Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: maart 16 2016

.

Agenda ESB
223Jaargang 101 (4730) 17 maart 2016
Agenda
Voor meer informatie over de hier genoemde items en een volledig overzich
t van de
Nederlandse economische agenda kunt u terecht op www.economie.nl/agenda
Oraties
Op 18 maart spreekt Rachel Pownall haar oratie getiteld The arts and finance aan
de Universiteit Maastricht uit. De plechtigheid vindt plaats in de Aula van de uni-
versiteit en begint om 16.00 uur.
Op 1 april spreekt Steffen Giessner zijn oratie getiteld Organisational mergers: a
behavioural perspective on identity managment aan de Erasmus Universiteit Rot-
terdam uit. De plechtigheid vindt plaats in de Aula van Woudestein en begint
om 16.00 uur.
Promoties
Op 18 maart promoveert Jean-Malik Dumas aan de Universi-
teit van Tilburg op zijn proefschrift Essays in behavioral strategy.
Zijn promotoren zijn Arjen van Witteloostuijn en Elena Golov-
ko. De plechtigheid vindt plaats in het Auditorium van de uni-
versiteit en begint om 10.15 uur.
Op 23 maart promoveert Debra Shepherd aan de Vrije Univer-
siteit Amsterdam op haar proefschrift Efficiency and effectiveness
within the South Africa school system. Haar promotoren zijn Chris
Elbers en Servaas van der Berg. De plechtigheid vindt plaats in
de Aula van de universiteit en begint om 13.45 uur.
Op 24 maart promoveert Rasmus Wiese aan de Rijksuniver-
siteit Groningen op zijn proefschrift Economic policy reform:
measurement, causes and consequences. Zijn promotor is Jakob
de Haan. De plechtigheid vindt plaats in het Academiegebouw
van de universiteit en begint om 11.00 uur.
Op 24 maart promoveert Michiel Daams aan de Rijksuniversi-
teit Groningen op zijn proefschrift Rethinking the economic valu-
ation of natural land: analyses of how deeply people value nature in
rural areas and in cities. Zijn promotoren zijn Jouke van Dijk en
Dirk Strijker. De plechtigheid vindt plaats in het Academiege-
bouw van de universiteit en begint om 16.15 uur.
Op 30 maart promoveert Cigdem Akbulut
Merchant aan de Universiteit Maastricht op
haar proefschrift Delegation games; analysis and
applications. Haar promotoren zijn Hans Peters,
Thijs Jansen en Arie van Lier. De plechtigheid
vindt plaats in de Aula van de universiteit en begint om 14.00
uur.
Centraal Economisch Plan
Op 12 maart presenteert het Centraal Planbureau de integrale
versie van het Centraal Economisch Plan 2016. Hierin staan
actualisaties voor de economische ramingen voor 2016 en een
Parlementaire agenda
Op 30 maart vergadert de Vaste Kamercommissie voor
Sociale Zaken en Werkgelegenheid met de staatssecreta-
ris over de hoofdlijnen wat betreft de herziening van het
pensioenstelsel.
Op 31 maart bespreekt de vaste Kamercommissie van
Economische Zaken de stand van zaken van de Neder-
landse topsectoren in een rondetafelgesprek.
Seminars
AIAS
31 mrt Coordination on wage bargai-
ning in the Netherlands, Arjen Verhoeff
(werkgeversvereniging AWVN & UvA).
CPB
22 mrt The urban economics of retail, Ioulia
Ossokina (CPB) en Marc Francke (UvA).
23 mrt Housing inequality, David Albouy
(University of Illinois) en Stefan Groot
(CPB).
29 mrt Are starting wages reduced by an
insurance premium for preventing wage
decline?, Joop Hartog (UvA) en Marloes
de Graaf-Zijl (CPB).
DNB
22 mrt Optimism propagation, Florian
Peters (UvA).
29 mrt Sovereign debt exposure and the
bank lending channel: impact on credit
supply and the real economy, Margherita
Bottero (Banca d’Italia).
ERIM
18 mrt ADHD, impulsivity and entrepre –
neurship, Johan Wiklund (Syracuse Uni-
versity, Verenigde Staten).
24 mrt The location of academic institu-
tions and knowledge flow to industry: evi-
dence from simultaneous discoveries, Mi-
chaël Bikard (London Business School,
Verenigd Koningrijk).
TINBERGEN
18 mrt Dual regression, Sami Stouli (Uni-
versity of Bristol, Verenigd Koningrijk). 18 mrt
Financial frictions and unconventi-
onal monetary policy in emerging econo-
mies, Roberto Chang (Rutgers Univer-
sity, Verenigde Staten).
23 mrt Altruism in networks, Yann Bra-
moullé (Aix-Marseille Université,
Frankrijk).
23 mrt Trapped in the low-value added
segments of global production networks:
the anatomy of Philippine manufacturing
based on firm-level data, 1991-2012, An-
nette Pelkmans (Erasmus Universiteit
Rotterdam).
30 mrt Iceberg transport costs, Maarten
Bosker (Erasmus Universiteit Rotter-
dam).
UNU-MERIT
24 mrt Manufacturing development and
the importance in economic development
in a long-term perspective , Nobuya Ha-
raguchi (United Nations Industrial De-
velopment Organization).
UU
22 mrt Investor heterogeneity and inter-
national investment positions: estimating
a gravity model with security-by-security
data, Martijn Boermans (DNB).
U VA
22 mrt Understanding & overcoming do-
nors’ overhead aversion, Ayelet Gneezy
(UC San Diego, VS).
29 mrt Does institutional distance still
matter? Industry standards and global
sourcing location choices, Marcus M.
Larsen (Copenhagen Business School).

Auteur