Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: februari 17 2016

Agenda ESB
159Jaargang 101 (4728) 18 februari 2016
Agenda
Voor meer informatie over de hier genoemde items en een volledig overzich
t van de
Nederlandse economische agenda kunt u terecht op www.economie.nl/agenda
Promoties
Op 19 februari promoveert Anne Balter aan de Universiteit
Maastricht op haar proefschrift Model uncertainty; the effects on
robustness, estimation and stochastic optimisation. Haar promo-
toren zijn Antoon Pelsser en Peter Schotman. De plechtigheid
vindt plaats in het Administratiegebouw van de universiteit en
begint om 10.00 uur.
Op 22 februari promoveert Trond Husby aan de Vrije Univer-
siteit Amsterdam op zijn proefschrift Economic impacts of beha-
vioural responses to flood risk. Exploring general equilibrium effects
using micro-level insights. Zijn promotoren zijn Marjan Hofkes en
Henri de Groot. De plechtigheid vindt plaats in het Auditorium
van de universiteit en begint om 13.45 uur.
Op 22 februari promoveert Tim Vriend aan de Rijksuniversiteit
Groningen op zijn proefschrift Unethically motivated. How ma-
nagement tools elicit functional unethical behaviors. Zijn promotor
is Onne Janssen. De plechtigheid vindt plaats in het Academie-
gebouw van de universiteit en begint om 16.15 uur.
Op 24 februari promoveert Roel Grol aan
de Radboud Universiteit Nijmegen op zijn
proefschrift Investigating economic class-
room experiments. How economic classroom
experiments can support the economic liter-
acy of students in secondary education. Zijn
promotor is Esther-Mirjam Sent en zijn
copromotor is Bert de Vries. De plechtigheid vindt plaats in de
Academiezaal Aula van de universiteit en begint om 10.30 uur.
Op 3 maart promoveert Proscovia Katumba aan de Rijksuni-
versiteit Groningen op haar proefschrift A decision enhancement
studio for water asset management. Haar promotor is Henk Sol.
De plechtigheid vindt plaats in het Academiegebouw van de
universiteit en begint om 16.15 uur.
Parlementaire agenda
Op 2 maart vergadert de Vaste Kamercommissie voor
Financiën met de minister over de voorstellen van de
Euro pese Unie ter uitvoering van de BEPS-afspraken.
Op 2 maart vergadert de Vaste Kamercommissie voor So-
ciale Zaken en Werkgelegenheid met de minister over de
Participatiewet.
Op 3 maart vergadert de Vaste Kamercommissie voor
Financiën met de minister over de herbeoordeling rente-
derivaten mkb.
Seminars
CENTER
19 feb Allocation of property rights and
innovation within multinational firms,
Catherine Lynn Magelssen (London
Business School, Verenigd Koninkrijk).
2 mrt US immigration reform and the
behaviour of Mexican Migrants, Khulan
Altangerel (Universiteit van Tilburg).
CERIM
25 feb The European Union and the Paris
Climate Summit: strengths and weaknes-
ses of the European approach to climate
change, Connie Hedegaard (voorheen
Eurocommissaris voor Climate Action).
CPB
23 feb ECB policy consistency at the ZLB,
Giulia Piccillo (Universiteit Utrecht) en
Jan Willem van den End (De Neder-
landsche Bank).
1 mrt Information and preferences for pu-
blic spending: evidence from representa –
tive survey experiments, Guido Schwerdt
(Universität Konstanz, Duitsland) en
Kenny Martens (Centraal Planbureau).
3 mrt Concurrentie tussen mantelzorg en
betaald werk, Edith Josten (Sociaal en
Cultureel Planbureau) en Esther Mot
(Centraal Planbureau).
CREED
25 feb Goals: The good, the bad, and the
ugly, Lisa Ordonez (University of Ari-
zona, Verenigde Staten).
DNB
23 feb An estimated DGSE model for the
Netherlands with unemployment, Adam
Elbourne (Centraal Planbureau).
1 mrt Does a larger menu increase appe-
tite? Collateral eligibility and bank risk-
taking, Sjoerd van Bekkum (Erasmus
Universiteit Rotterdam).
DUHR
1 mrt Distant job search, labor market
outcomes and the impact of mobility as-
sistance, Steffen Künn (Universiteit
Maastricht).
GSBE
29 feb Self-fulfilling gender stereotypes:
An experimental investigation on sta-
tistical discrimination in labor markets,
Ernesto Reuben (Columbia Business
School, Verenigde Staten).
KNAW
23 feb Hoe kiezen mensen hun energie?
De nieuwe rol van de consument in de
energiemarkt , Saskia Lavrijssen (Uni-
versiteit van Tilburg) en Frans Stok-
man (Rijksuniversiteit Groningen).
TINBERGEN
19 feb Likelihood inference for a fractio-
nally cointegrated vector autoregressive
model, Søren Johansen (Københavns
Universitet, Denemarken).
29 feb Culture and intergenerational soci-
al mobility, David Figlio (Northwestern
University, Verenigde Staten).
2 mrt Efficiently inefficient markets for
assets and asset management, Lasse Pe-
dersen (Copenhagen Business School,
Denemarken).
UNU-MERIT
23 feb Founder inventors and their in-
vestors: implications for firm survival and
growth, Elisabeth Müller (German Gra-
duate School of Management & Law,
Duitsland).
25 feb Do acquisitions boost patents? An
empirical analysis on Chinese and Indian
multinationals investing in Europe, Japan
and USA, Roberta Rabellotti (Università
degli studi di Pavia, Italië).

Auteur