Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: mei 6 2015

.

Agenda ESB
287Jaargang 100 (4709) 7 mei 2015
Agenda
Voor meer informatie over de hier genoemde items en een volledig overzich
t van de
Nederlandse economische agenda kunt u terecht op www.economie.nl/agenda
Promoties
Op 13 mei promoveert Magdalena Pisa aan de Universiteit Maas-
tricht op haar proefschrift Credit in the economy: small business de-
fault correlation and firms co-movements. Haar promotor is Dennis
Bams. De plechtigheid vindt plaats in het Administratiegebouw
van de universiteit en begint om 10.00 uur.
Op 21 mei promoveert Hans Berger aan de Rijksuniversiteit Gro-
ningen op zijn proefschrift Essays on the governance of buyer-suppli-
er relationships. Zijn promotor is Peter Leeflang. De plechtigheid
vindt plaats in het Academiegebouw van de universiteit en begint
om 14.30 uur.
Op 21 mei promoveert Ruben de Bliek aan de Erasmus Univer-
siteit Rotterdam op zijn proefschrift Empirical studies on the eco-
nomic impact of trust. Zijn promotoren zijn Philip Hans Franses en
Justus Veenman. De plechtigheid vindt plaats in de Senaatszaal
van de universiteit en begint om 15.30 uur.
Op 22 mei promoveert Chung Yu Hung aan Tilburg University
op haar proefschrift Heterogeneous agents and decision making wit-
hin firms. Haar promotoren zijn Laurence van Lent en Margaret
Abernethy. De plechtigheid vindt plaats in het Auditorium van
het Cobbenhagengebouw en begint om 12.15 uur.
Personalia
Op 12 mei spreekt Koert van Ittersum zijn oratie
Marketing en consumentenwelzijn uit ter aanvaar-
ding van het hoogleraarschap Marketing and
Consumer Well-being aan de Rijksuniversiteit Groningen. De
plechtigheid vindt plaats in het Academiegebouw van de univer-
siteit en begint om 16.15 uur.
Tom van Ourti is benoemd tot bijzonder hoogleraar Toegepaste Ge-
zondheidseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Van
Ourti doceert methoden van economisch onderzoek en coördineert
de master in Health Economics. Zijn onderzoek richt zich voorna-
melijk op verdelingsvraagstukken in de gezondheidseconomie.
Regulation across time and space
Op 19 mei organiseert ACLE een bijeenkomst over regule-
ring over de tijd en ruimte. Tijdens deze bijeenkomst komen
onder anderen Tim Besley (London School of Economics,
Verenigd Koninkrijk) en Edward Morrison (Columbia Univer-
sity, Verenigde Staten) aan het woord. Dit evenement vindt
plaats bij de Industrieele Groote Club in Amsterdam.Complexity in economics and finance
Tussen 18 en 20 mei organiseert het Tinbergen Instituut zijn jaarlijkse con-
ferentie. Dit jaar spreken onder anderen Robert May (Oxford University, Ver-
enigd Koninkrijk) en Jean-Philippe Bouchaud (École polytechnique, Frankrijk)
over de complexiteit in de economie en financiële wereld. De conferentie vindt
plaats bij het Tinbergen Instituut in Amsterdam.
Seminars
CENTER
11 mei Stereotypes , Nicola Gennaioli
(Università Commerciale Luigi Boc-
coni, Italië).
18 mei Housing collateral, credit con-
straints and entrepreneurship, Ramana
Nanda (Harvard University, Verenig-
de Staten).
20 mei The influence of social networks
on financial decisions, Louis Raes (Uni-
versiteit van Tilburg).
CPB
12 mei Tax bunching by owners of small
corporations, Leon Bettendorf (Cen-
traal Planbureau) en Bas Jacobs
(Erasmus Universiteit Rotterdam).
19 mei Location and determinants of
cross-border mergers & acquisitions wit-
hin the USA, Steven Brakman (Rijks-
universiteit Groningen).
ISS
11 mei Working with power for inclusive
development cooperation: partnering,
re-assembling, enlarging, Yvonne Un-
derhill-Sem (University of Auckland,
Australië).
KNAW
12 mei Long- and short-termism: the be-
nefits and dangers for politics, economy
and science, David Armitage (Harvard
University, Verenigde Staten), Inger
Leemans (Vrije Universiteit Amster-
dam) en Matthijs Bouman (freelance
econoom).
NVA
19 mei Beloningsverschillen publieke
sector en markt, Paul de Beer (Univer-
siteit van Amsterdam), Frank Cörvers
(Universiteit Maastricht) en Jaap Uij-
lenbroek (Universiteit Leiden).
TINBERGEN
11 mei Do-gooders and go-getters:
career incentives, selection, and perfor-
mance in public service delivery, Oriana
Bandiera (London School of Econo-
mics, Verenigd Koninkrijk).
11 mei Spillovers between oil and stock
markets at times of geopolitical unrest
and economic turbulence, George Filis
(Bournemouth University, Verenigd
Koninkrijk).
12 mei Transmission of preferences and
beliefs about female labor market par-
ticipation: direct evidence on the role of
mothers, Matilde Machado (Universi-
dad Carlos III de Madrid, Spanje).
13 mei The neurobiology of greedy pre-
dation and fear-driven defense in econo-
mic contests, Carsten de Dreu (Univer-
siteit van Amsterdam).
20 mei Understanding the risk neutral
skewness: an investment approach, Xiao
Xiao (Erasmus Universiteit Rotterdam).
22 mei Poverty and self-control, Sevin
Yeltekin (Carnegie Mellom University,
Verenigde Staten).
UNU-MERIT
21 mei Contract enforcement and in-
vestment: a systematic review of the
evidence, Diego Aboal (Centro de In-
vestigaciones Económicas, Uruguay).

Auteur