Ga direct naar de content

Infographic: Vluchtelingen in cijfers

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: maart 16 2016

.

Syriërs wonen nauwelijks in grote steden
Percentage inwoners van Syrische afkomstminder dan 0,09%
0,09 tot 0,12%
0,12 tot 0,25%
0,25 tot 0,35%
0,35% of meer
Vluchtelingen in cijfers
Mannen
Vrouwen
Jongens
Meisjes
Totaal Asielzoekers
24.6658.2056.865
3.355
32.870 1.055
4.380 4.435
3.975
13.845
Nareizigers
Veel mannelijke asielzoekers en vrouwelijke nareizigers
Bron: CBS
Bron: Wobma (CBS)
p. 206-207 in deze ESB
Veel vluchtelingen uit Syrië, piek in najaar 2015
Aantal asielverzoeken, incl. nareizigersSyriëEritrea overig
jfm am jja so n d j j
f m am jja so n d
0
2.000
4.000 6.000
8.000
10.000 12.000
2014
20152016
Bron: Wobma (CBS) p. 206-207 in deze ESB
Bron: Bijwaard (NIDI) p. 214-215 in deze ESB
Bbp
(% mutatie)Werkloosheid
(%) EMU-saldo
(% bbp)
0,05
0,00
0,01
-0,06
0,00
… overheidsbestedingen
… arbeidsmarkt
… bouwinvesteringen
… consumentenvertrouwen
Totaal Invloed via …
Instroom heef beperkte invloed op economie
-0,03
0,045
-0,09 0,00
-0,07 -0,08
0,00
0,03
-0,01
-0,06
0,04
0,02
0,11
-0,02
0,14 -0,04
0,07
-0,17 0,03
-0,11 -0,13
-0,01
0,10
-0,04
-0,08
2016
2016 2016
2017 2017 2017
Bron: Volkerink (DNB) p. 203-205 in deze ESB
10
20
0
30
40 50
60 70
80
tot 3 3 tot 6 6 tot 99 of langer
Gemiddelde 25-65 jarigen
Iraans Afghaans IraaksSomalisch
Hoe langer in Nederland hoe vaker aan het werk
Percentage migranten in het arbeidsproces
Bron: Zeilstra (CPB) p. 212-213 in deze ESB
Immigranten vertrekken als migratiereden verdwijnt
Verblijfskans in Nederland van familiemigranten, in procenten
0 12 34 56 78 910
100
75
50 25 0
Getrouwd
Na 2 jaar gescheiden Jaar na aankomst
1
3
2
6
Meeste asielmigranten niet (meer) in AZC
Huishoudenspositie per 1 jan. 2016 van immigranten in 2014 en 2015, in p
rocenten
0
20
40
60
80
100
Syriërs
Eritreërs TotaalGezin
Eenpersoonshuishouden
Institioneel (AZC)
Overig
4
Bron: CBS
7
5
Voorbeeld:
familiemigranten
vertrekken sneller als huwelijk strandt
Jaar na aankomst
Jaargang 101 (4730) 17 maart 2016 Jaargang 101 (4730) 17 maart 2016196 197
Vluchtelingenspecial ESB
Vluchtelingen in cijfers

Auteur