Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: oktober 19 2007

agenda
Personalia
Prof. dr Nigel Roome is met ingang van
1 september benoemd tot hoogleraar
Corporate Global Responsibility and
Governance. Hij wordt tevens Academic
Director van Competence Centre Globus,
het instituut voor globalisering dat deel
uitmaakt van TiasNimbas Business School,
gelieerd aan de Universiteit van Tilburg.
Roome zal zich onder meer bezig houden
met managementonderzoek binnen
Corporate Responsibility.
Per 1 oktober is dr Bas Jacobs benoemd
tot bijzonder hoogleraar Openbare financiën en economisch beleid. De leerstoel
is ingesteld vanwege de Vereniging
Trustfonds van de Erasmus Universiteit
Rotterdam. Jacobs promoveerde in 2002
aan de Universiteit van Amsterdam, en was
onder meer werkzaam voor het Centraal
Planbureau, de Universiteit van Tilburg en
de Universiteit van Amsterdam. Sinds september 2007 is Jacobs verbonden aan de
Faculteit der Economische Wetenschappen
van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Op 26 oktober houdt prof. dr Albert
Jolink zijn oratie aan de Universiteit van
Amsterdam. Met het uitspreken van
de rede getiteld: History matters: mind
reading, serendipity and institutions, aanvaardt Jolink openlijk zijn ambt als bijzonder hoogleraar in de History of Economic
Thought aan de faculteit Economie en
Bedrijfskunde. De leerstoel is ingesteld
vanwege de Stichting mr. N.G. Pierson
Fonds. De oratie vindt plaats om 14.30
uur in de aula van de universiteit.

Promoties
Op 30 oktober promoveert Y. Kuang aan
de faculteit Economie en Bedrijfsweten­
schap­ en van de Universiteit van Tilburg.
p
Promotoren zijn prof. Dr L.A.G.M. van Lent
en dr J.P.M. Suijs. De titel van het proefschrift luidt: Incentive effects of performance-vested stock options. De promotie
vindt plaats om 16.15 uur in de aula van
de universiteit.
Op 1 november promoveert X. Zhang
aan de faculteit der Economische Weten­
schap­ en van de Erasmus Universiteit
p
Rotterdam. Promotor is prof. dr B. Krug. De
titel van het proefschrift luidt: Strategizing
of foreign firms in China. De promotie vindt
plaats om 9.00 uur in de senaatszaal van
universiteitscomplex Woudestein.

Tinbergenlezing
De Koninklijke Vereniging voor de
Staathuishoudkunde organiseert op 26

oktober haar jaarlijkse Tinbergenlezing.
Spreker is ditmaal prof. dr R. Rajan
(University of Chicago). De titel van de
lezing luidt: Foreign capital, imbalances
and economic growth.
De lezing duurt van 16.00 uur tot 18.00
uur met aansluitend een borrel. De bijeenkomst vindt plaats in het Auditorium
van de Utrecht School of Economics,
Kriekenpitplein 1 te Utrecht. Voor meer
informatie kunt u een email sturen naar
kvs@dnb.nl.

Workshop grootschalige aanpak
kartelvorming
Op 1 november zal een door ENCORE
georganiseerde workshop plaatsvinden
met als titel: Barriers to private damage
actions in Europe: disperse antitrust
injury and ­ ffective bundling of damage
e
claims. Tijdens deze bijeenkomst zullen
drie sprekers hun ervaringen met collectieve schadeclaims tegen kartelvorming
delen. Mr M. Cantor (Constantine Cannon
LLP) zal spreken over het leiden van
grootschalige claimacties en het effect
in termen van compensaties. Vervolgens
zal mr P. Bos (BarentsKrans BV) claims
tegen kartels in de Verenigde Staten
vergelijken met die in de Europese Unie.
Dr U. Classen (CDC Holding SA) spreekt
onder meer over marktconforme oplossingen om collectieve acties op Europees
niveau tegen kartelvorming aan te
moedigen.
Het programma begint om 14.00 uur
en eindigt om 17.45 uur met een borrel.
De bijeenkomst vindt plaats in Theater
Diligentia, Lange Voorhout 5 te Den Haag.
Voor meer informatie over de workshop
en voor inschrijving kunt u www.encore.nl
raadplegen of bellen met 020-5257162.

Optimale samenstelling
bedrijfsbestuur
Op 14 november organiseert het
Amsterdam Center for Corporate Finance
samen met het Amsterdam Center for
Law & Economics een conferentie over de
o
­ ptimale samenstelling van bedrijfsbesturen en ondernemingsraden. De centrale
vraag tijdens de bijeenkomst is wat een
effectief samengestelde raad van bestuur
is en wat diens precieze rol moet zijn.
Hoofdspreker tijdens de conferentie is
prof. dr B. Black (University of Texas Law
School).
De bijeenkomst vindt plaats in het Okurahotel in Amsterdam en duurt van 15.30
uur tot 18.15 uur. Voor het volledig programma en een registratiekaart kunt u
een email met uw postadres sturen naar:
acle@uva.nl.

Seminars
ROA
23 oktober: Hotspot services in the
open spectrum: Implications of market
organization for coverage and welfare,
B. Straathof (CPB).
www.roa.unimaas.nl

Tinbergen Instituut
23 oktober: Currency hedging revisited,
F. de Roon (Universiteit van Tilburg).
26 oktober: Returns to shareholder
activism, E. Rossi-Hansberg (Princeton
University).
29 oktober: Economic geography and
economic development in Sub-Saharan
Africa, H. Garretsen (Utrecht School of
Economics).
www.tinbergen.nl

ERIM
23 oktober: Racial diversity and
l
­earning environment: effects on team
performance, R. Ely (Harvard Business
School).
30 oktober: Large shareholders and
corporate policies, R. Fahlenbrach
(Fisher College of Business).
www.erim.nl

UNU-MERIT
24 oktober: Policies to promote techno­
logical learning and innovation in the
LDCs. Ch. Gore (UNCTAD)
www.merit.unu.edu

TILEC
26 oktober: Services of general economic interest and universal service
obligations as an EU law framework for
curative health care, W. Sauter (NZa).
www.uvt.nl/tilec

CentER
29 oktober: Longevity risk, retirement savings, and individual welfare,
J. Cocco (London Business School).
www.center.nl

CPB
30 oktober: Spectrum rights, downstream access and capacity investment in mobile telecommunications,
M. Bijlsma en G. Zwart (CPB).
1 november: Cointegration, long-run
structural modelling and weak exogeneity: two models of the UK economy,
J. Jacobs (Rijksuniversiteit Groningen).
www.cpb.nl

ESB

19 oktober 2007

639