Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: april 6 2006

agenda
Personalia
Op 20 maart is prof. dr O.H. Swank
benoemd tot gewoon hoogleraar microeconomie binnen de capaciteitsgroep
Algemene Economie van de Erasmus
Universiteit Rotterdam. Voorheen was
hij bijzonder hoogleraar op een door de
Vereniging Trustfonds EUR gevestigde
leerstoel. Swank doet vooral onderzoek op
het gebied van de economie van organisaties en politieke economie.
Op 27 april neemt prof. dr J.J.B.M. van
Hoof afscheid als hoogleraar Arbeidsmanagement en omgeving aan de Radboud
Universiteit Nijmegen met het geven van
het college Nieuwe ontwikkelingen, oude
thema’s: veertig jaar veranderingen in het
arbeidsbestel. Jacques van Hoof zal in zijn
afscheidscollege de balans op te maken
van de veranderingen die de afgelopen
decennia zichtbaar zijn geworden in het
arbeidsbestel.

Promoties
Op 13 april promoveert V. Owusu aan de
Faculteit der Economische Wetenschappen
en Bedrijfskunde van de Vrije Universiteit
Amsterdam. Promotor is prof. dr J.W. Gunning. De titel van het proefschrift luidt:
Migrants, income and the environment:
the case of rural Ghana. De promotie vindt
plaats om 13.45 uur in het Auditorium.
Op 26 april 2007 promoveert S. Dominguez
Martinez aan de Faculteit der Economische Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Promotor is prof. dr
O.H. Swank. De titel van het proefschrift
luidt: Decision making with asymmetric
information. De promotie vindt plaats om
13.30 uur in de senaatszaal van universiteitscomplex Woudestein.

Meer waarde door
medezeggenschap
Op woensdag 25 april 2007 organiseert
de SER samen met het ambassadeursnetwerk medezeggenschap ORakel een
miniconferentie over medezeggenschap.
Een belangrijk deel van de middag wordt
besteed aan de praktijk van de medezeggenschapsrelaties tussen ondernemingsraad, lijnmanagement, vakbonden en
aandeelhouders. De basis voor de dag
vormen de ervaringen van ORakel en de
resultaten van een onderzoek naar leiderschap en medezeggenschap uitgevoerd
door de Radboud Universiteit. Dr A.H.G.
Rinnooy Kan, voorzitter van de SER, zal
zijn visie op het onderwerp medezeggenschap geven (onder voorbehoud). Minister
mr J.P.H. Donner van het ministerie van

Sociale Zaken en Werkgelegenheid neemt
het boek Een jaar ORakel in ontvangst.
De conferentie vindt plaats van 14.00 uur
tot 18.00 uur bij de SER in Den Haag.
Voor informatie en inschrijven kunt u
www.orakelnet.nl raadplegen.

Creativiteit en concurrentie
Op 12 april organiseert ENCORE haar
jaarlijkse conferentie met als titel: Creativity and competition. Concurrentievermogen lijkt een belangrijke vereiste om
creatief te zijn. Of bloeit creativiteit juist
op wanneer men afgeschermd wordt van
de grillen van de markt? Het bedenken en
maken van creatieve producten leidt vaak
tot monopolistische uitkomsten. De vraag
is of het gerechtvaardigd is om creatieve
markten anders te benaderen dan traditionele markten. Sprekers zijn onder andere:
dr S. Raes (ministerie van Economische
Zaken), dhr J.W. Sieburgh (Rijksmuseum),
dr V. Ginsburgh (Vrije Universiteit Brussel), dr M. Canoy (EU, BEPA), prof. dr
V. Denicolò (Universiteit van Bologna) en
dr G. Clydesdale (Massey University).
De conferentie zal worden gehouden in
de Koninklijke Schouwburg in Den Haag
en duurt de hele dag. Voor meer informatie en inschrijven kunt u www.encore.nl
raadplegen.

Do Not-For-Profits
make a difference?
Op 8 mei organiseert het ministerie van
Economische Zaken samen met het CPB,
CentER en Tilec van de Universiteit van
Tilburg en het Kenniscentrum voor
Ordeningsvraagstukken een internationale
workshop. Centraal thema van de bijeenkomst is de rol van non-profitorganisaties
(npo) in de economie en de daarmee
samenhangende beleidsconsequenties.
Hoe verschillen npo’s van bedrijven die
winst als oogmerk hebben? Moeten npo’s
geholpen worden door de overheid, of juist
niet? Kunnen commerciële bedrijven opereren in sectoren die voorheen het terrein
waren van npo’s (zorgsector, maatschappelijk werk)?
Dr P. Francois (University of British Columbia), dr B. Kuhry (SCP) en dr M. Varkevisser (SEOR/ECRi/iBMG) presenteren hun
onderzoeken over dit onderwerp.
De workshop wordt gehouden bij het
ministerie van Economische Zaken in
Den Haag en duurt van 13.30 uur tot
17.30 uur. U kunt zich inschrijven door
een email te sturen naar Ali Aouragh via
a.aouragh@cpb.nl

Seminars
ACLE
23 april: Copyright versus copyleft
licencing and software development,
M. D’Antoni (University of Siena).
www.acle.nl

ERIM
18 april: Economic links and predictable
returns, A. Frazzini (Chicago Graduate
School of Business).
www.erim.eur.nl

Tilec
9 mei: Regulation of gambling,
A. Littler (Universiteit van Tilburg)
www.uvt.nl/tilec

Tinbergen Instituut
10 april: Intergenerational mobility and
assortative mating: effects of an educational reform, H. Holmlund (London
School of Economics).
12 april: Portfolio strategy in drug
discovery, S. Phlippen (Erasmus
Universiteit Rotterdam).
12 april: Heuristic switching in an overlapping generations monetary model,
R. Harrison (Bank of England).
17 april: Does adverse selection
matter?, E. Grönqvist (Stockholm
School of Economics).
17 april: On the role of higher
education and social trust formation.
Evaluation from a British cohort study,
J. Huang (Universiteit van Amsterdam).
19 april: The dynamics of international
consumer segmentations in the
financial services market, L. Paas
(Vrije Universiteit Amsterdam).
19 april: Persistence in mutual fund
performance and time-varying risk exposures, D. Budiono (Erasmus Universiteit
Rotterdam).
www.tinbergen.nl

UNU-MERIT
12 april: Manufacturing dynamics and
technological catching-up: the case of
Guangdong province and Hong Kong,
C. Huang (UNU-MERIT).
www.merit.unu.edu

ROA
1 mei: A microeconomic foundation
for production function: assignment of heterogeneous workers to
heterogeneous jobs, A. Dupuy (ROA,
Universiteit Maastricht).
www.roa.unimaas.nl

ESB

6 april 2007

223