary College
University of London) en prof. dr P. Wattel
(Hoge Raad).
De bijeenkomst duurt van 11.00 uur
tot 13.30 uur en wordt gehouden op
de faculteit der Rechtsgeleerdheid,
Oudemanhuispoort 4-6 te Amsterdam.
Voor meer informatie en registratie kunt u
www.acle.nl raadplegen.

NiCE

15 januari: Dixit-Lambertini (JIE,
2003), Inflationary Bias, Fiscal Policy
and Expropriation, F. Bohn (Radboud
Universiteit Nijmegen).
www.ru.nl/nice

TILEC-AFM
9 januari: French pyramids: What is
their role?, D. DeJong (University of
Iowa).
18 januari: Eternal sunshine on a
spotless policy? Exclusive dealing under
article 82 EC, P. Lugard (Philips).
18 januari: Exclusive contracts and
demand foreclosure, D. Spector (Paris
School of Economics).
www.uvt.nl/tilec

Tinbergen Instituut
11 januari: Analyzing the term structure
of interest rates using the dynamic
Nelson-Siegel model with time-varying
parameters, M. van der Wel (Vrije
Universiteit Amsterdam).
18 januari: Consistent estimation of
dynamic panel data models with crosssectional dependence, V. Sarafidis
(University of Sydney).
www.tinbergen.nl

CPB
15 januari: Identifying human capital
spillovers: Evidence from Dutch postal
code areas, E. Canton (Europese
Commissie en CPB).
29 januari: The impact of social
capi­al on crime: Evidence from the
t
Netherlands, S. Akcomak (UNU-MERIT).
www.cpb.nl

UNU-MERIT
17 januari: Approach for analysing capabilities in latecomer software companies, Rousseva Rossitza (UNU-MERIT).
31 januari: Towards a taxonomy of national innovation systems, M. Godinho
(Universidade Técnica de Lisboa).
www.merit.unu.edu

ESB

21 december 2007

799