Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: oktober 20 2014

.

Agenda ESB

Agenda
Voor meer informatie over de hier genoemde items en een volledig overzicht van de
Nederlandse economische agenda kunt u terecht op www.economie.nl/agenda

Promoties

Seminars

Op 29 oktober promoveert Dinh Thi Huyen Thanh aan de
Universiteit Maastricht op haar proefschrift Managing financial
risks: from an institutional to a macro perspective. Haar promotor
is Piet Eichholtz en haar copromotoren zijn Stefanie Kleimeier en Stefan Straetmans. De plechtigheid vindt plaats in het
A
­ dministratiegebouw van de universiteit en begint om 16.00
uur.

CentER

Op 31 oktober promoveert Shiwei Hu aan de Universiteit
Utrecht op haar proefschrift Development in China and Africa.
Haar promotor is Charles van Marrewijk. De plechtigheid vindt
plaats in het Academiegebouw van de universiteit en begint om
12.45 uur.
Op 31 oktober promoveert Saara Tamminen aan de Universiteit Utrecht op haar proefschrift Heterogeneous firms, mark-ups
and income inequality. Haar promotor is Charles van Marrewijk.
De plechtigheid vindt plaats in het Academiegebouw van de
universiteit en begint om 14.30 uur.
Op 31 oktober promoveert Olga Skriabikova aan de Universiteit Maastricht op haar proefschrift Preferences, institutions, and
economic outcomes: an empirical investigation. Haar promotor is
Thomas Dohmen en haar copromotor is Ben Kriechel. De plechtigheid vindt plaats in het Academiegebouw van de universiteit
en begint om 16.00 uur.
Op 31 oktober promoveert Marcel van den Berg aan de Universiteit Utrecht op zijn proefschrift Does internationalization foster
firm performance? Zijn promotor is Charles van Marrewijk. De
plechtigheid vindt plaats in het Academiegebouw van de universiteit en begint om 16.15 uur.
Op 3 november promoveert Noelia Bernal Lobato aan de
Universiteit van Tilburg op haar proefschrift Essays in applied
microeconomics. Haar promotor is Dries Vermeulen en haar
c
­ opromotor is Tobias Klein. De plechtigheid vindt plaats in het
Auditorium van het Cobbenhagengebouw van de universiteit
en begint om 10.15 uur.
Op 4 november promoveert Marcin Wojtowicz aan de Vrije
Universiteit Amsterdam op zijn proefschrift Pricing credit derivatives and credit securitization. Zijn promotor is Ton Vorst. De
plechtigheid vindt plaats in het Auditorium van de universiteit
en begint om 15.45 uur.

Jaargang 99 (4696) 23 oktober 2014

27 okt Do board interlocks increase innovation? Evidence from natural experiments in India, Raghu Rau (University of
Cambridge, Verenigd Koninkrijk).
31 okt Benevolent rejections: how rejections can foster relationships and innovation, Henning Piezunka (Stanford University, Verenigde Staten).

CIFRA

30 okt Are stock-financed takeovers opportunistic?, Karin Thorburn (Norges
Handelshøyskole, Noorwegen).

ERIM

28 okt The story of listening, Avraham
Kluger (Hebrew University of Jerusalem, Israël).

ISS

6 nov Oil and GDP: how to fit an elephant
into the national accounts? The case of Venezuela, Blas Regnault (International
Institute of Social Studies, Den Haag).

NiCE

27 okt How to promote voluntary contributions to a public good: evidence from
field experiments in household garbage
disposal, Robert Dur (Erasmus Universiteit Rotterdam).
3 okt Scheduled tribes and decentralisation in India, Cornelis Haasnoot (Leibniz-Institut für Globale und Regionale
Studien, Duitsland).

TILEC

30 okt Cost-benefit analysis, Andrea
Renda (Center for European Policy Studies) en Carl Koopmans (Vrije Universiteit Amsterdam).

Tinbergen

29 okt Difference in signal precision and
clustering of defaults, Alexandros Karlis
(University of Warwick, Verenigd Koninkrijk).
29 okt Dynamic negative binomial difference model for high frequency returns,
Istvan Barra (Vrije Universiteit Amsterdam).
31 okt Timing of kindness: evidence from a
field experiment, Peter Werner (Universität zu Köln, Duitsland).
4 nov Understanding the mechanisms
linking personality and education with
longevity, Peter Savelyev (Vanderbilt
University, Verenigde Staten).
5 nov Bank recapitalizations and lending:
a little is not enough, Timotej Homar
(Universiteit van Amsterdam).
6 nov Prices, product differentiation,
and heterogeneous search costs, Simon
Anderson (University of Virginia, Verenigde Staten).

Parlementaire agenda
Op 29 oktober heeft de Vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking een gesprek met Atradius Dutch State Business
N.V. over exportkredietverzekeringen.
Op 30 oktober vergadert de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid met de minister over de arbeidsomstandigheden.
Op 30 oktober vergadert de Vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken
met de minister over het decentralisatieproject.
Op 30 oktober vergadert de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid met de minister over pensioenonderwerpen.
Op 5 november heeft de Vaste Kamercommissie voor Financiën een gesprek met
Thomas Piketty, auteur van Kapitaal in de 21ste eeuw.

669

Auteur