Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: november 2 2007

agenda
Personalia
Prof. dr Herbert Hamers en prof. dr Henk
Norde zijn met ingang van 1 september
aangesteld als hoogleraren Speltheorie
aan de Universiteit van Tilburg. Beiden
werken bij het departement Econometrie
en Operations Research van de faculteit
Economie en Bedrijfswetenschappen.
De leerstoel die Norde bekleedt betreft
Speltheorie en Wiskunde. Hamers is
benoemd op de leerstoel Speltheorie en
Operations Research.
Dr Marina van Geenhuizen is per 1 oktober
­
benoemd tot hoogleraar Innovatie en
Innovatiebeleid in de Stedelijke Economie
aan de Faculteit Techniek, Bestuur
en Management van de Technische
Universiteit Delft. Van Geenhuizen is
gespecialiseerd in de theorie en praktijk
van nieuwe bedrijvigheid in steden. Haar
focus ligt op de rol die kennisinstellingen
en spin-off bedrijven onder invloed van
ICT hierin spelen.

Promoties
Op 7 november promoveert R. van den
Akker aan de faculteit Economie en
Bedrijfskunde van de Universiteit van
Tilburg. Promotors zijn prof. dr B.J.M.
Werker en dr F.C. Drost. De titel van het
proefschrift luidt: Integer-valued time
series. De promotie vindt plaats om
14.15 uur in de aula van de universiteit.
Op 16 november promoveert M. Elstak aan
de faculteit Economie en Bedrijfskunde
van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Promotor is prof. dr C.A.M. van Riel. De
titel van het proefschrift luidt: Flipping
the identity coin, the comparative ­ ffect of
e
perceived, projected and desired organizational identity on organizational identification and desired behavior. De promotie
vindt plaats om 15.30 uur in de senaatszaal van universiteitscomplex Woudestein.
Op 16 november promoveert A.J. de Vet
aan de faculteit Economie en Bedrijfs­
kunde van de Universiteit van Tilburg.
Promotor is prof. dr H.G. Barkema. De
titel van het proefschrift luidt: The effects
of thinking in silence on creativity and
innovation. De promotie vindt plaats om
16.15 uur in de aula van de universiteit.

Flitsontslag
Op 7 november organiseert De Burcht, het
Centrum voor Arbeidsverhoudingen van de
sociale partners in Nederland, een symposium over de versoepeling van het ontslag

recht. Sprekers zijn: prof. dr P.T. de Beer
(UvA), prof. dr E. Verhulp (UvA), prof. dr
A.C.J.M. Withagen (UvT) en dr L.W.M.
Delsen. R. Nieuwenhoven (VNO-NCW) en
W. Wind (FNV) reageren op de sprekers.
Het inhoudelijke gedeelte wordt afgesloten
met een discussie.
De bijeenkomst vindt plaats in De Burcht,
Henri Polaklaan 9 te Amsterdam en duurt
van 14.00 uur tot 17.00 uur. Voor meer
informatie en registratie kunt u
www.deburcht.org raadplegen.

Seminars

Netwerkindustrieën

6 november: Peer ethnicity and
achievement: a meta-analysis into the
compositional effect, R. van Ewijk
(Universiteit van Amsterdam).

Op 13 november organiseert ENCORE
een middagworkshop over de welvaarts­
effecten van het opsplitsen van verticaal
geïntegreerde (netwerk)ondernemingen. Sprekers zijn prof. dr S.J.G. van
Wijnbergen (UvA), dr J. Tuinstra (UvA)
en prof. dr J.E. Kwoka (Northeastern
University). De bijeenkomst wordt
inhoude­ijk afgesloten met een discussie.
l
De workshop vindt plaats in Theater
Diligentia, Lange Voorhout 5 te Den Haag
en duurt van 14.00 uur tot 17.15 uur.
Voor meer informatie en registratie kunt u
www.encore.nl raadplegen of bellen met
020-525 7162.

Reguleren van gokpraktijken
Op 15 november organiseert de faculteit
Rechtsgeleerdheid van de Universiteit
van Tilburg een conferentie over het
reguleren van gokken en de rol die criminaliteit en verslaving spelen bij gokpraktijken. Dagvoorzitter is prof. dr E.E.C.
van Damme (Universiteit van Tilburg).
Sprekers zijn: prof. dr C.J.C.F. Fijnaut
(Universteit van Tilburg), F. Trucy (Franse
Staatscommissie voor financiën en budgetcontrole), dr T. Sapens (Universiteit
van Tilburg), prof. dr T. Becker (Universität
Hohenheim), prof. dr G. Reith (University
of Glasgow), D. de Bruin (CVO Utrecht) en
E. Vagnhammar (Europese Commissie).
De bijeenkomst vindt plaats in het Tias
gebouw van de Universiteit van Tilburg,
Warandelaan 2 te Tilburg en duurt van
9.30 uur tot 17.00 uur. Voor meer informatie en registratie kunt u contact
opnemen met mevrouw Lies SchoonhovenSiemons via e.j.siemons@uvt .nl
of 013-466 2169.

TILEC-AFM
5 november: Information asymmetries,
common factors, and international
portfolio choice, M. Seasholes (Haas
School of Business).
www.uvt.nl/tilec

Tinbergen Instituut
5 november: Political stasis or protectionist rut?, G. Willmann (Universiteit
Leuven).

8 november: Fiscal policy, productivity shocks and the real exchange
rate, G. Müller (Goethe University
Frankfurt).
www.tinbergen.nl

CPB
6 november: The economics of management in a large UK retail company,
N. Zubanov (CPB).
www.cpb.nl

UNU-MERIT
8 november: Geo-engineering and economic growth: making climate change
irrelevant or buying time?, S. Smulders
(Universiteit van Tilburg).
15 november: The impact of related
variety on regional growth in Italy in
the period 1995–2003, R. Boschma
(Universiteit van Utrecht).
www.merit.unu.edu

ACLE
12 november: Anti-cartel regulation:
the interests and objectives of enforcement, Ch. Harding (University of
Wales).
www.acle.nl

ERIM
13 november: An analysis of flipping
activity in early aftermarket trading,
P. Kalev (Monash University, Australia)
www.erim.nl

NiCE
13 november: How committees reduce
the volatility of policy rates in heterogeneous monetary unions, P.G. Méon
(Université Libre de Bruxelles).
www.ru.nl/nice

ESB

2 november 2007

671