Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: oktober 8 2015

Agenda ESB
603Jaargang 100 (4719) 8 oktober 2015
Agenda
Voor meer informatie over de hier genoemde items en een volledig overzich
t van de
Nederlandse economische agenda kunt u terecht op www.economie.nl/agenda
Promoties
Op 9 oktober promoveert Paula Nagler aan
Universiteit Maastricht op haar proefschrift
Occupational choice in the developing world. Haar
promotor is Wim Naudé. De plechtigheid vindt
plaats in het Administratiegebouw van de Uni-
versiteit Maastricht en begint om 10.00 uur.
Op 9 oktober promoveert Amparo Nagora García aan de Uni-
versiteit van Tilburg op haar proefschrift Essays on employment
and unemployment transitions. Haar promotor is Arthur van
Soest en haar copromotor is Maria Rochina Barrachina. De
plechtigheid vindt plaats in het Auditorium van het Cobbenha-
gengebouw van de universiteit en begint om 10.15 uur.
Op 12 oktober promoveert Gosia Poplawska aan de Vrije Uni-
versiteit Amsterdam op haar proefschrift Essays on insurance and
health economics. Haar promotoren zijn Pieter Gautier en Bas
van der Klaauw. De plechtigheid vindt plaats in het Auditorium
van de universiteit en begint om 13.45 uur.
Op 12 oktober promoveert Emre Koç aan de Universiteit van
Tilburg op zijn proefschrift Rationality, decision flexibility and pen-
sions. Zijn promotoren zijn Lex Meijdam en Eline van der He-
ijden, en zijn copromotor is Tobias Klein. De plechtigheid vindt
plaats in de Ruth Firstzaal van het Cobbenhagengebouw van
de universiteit en begint om 14.15 uur.
Op 14 oktober promoveert Anita Kopányi-Peuker aan de Uni-
versiteit van Amsterdam op haar proefschrift Endogeneity mat-
ters: essays on cooperation and coordination. Haar promotoren zijn
Theo Offerman en Randolph Sloof. De plechtigheid vindt plaats
in de Agnietenkapel van de universiteit en begint om 14.00 uur.
Op 15 oktober promoveert Yuval Engel aan
de Vrije Universiteit Amsterdam op zijn
proefschrift Venturing into the unknown, but
not for the first time. An examination of firm-
founders’ careers and entrepreneurial decision-
making under uncertainty. Zijn promotoren
zijn Tom Elfring, Paul Jansen en Svetlana Khapova. De plech-
tigheid vindt plaats in het Auditorium van de Universiteit en
begint om 11.45 uur.
Op 15 oktober promoveert Jonathan Frost aan de Rijksuniver-
siteit Groningen op zijn proefschrift Capital flows, bazookas and
unconventional monetary policy: essays in international financial
stability. Zijn promotoren zijn Jakob de Haan en Steven Brak-
man. De plechtigheid vindt plaats in het Academiegebouw van
de universiteit en begint om 14.30 uur.
Parlementaire agenda
Op 14 oktober vergadert de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid met de minister over het jeugdminimumloon.
Seminars
ARMINIUS
15 okt De Tegenprestatie, Jetta Klijnsma
(Staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid) en Maarten Struij-
venberg (wethouder van de Gemeente
Rotterdam).
CENTER
12 okt An experiment on social mislear-
ning, Georg Weizsäcker (Humboldt-
Universität zu Berlin, Duitsland).
15 okt Duality in two-stage adaptive li-
near optimization: faster computation and
stronger bounds, Frans de Ruiter (Uni-
versiteit van Tilburg).
21 okt Arbitrage pricing theory for squared
returns, Bas Werker (Universiteit van Til-
burg).
DUHR
20 okt Defining learning disabilities: the
contribution of latent-profile-analysis to
the debate on criteria for learning pro-
blems, Katharina Lambert (Universität
Tübingen, Duitsland) en Barbara Flun-
ger (Universität Tübingen, Duitsland).
HRM-OB/ISM
13 okt Naturally selected: the evolutio-
nary science of leadership and follower-
ship, Mark van Vugt (Vrije Universiteit
Amsterdam en Oxford University, VK).
ISS
14 okt ‘Underdevelopment’ in Africa –
What’s the real story?, Howard Nicholas
(International Institute of Social Stu-
dies), Olivier Ndenkop (Le Journal de
l’Afrique) en Emmanuel Ojo (University
of Ilorin, Nigeria).
15 okt Performance based contracting,
Eelco Jacobs (Cordaid).
KIN
9 okt Big, bigger, biggest data, Nicola
Villa (Cisco).
RIJKSACADEMIE
15 okt Cybersecurity, Axel Arnbak (Uni-
versiteit van Amsterdam en FD), Kim
Gunnink (De Nederlandsche Bank) en
Paul de Bijl (Radicand Economics).
TINBERGEN
12 okt Malaria risk and civil violence: a
disaggregated analysis for Africa, Uwe
Sunde (Ludwig-Maximilians Univer-
sität München, Duitsland).
14 okt Fire sales and the transmission
of shocks across assets , Lingtian Kong
(Erasmus Universiteit Rotterdam).
14 okt How do providers respond to chan-
ges in public health insurance coverage?
Evidence from adult Medicaid dental be-
nefits, Thomas Buchmueller (University
of Michigan, Verenigde Staten).
19 okt City of dreams, Diego Puga (Cen-
tro de Estudios Monetarios y Financie-
ros, Spanje).
20 okt Buying first or selling first in
housing markets, Florian Sniekers (Vrije
Universiteit Amsterdam en Universi-
teit van Amsterdam).
21 okt Whatever it takes: the real effects
of unconventional monetary policy, Tim
Eisert (Erasmus Universiteit Rotter-
dam).
UNU-MERIT
22 okt Does the elimination of export
share requirements matter for export per-
formance? Evidence from the Dominican
Republic, Alejandro Riaño (University
of Nottingham, Verenigd Koninkrijk).

Auteur