Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: juli 13 2006

agenda
Industriële organisatie
Van 30 juli tot en met 3 augustus vindt
de tweede ENCORE summer school
plaats, met ditmaal industriële organisatie
als onderwerp. De summer schools van
ENCORE zijn intensieve cursussen waarbij deelnemers en docenten op locatie
verblijven. Tijdens de gevorderde cursus
Industriële Organisatie: theorie, empirie,
experimenten, en de praktijk komt de
theorie van de industriële organisatie
en regulering aan bod. De onderwerpen
die behandeld worden, zijn onder meer:
de welvaartskosten van marktmacht,
monopolie, niet-lineaire prijzen, productdifferentiatie, statische en dynamische
oligopoliemodellen, strategisch gedrag
en aspecten van regulering. Gedurende
ieder van de vijf cursusdagen wordt er
theorie behandeld, worden er classroomexperimenten uitgevoerd om de theorie
te illustreren en moeten de deelnemers
in groepen werken aan opdrachten gebaseerd op praktijkgevallen.
De docenten zijn prof. dr Jules Theeuwes
(SEO Economisch Onderzoek en
Universiteit van Amsterdam) en prof.
dr Jeroen Hinloopen (Universiteit van
Amsterdam en KU Leuven). De summer
school zal plaatsvinden in Bergen aan Zee.
Voor meer informatie raadpleeg
www.encore.nl.

Congres financiering
Van 22 tot en met 25 augustus vindt in
het Sloveense Ljubljana het 34ste jaarcongres plaats van de European Finance
Association (EFA). Tijdens dit congres
komt een breed scala aan onderwerpen
over financiering aan bod. Er worden
papers gepresenteerd die onder meer
ingaan op bedrijfsfinanciering, corporate
governance in opkomende markten, kapitaalstructuren, het waarderen van activa,
risicomanagement en de rendementen
van aandelen. Programmavoorzitter van
het congres is prof. dr Arnoud Boot
(Universiteit van Amsterdam).
De bijeenkomst wordt gehouden aan de
economiefaculteit van de Universiteit
van Ljubljana. Voor meer informatie,
bijdragen van economen verbonden aan
Nederlandse universiteiten en registratie
kunt u www.efa2007.org raadplegen.

Aftrap Tiber
Op donderdag 30 augustus organiseert
het Tilburg Institute for Behavioral
Economics Research (Tiber) een eendaagse conferentie waarmee deze nieuwe
interdisciplinaire onderzoeksinstelling
haar officiële start viert. Het Tiber legt
zich toe op het verbreden van kennis over

de psychologie van economisch gedrag.
Tijdens de conferentie zullen experts op
het gebied van consumentengedrag, experimentele economie en sociale psychologie
spreken. Sprekers zijn: Robert Cialdini
(Arizona State University), Ravi Dhar
(Yale School of Managment), Carsten
de Dreu (Universiteit van Amsterdam),
Robin Hogarth (Universitat Pompeu
Fabra Barcelona) en Urs Fischbacher
(Universität Zürich).
De bijeenkomst vindt plaatst in de aula
van de Universiteit van Tilburg en duurt
van 10.00 uur tot 18.00 uur. Voor meer
informatie en registratie kunt u www.tilburguniversity.nl/tiber/register raadplegen.

Effecten van
mededingingstoezicht
De Nederlandse Mededingingsautoriteit
organiseert op 18 en 19 oktober een
tweedaags congres getiteld: Economische
effecten van mededingingstoezicht. Het
meten van de economische effecten van
het mededingingstoezicht is de laatste
jaren in opkomst. Verschillende landen
berekenen inmiddels hoe groot deze effecten zijn of zijn aan het onderzoeken
hoe dit het beste gedaan kan worden.
Tijdens de bijeenkomst wordt gediscussieerd over hoe de effecten van mededingingsbeleid gemeten kunnen worden
en hoe de verschillende meettechnieken
worden geïmplementeerd door de mededingingsautoriteiten. Keynote-sprekers zijn: Jonathan Baker (Washington
College of Law, American University),
Gregory Werden (Antitrust Division, US
Department of Justice) en Damien Neven
(Europese Commissie). Verschillende
sessies zullen geleid worden door onder
anderen prof. dr Maarten Janssen (EUR),
dr Maarten Pieter Schinkel (UvA) en prof.
dr Eric van Damme (UvT).
Het congres wordt gehouden in Sociëteit
de Witte aan Plein 24 te Den Haag. Voor
meer informatie en registratie kunt u www.
nmanet.nl/conference raadplegen.

Rectificatie
In ESB 4513 is op de agendapagina
abusievelijk vermeld dat prof. dr Eric
van Damme onlangs verwelkomt
is als nieuw lid van de Koninklijke
Nederlandse Akademie van
Wetenschappen. Van Damme is echter al sinds 2004 lid van de Knaw.
De redactie van ESB biedt hiervoor
haar excuses aan.

Personalia
Prof. dr Bert Prakken houdt op 27
september zijn afscheidsrede aan
de Radboud Universiteit Nijmegen.
De hoogleraar Bestuurlijke informatiekunde aan de Faculteit der
Managementwetenschappen verricht
onderzoek naar het identificeren en
elimineren van faalfactoren en zoekt naar
procedures om de besluitvorming over informatiesystemen te verbeteren. Andere
thema’s van Prakken zijn de strategische
betekenis van ICT, de uitbesteding
daarvan en het gebrek aan innovatieve
toepassingen van informatietechnologie.
De afscheidsrede vindt plaats om 15.00
uur in de aula van de universiteit.
Tijdens de opening van het nieuwe
academisch jaar op 3 september krijgt
dr Dennis Fok de Erasmus Research
prize 2007 uitgereikt. Fok doet onderzoek op het gebied van toegepaste
economie. De Tinbergen research fellow past kwantitieve technieken toe op
onderwerpen uit de praktijk. Artikelen
van zijn hand verschenen eerder in
vooraanstaande wetenschappelijke
tijdschriften als Journal of Marketing
Research, International Journal of
Research in Marketing en Journal of
Econometrics. Sinds 1987 reikt de
Erasmus Universiteit Rotterdam deze
prijs jaarlijks uit aan een wetenschappelijk onderzoeker van de universiteit.
De eerstejaars M.Phil.-studenten
van het Tinbergen Instituut hebben
prof. dr Wouter den Haan verkozen
tot Tinbergen Professor of the Year.
Studenten waren zeer te spreken over
Den Haan’s colleges macro-economie. Dr Kees Jan van Garderen werd
tweede. Het was de eerste keer dat
het Tinbergen Instituut de prijzen voor
de beste docenten uitreikte. Tijdens
de opening van het nieuwe academisch jaar worden de awards gevierd
tijdens de welkomstborrel voor nieuwe
studenten.

Seminars
TILEC-CentER
31 juli: Long-term contracts and shortterm commitment: price determination
for heterogeneous freight transactions,
S. Masten (University of Michigan,
Ross School of Business).
www.uvt.nl/tilec

ESB

13 juli 2007

447